Народу під проводом Богдана Хмельницького 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Народу під проводом Богдана Хмельницького1А. В якій битві козацько-селянське військо Богдана Хмельницького вперше перемогло польську армію?:

в) під Жовтими водами

2Б. Встановіть хронологічну послідовність битв у національно-визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького:

а) під Корсунем б) під Зборовом

в) під Пилявцями г) під Берестечком д) під Жовтими Водами 1

д\ а-2,б-4,в-3, г-5, д-1.

3А. Поставте у відповідність битви, які відбувались в ході національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

а) під Корсунем а)травень1648

б) під Пилявцями б) вересень 1648 р.

в) під Берестечком г)вересень 1653 р.

г) Жванецька битва в)червень 1651

д)битва під Батогом д)травень1652 р

б\ а-1,б-2,в-4,г-3,д-5.

4Б.Соціальною базою національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького були:

г ) селяни, козаки, міщани, духовенство

5А. Богдан Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорізького в:

в) січні 1648 р

6А. Соратником Богдана Хмельницького у Визвольній війні був:

б) Данило Нечай

7А. Епіцентром повстання під проводом Богдана Хмельницького на початку 1648 р. була Запорізька Січ

в) Хутір Суботів

8А.Встановіть відповідність:

а) битва на Жовтих Водах б 11-13 вересня 1648 р.

б) битва під Пилявцями а 15-16 травня 1648 р.

в) битва під Корсунем в 26 травня 1648 р.

г) облога м. Львова г з 26 вересня 1648 р.

г\ а-2,б-1,в-3,г-4.

Зборівська угода Б. Хмельницького з польським королем передбачала перехід під владу гетьмана таких воєводств:

в) Подільського

10А.Визначіть правильний варіант відповіді

У 1650 р. Б.Хмельницький вирушив походом на:

в) Молдову

11А. Битва під Берестечком між військами Б. Хмельницького і поляками відбулась:

в) 18-30червня 1651 р.

12Б. Встановіть відповідність:

а) вересень 1651 р. в облога під Жванцем

б) травень 1652 р. а Білоцерківський договір

в) грудень 1653 р. ббитва під Батогом

г) січень 1654 р. г Переяславська рада

а\ а-2,б-3,в-1,г-4.

13А. ”Березневі статті” Б.Хмельницького були узгоджені і затверджені в:

а) Переяславі

14А. Союзнирками Б.Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої були:

а) московський цар і кримський хан

15Б.Встановіть відповідність:

а) березень 1654 р. б) облога фортеці Буші

б) жовтень 1654 р. в) битва під Охматовим, облога Львова

в) 1655 р. г) Віленське перемир’я

г) жовтень 1656 р. а) укладення „Статей Б.Хмельницького”

д) липень 1657 р. д) смерть Б.Хмельницького

в \ а-4,б-1,в-2,г-3,д-5

16А.Виберіть правильну відповідь:

Територія гетьманської України поділялась на:

а) воєводства

17А.Столицею держави Війська Запорізького в часи Визвольної війни було місто

а) Чигирин

18А. Під владою якої держави знаходились українські землі напередодні визвольної війни 1648 р.:

в) Польщі

19А. Як правильно називалась українська держава в часи Б.Хмельницького:

б) Українська козацька держава

20А. Московське військо спільно з українським взяло участь у національно-визвольній війні з. б ) 1654 р

21А. Білоцерківська угода укладена між:

г) Польщею і Україною

22А. Роки життя Б.Хмельницького:

в) 1595 – 1657 рр.

23А. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького відбулась в

г) 1648 – 1657 рр.

24А.Основною рушійною силою і лідером національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького були:

а) селяни

25А. Перша перемога козацького війська в ході національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького була:

б ) Жовті Води

26Б.Складіть послідовну хронологію розвитку подій від 1648 р. до 1654 р.:

1649 а) Зборівська угода б) Збаражська битва 1649 вес.

1654 в) договір з Москвою г) Переяславська рада 1654 січ.

д)Білоцерківська угода 1651

г\ б,а,д,г,в.

27А. Договір між Б. Хмельницьким і російським царем називався: а) Переяславський договір б) Преяславські статті

в) Березневі статті

28А. Козацьке військо під проводом Б. Хмельницького було в Галичині:

г) осінь 1655 р.

29А. З якою державою обмежувались зовнішні відносини гетьмана Б. Хмельницького за договором 1654 р.:

а) Польщею

30Б. Початкова мета національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького:

в) визволення і звільнення території України від польської шляхти і

Магнатів, здобуття козацької автономії

31А.Чисельність козацького війська за Зборівською угодою:

б) 40 тис

32А.Яке із цих тверджень про події 1648-1657 рр. не відповідає історичній правді?:

г\ революція.

33А.Лідером національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького було:

а\козацтво

34А. Найбільш чисельною силою національнл-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького було:

а\ селянство

35Б. Поставте у відповідність хронологічні дати і події:

а\ 1648 -1657 рр. б 1. громадянська війна, що привела до розколу

України на два гетьманства.

б\1657 -1663 рр. а 2. найбільше піднесення національно-визвольної

війни під проводом Б.Хмельницького.

в\1663- 1676 рр. в 3. боротьба і спроби возєднання Української

держави.

а\ а-1, б-3,в-2.

36А. Безпосереднім приводом до повстання стала особиста кривда завдана Б.Хмельницькому польським шляхтичем:

в \Чаплинським

37А. До початку визвольної війни Б.Хмельницький був:

а\чигиринським сотником

38Б. Поставте у відповідність характеристики військових подій:

а\ Жовті Води 1. створенная психологічної кризи у війську

противника зметою його деморалізації.

б\Корсунь 2.перекриття противнику, що ухилявся від бою

шляху до відступу.

в\Пилявці 3. розгром ворога частинами у ході зустрічної битви.

а\а-3, б-2,в-1

39Б.Успіх повстанців на початковому етапі війни з поляками пояснюється такими кроками гетьмана Б.Хмельницького \ позначте не правильний варіант відповіді\:

а\залучення на свій бік реєстрового козацтва.

40А.Під знамена повстанців у визвольній війні Б.Хмельницького стали: \позначте не правильну відповідь\:

в \ католицьке духовенство

41А.Про який час визвольної війни іде мова: „У Варшаві немає нікого, хто б не думав про порятунок найціннішого свого майна і свого життя”.

а\весна 1648 р.

42А. Кримські татари зраджували козацьке військо в битвах:

в\під Білою Церквою

43Б. В січні 1654 року в Переяславі

а\підписано договір з Москвою..

44А.Віленське перемиря укладено в:

б \1656 р.

45А. Основну надію Б.Хмельницький після 1656 року покладав на союз з:

в \Швецією

46А. Якою була основна мета Б.Хмельницького на початуку національно-визвольної війн а\здобути незалежну Українську державу

в\ вигнати польську шляхту і магнатів з українських земель.

47Б.Поставте у відповідність події:

а\січень 1655 р. 1. Віленське перемиря Польщі і Москви. в

б\ вересень 1655 р. 2. Похід козацького війська в Галичину. б

в\жовтень 1656 р. 3. смерть Б.Хмельницького г

г\липень 1657 р. 4.поразка поляків під Охматовом. \4,2,1,3\ а

б\ а-4,б-2,в-1,г-3

48А.”Березневі статті” це:

в\договір про військовий союз України і Москви

49Б.Поставте в хронологічну послідовність події:

а\битва під Батогом б\битва під Берестечком

в\битва під Жванцем гбитва під Білою Церквою. \Б,Г,А,В\

50А.Після поразки під Берестечком козацьким військом тимчасово командував:

б\І.Богун

Тема 7

Українська державність після Б.Хмельницького.

Руїни. Гетьманщина 70 – 80 рр.XVIII ст.

(1657 – 1687)

1.Вкажіть хто з наведених осіб гетьманував в добу Руїни:

В) Ю.Хмельницький, І.Виговський, П.Дорошенко, Д.Апостол;

2.Коли і з ким гетьман І.Виговський уклав Гадяцьку угоду?:

1658 – з Польщею;

3.Коли і з ким відбулася Конотопська битва?:

Г) 1659 - з Москвою.

4.Коли гетьман І.Виговський зрікся булави і хто став його наступником?:

Г) 1659 – Ю.Хмельницький.

5.Коли і хто уклав Слободищенський договір?:

В) 1660 –Ю.Хмельницький;

6.Упізнайте за наведеними фактами історичного діяча. Непримиренний ворог турків і татар, якого 15 разів обирали кошовим отаманом Запорізької Січі. Видатний полководець:

В) І.Сірко

7.Титул ”князя Сарматії та України, володаря війська Запорізького” турки присвоїли:

Г) І.Мазепі.

8.Який гетьман і коли уклав Московські статті:

Б) Ю.Хмельницький – 1659;

9. Хто із гетьманів і коли уклав договір з Москвою - Переяславські статті:

Б) Ю.Хмельницький – 1659;

10. І.Брюховецький втратив гетьманську булаву і заплатив життям за те,що:

В) Не протистояв московському втручанню у внутрішні справи гетьманщини;

11.Коли Гетьманщина розкололась на два гетьманства Лівобережне і Правобережне?:

Г) 1667.

12. Коли було підписано Андрусівське перемир’я і якими були наслідки?:

В) 1667 –Українські землі було поділено між Москвою і Річчю Посполитою;

13.Який гетьман був одночасно гетьманом Лівобережної і Правобережної України у другій половині XVIII ст?:

) П.Дорошенко;

14.З якою державою уклав договір гетьман П.Дорошенко?:

В) Туреччиною

15.Коли було укладено Бучацький мир і між якими державами?:

В) 1672 – між Туреччиною і Річчю Посполитою;

16.Назвіть суперників П.Дорошенка у боротьбі за владу:

А) І.Брюховецький, Ю.Хмельницький, П.Тетеря;

17.Коли П.Дорошенко зрікся булави і хто гетьманував після нього?:

Г ) 1676 – І.Самойлович.

18.Хто із гетьманів і коли уклав з Москвою Глухівські статті?:

В) 1669 – Д.Многогрішний

19.Хто із гетьманів і коли уклав з Москвою Конотопські статті?:

В) 1672 – І.Самойлович

20.Між якими державами і коли було укладено вічний мир?:

В) Річчю Посполитою і Росією – 1686;

21.Хто із гетьманів першим поїхав з візитом до Москви?:

Б) І.Брюховецький;

22.Коли українська православна церква була підпорядкована Московському патріархату?:

Г) 1686.

23.Хто з українських гетьманів був першим відправлений російським царизмом на заслання до Сибіру?:

Б) Д.Многогрішний;

24.Хто був гетьманом Правобережної України у період гетьманства на Лівобережній –І.Брюховецького?:

В) П.Дорошенко

25.Хто із гетьманів першим утворив наймане військо - сердюцькі полки?:

Б) І.Виговський;

26. За яким договором передбачалося створення Великого Руського Князівства?:

Б) Гадяцьким договором;

27.Якого гетьмана обрали спершу без згоди російського царя?:

А) І.Мазепу;

28.З ким воював І.Виговський під Полтавою у 1658році?:;

В) З Я. Барабашем і М.Пушкарем

29.Хто був союзником І.Виговського в битві під Конотопом?:

В ) Кримське Ханство;

30.Назвіть гетьманів пропольської орієнтації:

Г) Д.Многогрішний, І.Самойлович.

Тема 8Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 372; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.73 (0.043 с.)