Інституційний механізм Європейського Союзу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інституційний механізм Європейського Союзу 

Загальна характеристика інституційного механізму ЄС. Поняття структура та особливості інституційного механізму ЄС. Класифікація інститутів Європейського Союзу. Місце та роль інститутів в інституційному механізмі ЄС. Принципи функціонування системи інститутів Європейського Союзу. Принцип субсидіарності та пропорційності. Принцип інституційної рівноваги. Принцип лояльного співробітництва інститутів ЄС. Реформування інституційної системи Європейського Союзу на сучасному етапі.

Правовий статус Європейського Парламенту в системі органів ЄС. Порядок формування та внутрішня структура Європейського Парламенту. Порядок (процедура) прийняття рішень Європейським Парламентам. Компетенція Європейського Парламенту та порядок її реалізації. Бюджетні та контрольні повноваження Європейського Парламенту. Консультативний характер повноважень Європейського Парламенту. Порядок прийняття спільних рішень Європейським Парламентам та іншими інститутами ЄС.

Місце Європейської комісії в системі органів Європейського Союзу. Порядок формування та склад Європейської Комісії. Структура Європейської Комісії: президент Комісії, комісари, генеральні директори та спеціальні служби. Основні функції та повноваження Європейської Комісії. Повноваження у сфері збору інформації. Компетенція щодо розслідування правопорушень та накладання штрафів. Компетенція у сфері міжнародних відносин. Участь Комісії ЄС з законодавчих процедурах та у бюджетному процесі ЄС.

Рада Європейського Союзу в системі інститутів ЄС. Порядок формування та функціонування Ради Європейського Союзу. Структура Ради ЄС. Комітет постійних представників. Спеціальні комітети та робочі групи. Генеральний секретаріат. Процедура прийняття рішення Ради Європейського Союзу. Компетенція у сфері законодавчої влади: бюджетні та контрольні повноваження. Компетенція у сфері виконавчої влади.

Європейська Рада та її місце в системі органів Європейського Союзу. Склад та порядок формування Європейської Ради. Президент Європейської Ради. Організація роботи та прийняття рішень Європейською Радою. Основні функції та повноваження Європейської Ради. Правова основа функціонування Європейської Ради. Консультативні органи Європейського Союзу. Економічний та соціальний комітет. Комітет регіонів.

 

Тема 9

Європейський Союз та його судова система

 

Еволюційний розвиток судової системи ЄС. Поняття та внутрішня побудова судової системи ЄС. Ланки судової системи ЄС: Європейський Суд справедливості, суд I інстанції, суди спеціальної юрисдикції (судові палати). Основні принципи організації та функціонування судової системи ЄС та їх види. Принципи самостійності судової влади та принципи вільного доступу до правосуддя як основоположні засади судової системи ЄС.

Правові засади функціонування та юрисдикція Європейського Суду справедливості. Процедури реалізації юрисдикції Суду ЄС. Провадження щодо забезпечення примусового виконання зобов’язань (ст.258-260 ДФЄС). Провадження по справах про скасування нелегітимних нормативних актів ЄС (ст. 263 ДФЄС). Преюдиційні провадження по розгляду справ за запитами національних судів (ст.. 267 ДФЄС).

Правотворча діяльність Європейського Суду справедливості. Природа рішень Суду Європейського Союзу. Вплив рішень Суду ЄС на право та інститути ЄС. Прецедентний характер рішень Суду ЄС. Правотворча, правозастосовна та правотлумачна практика Суду ЄС. Роль Суду ЄС та національних судів у становленні правопорядку ЄС. Конституційні засади функціонування права ЄС та значення Суду ЄС в забезпеченні їх стабільності та розвитку. Взаємозв’язок та взаємодія судових органів ЄС із судовими органами держав-членів.

 

Тема 10

Право внутрішнього ринку Європейського Союзу

 

Поняття внутрішнього ринку у праві Європейського Союзу. Основоположні принципи внутрішнього ринку права ЄС та їх зміст. Принцип вільного руху товарів в Європейському Союзі. Заборона митних зборів та еквівалентних їм платежів. Заборона дискримінаційного внутрішнього оподаткування. Пряма і не пряма дискримінація. Непрямий захист через оподаткування. Заборона дискримінаційних технічних та фізичних торгівельних обмежень. Заборона кількісних обмежень. Заходи вибіркового та загального застосування. Винятки із заборон встановлені статтями 34 і 35 ДФЄС.

Принцип вільного руху осіб в Європейському Союзі. Правові засади вільного руху працівників в рамках ЄС. Правовий статус робітників-мігрантів ЄС. Свобода пересування непрацюючих осіб ЄС. Виключення із принципу вільного пересування осіб в ЄС. Правове забезпечення рівних можливостей при пошуку роботи особами в ЄС. Застосування застережень про громадський порядок в спектрі принципу вільного руху осіб в ЄС.

Принцип вільного руху послуг в рамках ЄС. Правові засади вільного руху послуг в рамках ЄС. Поняття терміну «послуга» в праві ЄС. Правове регулювання пересування особи на територію іншої країни-члена ЄС з метою надання або отримання послуг. Обмеження та винятки з принципу вільного руху послуг в ЄС.

Принцип вільного руху капіталів в рамках ЄС. Правові засади вільного руху капіталів в рамках ЄС. Поняття та розмежування термінів «вільний рух капіталів» та «вільний рух платежів» в праві ЄС. Обмеження з принципу вільного руху капіталів в ЄС. Свобода внутрішнього ринку ЄС та треті країни.

 

Тема 11

Право зовнішніх зносин Європейського Союзу

Історія становлення спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу (СЗППБ). Поняття, система та структура права зовнішніх зносин Європейського Союзу. Поняття, цілі та завдання СЗППБ Європейського Союзу. Правові механізми та інструменти права зовнішніх зносин Європейського Союзу. Порядок та процедури прийняття рішень в сфері СЗППБ Європейського Союзу. Інструменти та форми реалізації СЗППБ ЄС. Процедура укладення договорів Європейського Союзу з третіми державами.

Компетенція Європейського Союзу в сфері зовнішніх зносин. Види угод, які укладає Європейський Союз з іншими суб'єктами міжнародного права. Правове регулювання відносин Європейського Союзу з високо розвинутими країнами (США, Японія, Канада). Правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з країнами що розвиваються: Конвенція Яунде та Ломейські угоди. Котонуйська угода як базовий договір про партнерство країн Європейського Союзу з країнами Африки.

Особливості співробітництва Європейського Союзу з країнами Східної Європи та Балкан. Перспективи та правові критерії вступу держав Центральної та Східної Європи до Європейського Союзу: досвіт для України

 

Тема 12

Україна та Європейський Союз: правові основи співробітництва

 

Історія розвитку правовідносин між Україною та Європейським Союзом. Правові засади регулювання співробітництва між Україною та Європейським союзом. Організаційно-правові механізми співпраці між Україною та Європейським Союзом. Гармонізація та адаптація законодавства України до права Європейського Союзу.

Угода про партнерство та співробітництво як основоположний договір між Європейським Союзом та Україною на початку XXI ст. Інституційно-правовий механізм співпраці між Україною та Європейським Союзом в рамках УПС. Структура та основні напрямки співпраці між Україною та Європеським Союзом згідно УПС. Загальнодержавна програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС 2004 р.

Правові інструменти співпраці України з Європейським Союзом на сучасному етапі. Політика сусідства та Східного партнерства Європейського Союзу щодо України. Порядок денний асоціації Україна – Європейський Союз. Парафування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як важливий крок до набрання нею чинності

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 268; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.007 с.)