КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ І ДЕЯКІ ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ ПРИ ОСНОВНИХ ВИДАХ ВІТАМІННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ І ДЕЯКІ ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ ПРИ ОСНОВНИХ ВИДАХ ВІТАМІННОЇ НЕДОСТАТНОСТІКЛІНІЧНІ ОЗНАКИ І ДЕЯКІ ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ ПРИ ОСНОВНИХ ВИДАХ ВІТАМІННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

 

Недостатність вітаміну Клінічні ознаки Лабораторні дані
С(аскорбінова кислота) Ціаноз губ, носа, нігтів, крихкість , та синюшність ясен, набухання між-аскорбат) зубних сосочків, кайма біля шийки зубів, кровоточивість ясен під час присосу губами і чищенні зубів, блі­дість і сухість шкіри, гіпотермія, зроговіння волосяних фолікулів з поодинокими петехіями, швидка стомлюваність, знижена працездат­ність, часті простудні захворюван­ня Вітамін С в добовій сечі менше 567,6 мкмоль/л (10 мг) з годинній сечі нат­щесерце менше 0,3 мг, в плазмі менше 17 мкмоль/л (0,3 мг%), в лейкоцитах менше 567,8 мкмоль/л (10 мг%), резистентність за Нестеровим більше 15 пе-техій.  
В1(тіамін) Швидка фізична і психічна стомлю­ваність, втрата апетиту, закреп, м'я-зеза слабкість, болі в ногах і стом­люваність під час ходьби, при паль­пації болючість ікроножних м’язів, парестезія і гіперестезія, віддишка, тахікардія. Вітамін В і в добовій сечі менше 100 мкг. в годинній сечі натщесерце менше 10 мг. піровиноградної к-ти в добовій сечі більше ЗО мг, в плазмі більше 114 мкмоль/л (1 мг%).
В2(рибофлавін) Сухість і синюшність губ, червона кайма й рубці на них — хсйлоз тріщини й кірочки в куточках ро­та — ангулярний стоматит, сухий, яскраво-червоний язик, себорейний дерматит носогубних складок, світлобоязкість, кон’юнктивіт, блефа­рит.   Вітамін В2 в добовій сечі менше ЗО мкг, в годинній сечі натщесерце менше 15 мкг.
РР(нікотинова кислота, ніацин) Неврастенічний синдром (збудли- вість, безсоння, пригніченість, за гальмованість), проніс без слизу і крозі, нервово-м'язевий біль, сухість і блідість губ, язик обкладений, наб­ряклий, бороздчатий, сухий, болю­чий, з тріщинами, яскраво-черво­ний, еритема на тильній поверхні кисті, на шиї, лущення, гіперкератоз, пігментації.   сс-метилнікотинаміду в до­бовій сечі менше 4 мг, в го­динній сечі натщесерце мен­ше 0,3 мг.  
В6 (піридоксин) У дітей раннього віку затримка рос- ту, шлунково-кишкові розлади, під - вищення збудливості, епілептіформ-ні судоми, Гіпохромна анемія. У до­рослих втрата апетиту, тошнота, за­непокоєння, сухий себорейний дер­матит, хейлоз, кон’юнктивіт, глосит. У вагітних подразливість, депресія, безсоння, токсикоз вагітності.   4 піридоксинової к-ти в до­бовій сечі менше 0,5 мг, в годинну сечу натщесерце менше ЗО мкг. Ксануретинової к-ти після прийому 10 г.  
А(ретинол) Блідість, сухість шкіри і лущення, зроговіння волосяних фолікулів, утворення вугрів, нахил до утворен­ня гноячкових уражень, сухість і тьмяність, посмугованість нігтів, кон’юнктивіт і блефарит поодинокі бляшки Біто, світлобоязнь або ге-мералопатія, зроговіння шкіри на ліктях і колінах Вітамін А в сироватці кро­ві не менше 0,52 мкмоль/л (менше 15 мкг% каротину менше 0,75 мкмоль/л (40 мкт%). Темнова адаптація нижче норми (за Рипаком).  
Д(кальциферол) У дітей підвищена подразливість, рухове занепокоєння, загальна слаб­кість, пітливість, затримка розвитку зубів, легка спазмофілія, схиль­ність до захворювань дихальних шляхів. У дорослих в'ялість, втом­люваність, тягнучий біль у м'язах, тазі, кульгавість, крихкість зубів, часті переломи кісток.     Лужна фосфатаза в 1 мл сироватки крові у дітей ви­ще 100 одиниць, у дорос­лих вище 60 одиниць
Е(токоферол) М'язеза слабкість, зниження тону­су м'язів, безпліддя, довільні пов­торні аборти, атеросклероз, ішеміч­на хвороба серця, деякі форми скле­родермії.   Токоферол в крові менше 3500 нмоль/л.  
К(філохінони) Кровотечі внутрішні різної локалі­зації, носові кровотечі, підшкірні крововиливи, гематоми.   Філохінон в крові менше 400 нмоль/л.  
В12(ціанокобаломін) Блідість слизових оболонок, кон'­юнктив, язик сухий, яскравого кольору; зниження кислотності шлункового вмісту, відсутність апе­титу, проноси; поліневрити; анемія мегалобластична гіперхромна.     Ціанкобаламін в крові мен­ше 0,2 нмоль/л.  
Залізо (Fe) Блідість шкіри та слизових оболонок та нігтів, запаморочення голови, головокружіння, «літання кома- ник крові, шок перед очима», тахікардія, кар-діомегалія, одишка, слабкість, під­вищена стомлюваність, знижена працездатність, сонливість, головні болі, оніміння кінцівок, зниження витривалості до фізичного наванта­ження, зниження апетиту, спотво­рення смаків (потреба їсти крейду, землю та інш.), згладжування со­сочків язика, сухість в роті, пеку­чість в області язика; сухість, лам­кість, випадіння волосся, ламкість та поперечна смугавість нігтів, їх ложкоподібне вдавлювання; тріщи­ни в куточках рота.   Кількість еритроцитів крові, гемоглобін, кольоровий показник.
Мідь(Cu) . Блідість шкіри, подразливість, за­тримка росту, набряки навколо очей, іноді тривалі поноси. Гіпохромна анемія, ретикулоцитоз, зниження активності ферменту церулоплазміна Кількість еритроцитів крові, гемоглобін, кольоровий показ­ник крові, активність церуло-плазміну. 70—140 мкг/ІООмл 11—22 мкмоль/л
Цинк(Zn) Затримка росту, затримка статево­го розвитку, відсутність вторин­них статевих ознак (гіпогонадізм, статевий інфантілізм). Збільшення печінки, селезінки, анемія. Погір­шення заживлення ран  
Кальцій(Ca) Карієс, витончення емалі зубів, уповільнення осифікації, остеопороз, остеомаляція, деформація кісток, рахіт і дітей Вміст кальцію в крові (в нор­мі 11 — 13 мг/100) при сотеопорозі не знижається, при остеомаляції знижається
Калій (K) М'язева слабкість, апатія, сонли­вість, втрата апетиту, тошнота, блювота, зниження 'сечовиділення, запори, брадикардія, аритмія, арте­ріальна гіпотонія.   Вміст калію в крові 3.8-4.6 ммоль/л
Магній (Mg) Емоційна нестабільність, подразливість, збудженість, відчуття стра ху, посіпування м'язів, судоми, аритмія серця, гіпертонічні кризи.   Вміст магнію в крові 0,75-1,25 ммоль/л.
Білкова недостатність Витончення м'язів, уповільнення росту, витончення та сухість шкіри,сухість, ламкість, випадіння волосся, в'ялість, апатія, слабкість, втом­люваність, зниження працездатнос­ті, затримка фізичного розвитку у дітей. Блідість шкіри та слизових оболонок, головокружіння, періо­дичне запаморочення голови, ане­мія.Погіршення травлення в кишкови-ку (внаслідок зниження синтезу травних ферментів трипсину, ліпа­зи, амілази, підшлунковою зало­зою). Можливі набряки.   Загальний аналіз крові — кіль­кість еритроцитів, лейкоцитів, гемоглобіну, кольоровий по­казник Білок загальний сироватки крові та білкові фракції — альбуміни, глобуліни, фібри­ногени. Аналіз сечі на вміст загальної кількості азоту се* човини, шо виділяється на до­бу, азоту амонійного креати­ну, креатиніну.  
Білково-енергетична недостатність Наростання слабкості, зниження енергетич- працездатності, швидка фізична та психічна втомлюваність, відчуття статність холоду, постійне відчуття голоду, спраги, зниження фізичної сили, го­ловокружіння, збільшення сечови­ділення, схильність до закрепів, оні­міння кінцівок, зниження чутливості пальців. Схуднення, глибокі зморшки на об­личчі, витончення м'язів шиї, кін­цівок. Блідість, дряблість, зморшкуватість, сухість шкіри, сухість, ламкість, ви­падіння волосся. Можливі набряки, зниження темпе­ратури тіла. Брадикардія, знижен­ня кров’яного тиску, зниження час­тоти дихання. Порушення статевої системи. Гіпохромна анемія, лейко­пенія, тромбоцитопенія.   Загальний аналіз крові. Білок сироватки крові, білкові фрак-' ції. Аналіз сечі на вміст кількості азоту сечовини, що виділяєть­ся за добу, азоту амонійного, креатину, креатиніну

 

 

Деякі показники білкового обміну людини в нормі

Досліджуване біологічне середовище Речовина Вміст, одиниця виміру в системі
Кров Гемоглобін: У чоловіків У жінок  
130-160г/л
120-140г/л
Азон амонійний 17,83-35,7ммоль/л
Сечовина 3,33-8,32ммоль/л
Сироватка Білок загальний 65-85 г/л
Білкові фракції (сольове фракціонування)
Альбуміни 35-50 г/л
Глобуліни 23-35 г/л
α 1 1-4 г/л
α 2 4-12 г/л
β 5-11 г/л
γ 5-16 г/л
Білкові фракції (в % від загального білка, електрофорез)
Альбуміни 51-61%
Глобуліни  
α 1 3,0-6,6 %
α 2 7-13 %
β 8-14 %
γ 15-22 %
Сеча Азот амонійний 14,3-25ммоль/л
Креатин У чоловіків У жінок  
15,25-45,75ммоль/л
45,75-76,25 ммоль/л
Креатинін 53-106,1ммоль/л
Сечова кислота у чоловіків У жінок  
0,12-0,46 ммоль/л
0,12-0,38 ммоль/л

 

 

Показники обміну вуглеводів в крові здорових людей

Показники Вміст, одиниці виміру
Глюкоза 4,31-5,32 ммоль/л
Глікоген 0,21-0,29 г/л
Піровиноградна кислота(піруват) 116,7-162,4 мкмоль/л
Молочна кислота(лактат) 0,63-1,04 ммоль/л

 

Таблиця для визначення відносної кількості жирового компоненту маси тіла по сумі тіла чотирьох шкірно-жирових складок

Сумарна товщина складок Кількість жиру у чоловіків, % Кількість жиру у жінок, %
3,7 5,2
6,7 9,2
9,8 12,3
12,0 14,9
13,8 17,14
15,4 18,9
16,8 20,6
18,0 22,0
19,2 23,3
20,2 24,6
21,1 25,7
22,0 26,8
22,8 29,5
23,6 30,3
24,3 31,0
25,0 31,8
25,6 32,4
26,2 33,1
26,8 33,7
27,4 34,3
27,9 34,9
28,4 35,4
28,9 36,0
29,4 35,4
29,8 36,0
30,2 36,5
30,7 37,0
31,1 37,4
31,4 37,9
31,8 38,3
32,2 38,8
32,5 39,2
32,9 39,6
33,2 40,0
33,5 40,4
33,9 40,7
34,2 41,5
34,5 51,4

 

Рецептура основних страв

Назва страви Рецептура, вміст продуктів в порції,г
м’ясо картопля морква буряк Капуста свіжа Капуста квашена цибуля квасоля Горох томати Томат. паста Рис перловка макарони вермішель гриби пшоно Огірки солоні цукор жир Вихід, г
Борщ з капусто та картоплею                      
Борщ сибірський                    
Борщ літній                            
Капусняк зі свіжої капусти                            
Капусняк зі квашеної капусти                          
Росольник ленінградський                          
Картопляний суп                              
Картопляний суп з крупою                            
Гороховий суп                            
Картопляний суп з макаронами чи вермішеллю                          
Картопляний суп з грибами                              
Суп селянський                          
Суп овочевий                          
Суп овочевий з квасолею                            
Суп-лапша з грибами                              
Суп рисовий з м’ясом                              
Борщ з квасолею                      
Капусняк по уральськи                            
Росольник домашній                          
Суп пшоняний                                

 

Страви з м’яса

Назва страви Рецептура, вміст продуктів в порції,г
м’ясо яйце сало маргарин Жир морква цибуля томат Борошно пшеничне Сухарі пшеничні оцет вода хліб Вихід,г
Яловичина Яловичина відварена                    
Яловичина тушена            
Гуляж              
Яловичина тушена з цибулею                  
Яловичина смажена вел. Шмат.                      
Біфштекс                      
Ленгет                      
Антрекет натуральний                      
Бестроганов            
Піджарка                  
Біфштекс січений                  
Шніцель натуральний січений              
Котлети січені                
Свинина
Ескалоп натуральний                      
Баранина
Котлета відбивна                  
Шашлик                    

 

 

Страви з овочів та коренеплодів

назва страви Рецептура, вміст продуктів в порції,г
картопля морква Капуста свіжа кабачки петрушка гарбуз буряк Перець болг. Огірки свіжі Зелена цибуля Огірки солоні Капуста квашена салат томати молоко Цибуля ріпч. жир Томат-пюре маргарин олія сметана яйце Манна крупа борошно цукор рис сухарі Вихід,г
котлети картопляні                                                
Картопляне пюре                                                
Зрази картопляні                                            
Морква пасерована                                                  
Котлети з моркви                                            
Запіканка з моркви                                          
Тушина капуста                                        
Кабачки смажені                                                
Овочі фаршировані                                  
Гарбуз смажений                                                
Гарбуз тушений                                                
Голубці овочеві                                      
Перець фарширований                                      
Салат весняний                                        
Рагу з овочів                                          
вінегрет                                        

 

Страви з молочних продуктів

Назва страви Рецептура, вміст продуктів в порції,г
сир сметана Маргарин вершковий молоко яйця Крупа манна ізюм цукор сухарі борошно Вихід,г
Сирники              
Пудинг з сиру    
Запіканка з сиру    
Вареники ліниві                
Суфле з сир            

 

Страви з яєць

Назва страви Рецептура, вміст продуктів в порції,г
яйця Ковбаса любительська Маргарин вершковий Масло вершкове сало молоко цибуля Вихід,г
Яєчня глазунья          
Яєчня глазунья з салом          
Яєчня з ковбасою        
Омлет натуральний      
Омлет з цибулею    
Омлет з ковбасою    

 

Страви з круп та макаронних виробів

Назва страви Рецептура, вміст продуктів в порції,г
манка Рис гречка Пшоно »геркулес» Перлова крупа вермішель цукор сіль вода молоко макарони Пшенична крупа Масло вершкове Вихід,г
Каша манна густа                  
Каша манна рідка                  
Каша рисова розсипчаста               2,5      
Каша рисова густа                  
Каша гречана розсипчаста               2,5      
Каша гречена густа                  
Каша пшоняна розсипчаста               2,5      
Каша геркулесова рідка                  
Каша пшоняна густа                  
Каша геркулесова                  
каша перлова розсипчаста               2,5      
Каша перлова густа                  
Каша пшенична розсипчаста                 2,5    
Каша пшенична густа                  
Каша пшенична рідка                
Макарони відварені                 4,2    
Вермішель відварена             4,2      
Суп молочний з макаронами                
Суп молочний з рисом                
Суп молочний з пшоном                
Суп молочний з манною крупою                  

 

 

Порівняльна таблиця міри маси та об’єму харчових продуктів

Продукти Маса, грами
Стакан чайний Стакан гранчастий Ложка столова ложка чайна
Зерно та продукти його обробки
Зернобобові        
Квасоля    
Черевця    
Борошно
Крупа        
Манна
Гречана
Рисова
Пшоно
Толокно
Вівсяна
Пластівці геркулес
Перлова
Ячна
Пшенична
Кукурудзяна
Горох    
Кондитерські вироби
Сировина        
Цукор-пісок
Крохмаль картопляний
Мед натуральний    
Ядро мигдалю  
Ядро горіха фундука  
Шоколад і какао-порошок    
Молочні продукти
Суцільно-молочнв продукти        
Молоко
Вершки20%
Сметана 10%
Сметана 30%
Сир жирний    
Сир нежирний    
Сир м’який дієтичний    
Сирна маса особиста    
Кефір жирний
Ацидофілін
Простокваша
Йогурт
Ряжанка
Консерви молочні        
Молоко сухе    
Молоко згущене стерилізоване    
Молоко згущене з цукром    
Вершки згущені з цукром    
Какао з згущеним молоком та цукром    
Какао з згущеними вершками та цукром    
Кава з згущеним молоком та цукром    
Кава з згущеними вершками та цукром    
Масло вершкове розтоплене    
Жири
Маргарин    
Майонез    
Рослинна олія    
Овочі, картопля, плоди, ягоди та гриби
фрукти        
Вишня    
Черешня    
Шовковиця    
ягоди        
Брусниця    
Голубиха    
Ожина    
Клюква    
Аґрус    
Малина    
Смородина червона    
Смородина чорна    
Черника    
Шипшина    
Плодово-овочеві консерви і харчові концентрати
Сік томатний
Томат-пюре    
Томат-паста  


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 389; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.008 с.)