Стандартизація та контроль якості сировини, матеріалів та готової продукції. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стандартизація та контроль якості сировини, матеріалів та готової продукції.Питаннями підвищення якості продукції займається служба стандартизації підприємства, яка займається упровадженням стандартів на продукцію, яка випускається на підприємстві та організаційно – методичне керівництво роботами за упровадженням організаційно – методичних і суспільних стандартів.

Головними задачами служби стандартизації являються:

- організація розробки і своєчасного перегляду нормативно – технічної документації на виробничу підприємством продукцію;

- здійснює контроль про забезпечення відповідності показників і норм, установлених в нормативно – технічній документації на заводі;

- упровадження фонду, використовуючи нормативно – технічної документації та внесення виправлення в дійсну;

- служба стандартизації керується в роботи стандартами державної системи стандартизації, керуючими документами, методичними вказівками, інструкціями державного стандарту, приказами та розпорядками МЛП України.

Кожен виріб повинен відповідати вимогам стандарту, технічному

опису, кресленню та зразкам – еталонам, ствердженим у відповідному порядку.

Поверхня виробу повинна відповідати зразку – еталону. На поверхні виробу не допускається раковини, тріщини, розведення, риски, царапини.


Форма та розміри повинні відповідати зразку – еталону, вимогам креслення і технологічному опису.

Колір виробу повинен відповідати образку – еталону та зразку розцвічення, стверджених у відповідному порядку.

Міграція барвника не допускається:

Виріб не повинен мати тріщин і сколів після падіння. Виріб, який складається і склеєних деталей, не повинен роз`єднуватися при ударі на місті склеювання. Для звірення відповідності виробів вимогам дійсного стандарту повинні проводитись приймально – здатні, періодичні і типові випробування.

Вироби пред`являються до здачі партіями. Кількість виробів в одній партії не повинно перевищувати добової виробці.

Зовнішній вигляд, колір, форму, маркірування при хорошому освітленні без збільшуючих пристроїв шляхом порівняння із зразком – еталоном.

Перевірка розмірів проводиться металевими лінійками та штангенциркулем.

Сировина, яка поступила на підприємство, супроводжується відповідним документом (паспортом), в якім вказуються його головні характеристики і відповідні вимогам Держстандарту .

Для визначення параметрів переробленої сировини, а також відповідності характеристик значенням у супроводжуючому документі, проводиться “вхідний контроль”. При цьому визначається однорідність матеріалу в партії та ІТР.


Метрологічна служба підприємства виконує роботи по забезпеченню єдності вимірювань і метрологічному забезпеченню виробництва, випробувань і експлуатації.

До головних задач підприємства по закріпленню метрологічного забезпечення входять:

- забезпечення єдності і вимогоаємої вірності вимірювань, збільшення рівню метрологічного забезпечення підприємства;

- упровадження у практику сучасних методів і засобів вимірювання, збільшення рівню наукових досліджень, ефективності виробництва, технічного рівня і якості продукції, а також інших робіт, виконуючих підприємством;

- організація та проведення перевірки та ремонту засобів вимірювання, які знаходяться в експлуатації;

- здійснення контролю разом із службою охорони праці підприємства, проведення замірів небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях (шуму, вібрації, запиленості, освітлення і т. д.) при паспортизації санітарно – технічного стану умов праці в цеху;

- проведення аналізу причин виробничого травматизму, профзахворювань, зв`язаних зі станом та використаних засобів вимірювань, контроль і випробувань, здійсненням контрольно-вимірювальних операцій;

- розробка програм і методик атестації не стандартизованих засобів вимірювання;

- участь в аналізі причин порушень технологічних режимів, якості продукції, не економного використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива та інші;

- проведення розрахунків по визначенню економічної ефективності робіт в області метрологічного забезпечення.

При визначенні структури головного енергетика, враховується:

- потужність парка, засобів вимірювання та автоматизації, які знаходяться в експлуатації;

- якісний стан парка, засобів вимірювання та автоматизації;

- рівень автоматизації виробничих процесів;

- об`єм робіт по обслуговуванню, ремонту, перевірки, атестації засобів вимірювання, автоматизації і випробувального устаткування.

Відмінний хороший стан контрольно – вимірювальної апаратури дозволяє вести технологічний процес строго у відповідності із заданими параметрами, що сприяє стабілізації якості випускаємої продукції, запобігає появі браку, підвищує продуктивність праці. [35]

Контроль листів виконується вищевказаними вимірювальними приладами:

- терези технічні;

- терези лабораторні аналітичні;

- прибор для визначення показника текучості розплава;

- штангенциркуль ДСТУ ГОСТ 166-2009;

- лінійка вимірювальна металева ДСТУ ГОСТ 427:2009;

- рулетка вимірювальна ДСТУ 4179:2003;

- маркіровка вантажів ДСТУ ISO 780:2001;

засоби вимірювальної техніки, що використовується при приймально- здаточних випробуваннях повинні бути перевіреними.

 

7. Контроль процесу.

7.1. Характеристика об’єкту керування.

Об’єктом автоматизації є ділянка виробництва монолітних листів.

На ділянці відбуваються такі стадії технологічного процесу:

- отримання та зберігання сировини:

- сушіння сировини;

- завантаження сировини та вторинного матеріалу до дозатору екструдера;

- підігрів, змішування, гомогенізація та пластикація розплаву;

- продавлення розплаву скрізь сито-перемінний устрій;

- продавлення розплаву скрізь плоскощільну голівку;

- формування непреривного полотна полімеру з заданою товщиною та рівномірне охолодження на гладильному каландрі;

- нанесення захисної плівки та маркування продукції;

- формування геометричних розмірів, складування листів та подальшого зберігання на складі для продажу.Робота на ділянці виготовлення монолітних листів з полікарбонату відбувається таким чином.

Матеріал з ємності зовнішнього зберігання за допомогою пневмотранспорту потрапляє в сушарки, де він сушиться протягом 3-4 годин при температурі 100-120 С. Сушіння проходить з низу до верху гарячим повітрям, а подавання матеріалу у бункер екструдера знизу. Система працює таким чином, що матеріал постійно подається на сушіння, а сухий матеріал вже йде в бункер екструдера. У бункер екструдера пневмотранспортом завантажується і барвник, кількістю згідно рецептури. Шнек екструдера захоплює матеріал; в процесі руху матеріалу уздовж циліндра проходить 9 зон з температурою від 250 до 265 С,

де відбувається змішування, гомогенізація та пластикація розплаву. А потім його продавлювання через фільтр за температурою 260 С. Потім у такому стані розплав подається в пласкощілинну головку, для формування полотна заданої товщини та ширини. Розплав виходить з головки з температурою 255 С. Потім матеріал подається на глянцюючий, зглажувальний 3-х валковий каландр. Валки каландрів нагріваються до температури 120-1400С. В залежності від поверхні середнього валка, поверхня листа може бути гладкою або з якимось малюнком. Зазор між валками встановлюється приблизно до товщини листа. Швидкість руху верхнього валка більша ніж нижнього і середнього. Це робиться для того, щоб лист рівномірно подавався на роликовий конвеєр. Циліндри якого обігріваються: 1 секція-1200С; 2секція-1000С. Потім лист подається на тягнучий пристрій, де він рівномірно остаточно охолоджується. Машиною для повздовжнього різання обрізаються кромки. Потім на поверхню листа наноситься захисна плівка і маркування. Далі лист подається на стрічковий конвеєр, де машина поперечної різки розрізає лист на певну довжину. Потім за допомогою листокладувача листи вкладаються на піддон. Після набирання заданої кількості листів вони за допомогою автокара транспортуються на упаковку Норми технологічного режиму наведенні у Таблиці 3.1.

Таблиця 7.1

Норми технологічного режиму

Найменування об'єкту Одиниці виміру найменування тех. параметру Номінальне значення параметра Допустиме відхилення
Магістралі пневмотранспорту МПа Тиск 0,6 ±0,01
сушарка 0С Температура ± 5
Дозувач м Рівень сировини 0,5 ±0,01
Екструдер оС МПа Температура Тиск 1,3 ±2 ±0,01
Каландр оС мм м/хв Температура Товщина швидкість 4,0 1,5 ±2 ±1 ± 0,1

Технологічне обладнання встановлено у закритому приміщенні з такими кліматичними умовами:

- температура повітря 18-20 0С, не більше 350С;

- відносна вологість 70 %.

 

7.2. Задачі контролю та керування.

Задачі контролю та керування, які повинна виконувати система керування, наведені у Таблиці 3.2.

 

Таблиця 7.2.

Задачі контрою та керування

Найменування параметру     Інформаційні функції Керуючі функції
Одиниці вимірювання Границі вимірювання Відображення Реєстрація Сигналізація Автоматична стабілізація Ручне дистанційне керування
Тиск каналу пневмотранспорту МПа 0,7 + + - + +
Температура у сушарках 0С + + - + +
Рівень у бункері сировини м 0,8 + + + + +
Температура у головці 0С + + + - -
Тиск у головці МПа 1,7 + + + + -
Температура валків каландру 0С +   +   + + +
Температура у зонах екструдера 0С +   +   + + +
Товщина листа мм +   +   - + +
Розмір   м 3,05 +   +   + - -
Кількість листів шт За\р +   +   + - -
Привід двигунів шт _ +   +   + + +
дробарки     + + + - +
Дозувача     + + + - +
Валків каландру     + + + - +
рольгангу     + + + - +
Пистрою відвантаження     + + + _ +
                   

 

 

Індивіндуальне завдання

 

Підчас проходження на придприемистві ТОВ «СД ЕНЕРГОПЛАСТ» вичив структуру заводу , основних та допоміжних дільниць:

- Вивчив технологічні процеси виготовлення листових виробів із поликарбоната ( Lexan, Macrolon) та обладнання, ділниці з підготовки сировини, збору сировини на механічну обробку відходів .

- Підібравши види виробів, їх ескізи виготовлених на ознайомлення з нормами технологічного режиму.

- Отримав креслення технологічної оснастки для виготовлення листа.

- Виявив проблені місця у виробництві і запропонував шляхи їх усунення.

- Зібрав матеріали для розробки комплексного контроля якості продукції.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 174; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.01 с.)