Визначення обороту пасажирського состава для кожної пари поїздівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення обороту пасажирського состава для кожної пари поїздівОборотом пасажирського состава називають час, що проходить від моменту відправлення його у рейс з пункту формування до наступного відправлення состава із цього ж пункту, вимірюється у добах.

Оборот состава визначається за формулою

 

, (4.1)

 

де t1, t2 – час знаходження состава, відповідно у пункті формування та обороту, год;

Li – відстань від пункту відправлення до пункту призначення i-го поїзда, км;

Vм1, Vм2 – відповідно маршрутна швидкість прямування поїздів від пункту формування до пункту обороту та у зворотному напрямку, км/год.

 

Можна прийняти час знаходження состава, відповідно у пункті формування та обороту на ТО для:

‑ швидких поїздів в пунктах формування – 10 год, в пунктах обороту – 8 год;

‑ пасажирських, які знаходяться на шляху прямування в один кінець від 3 до 5 діб, в пунктах формування – 8 год, а в пунктах обороту – 6 год;

‑ пасажирських, які знаходяться на шляху прямування до 3 діб, в пунктах формування – 8 год, в пунктах обороту – 4 год;

‑ місцевих, в пунктах формування – 6 год, в пунктах обороту – 3 год.

На підставі початкових даних завдання для кожної пари поїздів за відстанню від пункту відправлення до пункту обороту та маршрутній швидкості прямування поїздів, визначаються значення t1 та t2.

Отримані за формулою (4.1) підсумки розрахунків часу обороту кожної пари поїздів слід занести у таблицю 4.1.

 

Розрахунок потрібної кількості пасажирських составів для кожної пари поїздів

Потрібну кількість составів для обслуговування однієї пари поїздів можна визначити за формулою

 

, (4.2)

 

де кпас – коефіцієнт, що ураховує регулярність відправлення пасажирського поїзда.

 

При щоденному відправленні поїзда кпас=1; при відправленні через день – кпас=0,5 тощо.

Для визначення робочого та інвентарного парків вагонів депо (дільниці), спочатку визначається кількість вагонів за типами, що знаходяться у составах, для кожної пари поїздів за формулою

 

, (4.3)

 

де nвi – кількість вагонів i-го типу, що знаходяться у складі поїзда.

Приймається за початковими даними до самостійної (контрольної) роботи.

Отримані розрахунком результати зводяться до таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1– Потрібна кількість пасажирських составів

Назва даних Номери пар поїздів
1/2 3/4 5/6 177/178 179/180 181/182 183/184 Разом
Оборот состава                
Потрібна кількість составів                
Потрібна кількість вагонів за типами:                
‑ м’яких                
‑ ресторанів                
‑ багажних                
‑ багажно-поштових                
‑ купейних                
‑ плацкартних                
‑ інших                
Всього                

Визначення інвентарного та робочого парків пасажирських вагонів

 

Пасажирські вагони призначаються для обслуговування визначених напрямків і тому приписуються не тільки до залізниці, але й до конкретного вагонного підрозділу. Інвентарний парк пасажирських вагонів поділяється на робочий та неробочий.

Робочий парк пасажирських вагонів складається з вагонів для перевезення пасажирів, пошти, багажу та вагонів-ресторанів. У його число включають також усі справні вагони, що знаходяться у резерві, який створюється для поповнення пасажирських поїздів у випадку вилучення вагонів із состава в ремонт чи за інших причин.

Неробочий парк складають пасажирські вагони, які знаходяться в ремонті або очікуванні його, а також вагони, що використовуються для різних службово-технічних потреб.

Вагонний парк залізниць ураховується у фізичних одиницях.

На підставі підсумкових величин таблиці 4.1, визначається робочий парк пасажирських вагонів за формулою

 

(4.4)

 

де Nв – загальна кількість вагонів, що знаходяться у поїздах, ваг;

αпас – коефіцієнт, що ураховує резерв пасажирських вагонів, αпас =0,08÷0,01.

Інвентарний парк пасажирських вагонів визначається за формулою

 

(4.5)

 

де – коефіцієнт, що враховує вагони, які знаходяться у ремонті та його очікуванні, =0,08÷0,12;

– коефіцієнт, що ураховує наявність вагонів спеціального призначення, = 0,01÷0,02.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.005 с.)