Розрахунок опалювальних приладів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок опалювальних приладівРозрахункова теплова потужність опалювального приладу по формулі:

 

Qоп= 1,1·(Qог+ Qв+ Qвн- 0,9Qтр- Qзп) , (2.1)

 

де Qог - тепловий потік через огорожуючі конструкції, кВт;

Qв- втрати теплоти на нагрівання вентиляційного повітря, кВт;

Qвн - втрати теплоти через внутрішні стіни, що відділяють опалювальне приміщення, від суміжного у якому можливе експлуатаційне пониження температури, кВт;

Qтр – тепловий потік від неізольованих трубопроводів, що проходять через приміщення , кВт,

Qзп- тепловий потік від електричного обладнання , кВт.

Тепловий потік опалювального приладу , що відрізняється від нормованих, визначають за формулою:

 

Q= Qн·φ1·φ2·b·c·ψ1·ψ2·ψ3, (2.2)

 

де, Qн - номінальний тепловий потік опалювальних приладів при нормованих умовах, Вт;

φ1 - поправочній коефіцієнт, що враховує змінення теплового потоку опалювального приладу при відміні розрахункового температурного напору Δtт від нормованого Δtн;

φ2 - поправочний коефіцієнт, що враховує змінення теплового потоку опалювального приладу при величині при відміні розрахункової витрати води Gоп від нормованої Gн;

b - коефіцієнт, що приймається за графіком в залежності від розрахункового барометричного тиску Рб, гПа для конкретного географічного пункту;

c - поправочний крефіцієнт, який враховує схему руху води в опалювальному приладі та змінення показника степеня р при різних діапазонах витрати теплоносія;

ψ1 - поправочний безрозмірний коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювального приладу при русі води в ньому за схемою "згори - вниз";

ψ2 - поправочний коефіцієнт на число рядів опалювальних приладів по вертикалі, який враховує зменшення теплового потоку верхніх приладів, що омиваються нагрітим потоком повітря від розташованих нижче приладів;

ψ3 - поправочний коефіцієнт, який враховує зменшення теплового потоку опалювальних приладів при їх установці в два ряди у глибину.

Розрахунок опалювальних приладів здійснюється у такій послідовності:

Визначаємо температуру води, що надходять у кожний опалювальний прилад за формулою:

 

, 0С (2.3)

 

де Q1 – сума тепловтрат приміщень, які обслуговуються однією приладовою віткою;

В2-коефіціент урахування додаткових втрат теплоти опалювальними приладами розташованими у зовнішніх огороджень;

В3-коефіціент урахування способу установки опалювальних приладів;

Gст - витрата води в стояку.

 

 

Визначаємо перепад температур води в радіаторах за формулою:

 
 


, 0С , (2.4)

 

 

де Q1 – сума тепловтрат приміщень, які обслуговуються однією приладовою віткою;

В3-коефіціент урахування способу установки опалювальних приладів;

Gст - витрата води в стояку.

 

Температурний напір в кожному радіаторі обчислюємо за формулою:

, 0С . (2.5)

 

Розрахункову теплову потужність кожного радіатора обчислюємо за формулою:

(2.6)

 

Для досягнення найбільш енергозберігаючого ефекту від використання терморегуляторів авторитет опалювального приладу Аоп повинен знаходитись в межах від 0,5 до 1.

Авторитет опалювального приладу – частка необхідної теплопередачі опалювального приладу Qоп від теплової потреби приміщення Qп.

 

Аоп= Qоп/ Qп, (2.7)

Гідравлічний розрахунок системи опалення, розрахунок і підбір опалювальних приладів, вконуємо за допомогою програми ARS.

 

Гідравлічні розрахунки

Програма надає можливість для виконання цілком усіх гідравлічних розрахунків устаткування, у рамках яких:

- підбираються діаметри трубопроводів,

- визначаються гідравлічні опори циркуляційних кілець, з урахуванням гравітаційного тиску, зв'язаного з охолодженням води в трубопроводах і споживачах тепла,

- визначаються втрати тиску в устаткуванні,

- зменшується надлишок тиску в циркуляційних кільцях шляхом підбора попередніх настроювань вентилів з подвійним регулюванням або підбором діаметра отворів дросельних шайб,

- враховується необхідність відповідності гідравлічного опору ділянки зі споживачем тепла,

- підбираються настройки регуляторів різниці тиску, встановлюваних умісцях обраних проектувальником ( підстава стояків, розгалуження і т.д.),

- враховуються необхідні авторитети термостатичних вентилів,

- аналізується витрата води в проектованому устаткуванні.

 

Теплові розрахунки

У рамках теплових розрахунків програма реалізує наступні функції:

- визначаються теплонадходження від трубопроводів устаткування,проведених через окремі приміщення,

- розраховується охолодження теплоносія в трубопроводах,

- визначаються розміри опалювальних приладів,

- підбираються відповідні потоки теплоносія на подачі до наявних споживачів тепла, приймаючи до уваги його охолодження в трубопроводах, а також теплонадходження від трубопроводів,

- враховується вплив охолодження в трубопроводах на величину гравітаційного тиску в циркуляційних кільцях, а також на потужність споживачів тепла.

Контроль даних і підсумків розрахунків

Під час уведення даних програма проводить поточний контроль за їх правильністю. Це дозволяє значно обмежити число помилок, що виникають при введенні даних. У процесі розрахунків проводиться повний контроль корректності даних, що містить у собі :

- перевірку правильності малюнка,

- перевірку діапазону окремих даних (номера – символи приміщень, трубопроводів, каталожні символи і т.д.),

- контроль за з'єднанням ділянок в устаткуванні (непідключені трубопроводи, неправильне з'єднання трубопроводів і т.д.),

- перевірку зв'язку опалювальних приладів із приміщеннями (відсутність опалювального приладу в приміщенні, непотрібний опалювальний прилад і т.д.),

- перевірку правильності розміщення арматури.

У результаті контролю даних і підсумків розрахунків створюється список виявлених помилок, у якому міститься інформація про типи помилок і про місце їхнього виникнення.

Програма оснащена механізмом швидкого пошуку місця, у якому з'явилася помилка (автоматичний пошук таблиці, рядка і стовпця з помилковими даними,а також показ помилкового елемента на схемі).

Результати розрахунків системи опалення представлені у додатку Б.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 285; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)