Оцінка отриманих даних – характеристика ризику 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінка отриманих даних – характеристика ризику1. Оцінка неканцерогенних ефектів

Ризик виникнення шкідливих ефектів з боку шкірних покривів, ЦНС, периферичної нервової і серцево-судинної систем перевищує допустимий в 3 рази. Для порівняння: при традиційній оцінці концентрація в питній воді порівнюється з ГДК = 0,03 мг/дм3 / 0,05 мг/дм3 = 0,6 (менше 1).

Провідним середовищем дії є питна вода (внесок цього середовища в сумарний ризик 97%), провідний шлях надходження – пероральний (внесок 99,8%).

2. Оцінка канцерогенного ризику

Сумарний індивідуальний ризик виникнення додаткових випадків раку легенів на порядок перевищує допустимі рівні (1 х 10-5).

Сумарний ризик популяції виникнення додаткових випадків раку в популяції чисельністю 25000 чоловік склав 7,37 випадків в рік.

Ведучі середовище і шляхи дії ті ж, що і при оцінці неканцерогенних ефектів.

Слід підкреслити, що отримані дані не можна розглядати як абсолютне число очікуваних випадків виникнення додаткових випадків раку або соматичних захворювань, а характеризують лише частку випадків в структурі існуючої захворюваності, обумовлених дією навколишнього середовища, а також число випадків, які з'являться в популяції, у разі збереження забруднення на даному рівні.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 

1. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене: Учебн. пособие / Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С.И. Гаркавый и др.; Под ред. Е.И. Гончарука. – М.: Медицина, 1990. – 416 с.: ил.


2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение.

3. СНиП 2.04.03-85. Канализация.

4. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

5. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами (№ 1166 - 1174), - М.: Медгиз, 1975.

6. ГОСТ 2761-84. Гигиенические требования к водоемам 1-го вида водопользования.

7. ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к местам купания и отдыха на водоемах.

8. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Под ред. Ю.А. Рахманина, С.М. Новикова, Т.А. Шашиной, С.И. Иванова. – М.: Госсанэпиднадзор Минздрава России, 2004. - 143 с.

 


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

Факультет ІЕМ Декан факультету

Кафедра ВВ і ОВ доц. Ткачов В.О.

Спеціальність ВВ Зав. кафедри

проф. Душкін С.С.

 

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

 

Виконав: Перевірив:

Студент(ка) гр. _________ ас. Ковальова О.О.


______________________ ас. Булгакова Л.В.

(П.І.Б.)

 

 

Харків-20___


Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства

Факультет ЗН Декан факультету

Кафедра ВВ і ОВ _______________

Спеціальність ВВ Зав. кафедри

проф. Душкін С.С.

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

 

Виконав: Перевірив:

Студент(ка) гр. _________ ас. Ковальова О.О.

______________________ ас. Булгакова Л.В.

(П.І.Б.)

 

 

Харків-20__


Додаток В

Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №1

Показник (забруднююча речовина) Концентрація речовини за варіантами
Запах, бал
Кольоровість, град ПКШ
Мутність, мг/дм3 1,0 1,0 1,0
Залізо, мг/дм3 0,2 0,05 0,2 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,2 0,05 0,2 0,1
Вкус, бал 1,5 1,5 1,5
рН 6,5 8,5 5,5 6,5 6,5 8,5 5,5 6,5 8,5 5,5 6,5 8,5 5,5 6,5 5,5 6,5
Загал. жорсткість, мг-екв/дм3 6,5 2,5 5,5 4,5 6,5 2,5 5,5 4,5 5,5 4,5 6,5 2,5 5,5 4,5
Хлориди, мг/дм3
Сульфати, мг/дм3
Цинк, мг/дм3 0,1 5,5 0,1 5,5 5,5 0,1 5,5
Мідь, мг/дм3 1,5 0,5 0,2 2,5 0,03 2,5 1,5 0,5 0,2 2,5 0,03 2,5 2,5 0,03 2,5 0,5 0,2 2,5 0,03 2,5 1,5 1,5
Марганець, мг/дм3 0,05 0,05 4,5 0,02 2,3 0,05 0,05 4,5 0,02 2,3 4,5 0,02 2,3 0,05 4,5 0,02 2,3 0,05 4,5
Фтор, мг/дм3 0,05 5,5 0,05 5,5 0,05 5,5 0,05 5,5
Хлорфеноли, мг/дм3 0,1 0,05 4·10-4 0,001 3·10-4 5·10-4 0,1 0,05 4·10-4 0,001 3·10-4 5·10-4 0,001 3·10-4 5·10-4 0,1 4·10-4 0,001 3·10-4 5·10-4 0,05 0,001
ЗМЧ, КУО/мл
Алюміній, мг/дм3 0,1 0,2 0,3 0,25 0,2 1,2 0,1 0,2 0,3 0,25 0,2 1,2 0,25 0,2 1,2 0,2 0,3 0,25 0,2 1,2 0,1 0,25
Нітрати, мг/дм3
Хлороформ, мг/дм3 0,1 0,001 0,003 0,002 0,01 0,04 0,1 0,001 0,003 0,002 0,01 0,04 0,002 0,01 0,04 0,001 0,003 0,002 0,01 0,04 0,1 0,002

 

 
 

Додаток Г

Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №3

Показник Дані за варіантами
Дебіт водозабору Q, м3 46,3 55,4 35,8 51,4 56,5 25,4 21,8 35,7 15,4 59,7 65,5 15,6 46,3 55,4 35,8 51,4 56,5 25,4 21,8 35,7 15,4 46,3 55,4 35,8 51,4
Потужність водоносного горизонту h, м
Ухил природного потоку i 0,0029 0,001 0,002 0,001 0,0021 0,002 0,001 0,000 0,001 0,001 0,0001 0,000 0,0029 0,001 0,002 0,001 0,0021 0,002 0,001 0,000 0,001 0,0029 0,001 0,002 0,001
Коефіціент фільтрації K, м/доб 8,6 0,1 5,05 5,6 0,01 3,1 0,01 12,5 8,6 0,1 5,05 5,6 0,01 3,1 0,01 8,6 0,1 5,05 5,6
Активна пористість μ 0,03 0,15 0,015 0,03 0,15 0,3 0,015 0,15 0,15 0,015 0,03 0,15 0,03 0,15 0,015 0,03 0,15 0,3 0,015 0,15 0,15 0,03 0,15 0,015 0,03
Відстань до населеного пункту, м
Напрям руху води            

 

 

 
 

Додаток Д
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.011 с.)