Характеристика вихідних матеріалів і готової продукції. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика вихідних матеріалів і готової продукції.ВСТУП

Зараз прогрес в області науки і техніки не можливий без інтенсивного використання пластмас. Тому їх виробництво складає що року декілька мільйонів тон і триває зростати. Усі ці пластмаси треба перероблювати у різноманітні вироби. Розвиток науки і техніки привів до того, що завдяки унікальному комплексу властивостей вони стали у багатьох випадках не замінними матеріалами.

Потреба усіх галузей народного господарства пластмас, напівфабрикатів і виробів з них постійно зростає; у зв’язку з цим темпи зросту виробництва пластичних мас у майбутньому буде випереджувати темпи темпи зросту народного господарства в цілому і в тому числі хімічної та нафтохімічної промисловості.

Щоб забезпечити різке підвищення випуску виробів із пластмас без зростання кількості робочих, необхідно розробляти нові технології, впроваджувати технологічне обладнання, автоматизувати лінії і переводити їх на керування з використанням ЕОМ.

Інтерес до пластмас виник у зв’язку з їх своєрідно технічно корисними властивостями (низька питома густина, висока хім. стійкість, наявність високо еластичного стану). Виробництво виробів із пластмас відзначається низкою трудоємкістю, енергоємкистю, доступністю вихідної сировин. Розвиваються роботи по створенню матеріалів і способів стабілізації пластмас з метою зростання строків їх служби.


Поставлена задача по математичному моделюванню технологічних процесів для отримання продуктів з заданими властивостями.

З ростом виробництва та споживання полімерів одночасно виникає задача раціонального використання та знищення відслуживши полімерних виробів. Виникає проблема захисту природи від накопичення відходів. Споживач не завжди знає властивості полімерних матеріалів, тому задача фахівця в цій області, паралельно зі створенням полімерних матеріалів, вирішувати проблеми,які зв’язані з раціональною утилізацією відпрацьованих виробів.

У зв’язку з підвищенням потреби народного господарства в екструзій них виробах виробництво їх буде розвиватися високими темпами. Випуск листів з термопластів досяг значних виробів. Зараз вирішують проблеми покращення якості листа відповідно до зростання вимог споживачів та інтенсифікації виробництва шляхом застосування більш продуктивного обладнання.

Збільшення об’єма виробництва, ріст одиничної потужності обладнання, необхідність організації механізованого складування та завантаження при відправці масової продукції визначають доцільність будівництва спеціалізованих заводів великої потужності по випуску екструзій них виробів.


Основними шляхами розвитку екструзійних виробів є: модернізація та заміна існуючого екструзійного обладнання, а також будівництво нових цехів та заводів.

 

 

Історія розвитку заводу.

Підприємство ТОВ "СД ЕНЕРГОПЛАСТ" було утворене в 2004 році, а в 2005 році було завершено будівництво і завод почав випуск продукції.

Не дивлячись на свою відносну молодість, компанія активно і динамічно розвивається у виробництві і постачанні полікарбонатних листів на території колишнього соціалістичного табору.

ТОВ«СД ЕНЕРГОПЛАСТ» вибрав власну дорогу розвитку, що відрізняється від простих закупівель імпортного полікарбонатного листа і продажу його на території СНД. Після дослідження ринку полімерів в Росії і за кордоном, наші фахівці зробили висновок, що набагато економічніше, вигідніше і дешевше придбати не готовий полімерний виріб, а сировину для виробництва продукції.

Для цього спеціально під замовлення була виготовлена екструзійна лінія фірми “KUHNE” (Німеччина) для виробництва монолітних листів. Лінія по виробництву монолітних полікарбонатних листів є самою високопродуктивною в Європі, максимально можлива продуктивність 1075 кг/год., продуктивність, що рекомендується, 800 – 850 кг/год., вона дозволяє отримувати від 1÷5 шарів листа.

Монолітні листи виробляються розмірами 2050 мм х 3050 х 6000 мм, товщина листа 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм. Устаткування ліній екструзій дозволяє вводити в полікарбонат різні добавки (фарбники, шар УФ – захисту, і так далі), а також отримувати лист з різною поверхнею структурованою під «пісок», «шкіру», «краплю».

Листи монолітні виробляються самих різних кольорів – синього, бронзового, бірюзового, зеленого, сірого, димчастого і інших.

На полікарбонатні листи торгівельної марки Soton наноситься захисна плівка. Упаковується готова продукція в пакети на піддони, що гарантує збереження зовнішнього вигляду продукції на період транспортування і зберігання.

Полікарбонатні листи торгівельної марки Soton випускаються за технічними умовами, розробленими ТОВ «СД ЕНЕРГОПЛАСТ».

Розвиток архітектури у вирішальній мірі визначається новими матеріалами і технологіями. Повсюдне вживання заліза і бетону надовго зумовило стандарт міської архітектури. У сучасне містобудування значні зміни привносять нові будівельно-обробні матеріали, основу яких складають полімерні матеріали. Серед полімерних матеріалів нового покоління найбільш технологічним, естетично привабливим і екологічним є полікарбонат.

Організіційна структура ТОВ «СД ЕНЕРГОПЛАСТ»
2 Структура дільниці.

 

інженер-електронщик

 

Технологічний процес.

Виробництво листів із полікарбонату здійснюється методом екструзії через плоскощілинну головку.

Якість виробів, що виготовляються методом екструзії через плоско-щілинну головку, у значній мірі залежить від режимів переробки, підготування сировини, а також точного дотримання параметрів процесу в часу.

Самий процес виготовлення виробів може бути розбитий на окремі операції (стадії), що виконується в визначеній послідовності. Для кожної операції визначаються режими її виконання, а також необхідне устаткування.

Технологічними схемами виробництва полікарбонатних листів, як правило, передбачується автоматизація процесів, починая від отримання сировини і закінчуючи пакуванням і зберіганням готової продукції.

Технологічна схема включає наступні стадії:

- прийом, транспортування, розтаровування та зберігання сировини, вхідний контроль;

- транспортування сировини зі складу або підготування композиції до агрегатів для отримання листів;

- формування листів;

- контроль готової продукції;

- пакування ;

- зберігання готової продукції;

- переробка відходів.

Підготовка сировини.

Полікарбонат - термопласт, який містить у своєму складі вологу, леткі залишки мономеру, які у процесі переробки можуть призвести до дефектів у листах, тому перед переробкою полікарбонат сушать у повітряних сушарках під вакуумом.

Вхідний контроль сировини.

Вхідний контроль проводиться з метою запобігання запуску у виробництво сировини, яка не відповідає нормам нормативно-технічної документації, контракту на постачання.

До вхідного контролю відносяться:

1) Документ на сировину, який вказує на його якість.

2) Цільність пакування сировини.

3) Однорідність кольору та розміру гранул.

4) Показник текучості розплаву.

5) Вологовміст.

 

 

Задачі контрою та керування

Найменування параметру     Інформаційні функції Керуючі функції
Одиниці вимірювання Границі вимірювання Відображення Реєстрація Сигналізація Автоматична стабілізація Ручне дистанційне керування
Тиск каналу пневмотранспорту МПа 0,7 + + - + +
Температура у сушарках 0С + + - + +
Рівень у бункері сировини м 0,8 + + + + +
Температура у головці 0С + + + - -
Тиск у головці МПа 1,7 + + + + -
Температура валків каландру 0С +   +   + + +
Температура у зонах екструдера 0С +   +   + + +
Товщина листа мм +   +   - + +
Розмір   м 3,05 +   +   + - -
Кількість листів шт За\р +   +   + - -
Привід двигунів шт _ +   +   + + +
дробарки     + + + - +
Дозувача     + + + - +
Валків каландру     + + + - +
рольгангу     + + + - +
Пистрою відвантаження     + + + _ +
                   

 

 

Індивіндуальне завдання

 

Підчас проходження на придприемистві ТОВ «СД ЕНЕРГОПЛАСТ» вичив структуру заводу , основних та допоміжних дільниць:

- Вивчив технологічні процеси виготовлення листових виробів із поликарбоната ( Lexan, Macrolon) та обладнання, ділниці з підготовки сировини, збору сировини на механічну обробку відходів .

- Підібравши види виробів, їх ескізи виготовлених на ознайомлення з нормами технологічного режиму.

- Отримав креслення технологічної оснастки для виготовлення листа.

- Виявив проблені місця у виробництві і запропонував шляхи їх усунення.

- Зібрав матеріали для розробки комплексного контроля якості продукції.

 

Додатки до специфікацій

 

 

Література

1.Торнер.Р.В. Теоретические основы переработки полимеров [Текст] Р.В. Торнер.-М.:Химия,1977.-464с.

2.Суберляк.О.В. Технологія виробництва виробів із пластмасс і композитів.[Текст] /О.В. Суберляк, П.І.Баштанник.-Львів, 2007.-376 с.

3.Гуль.В.Е. Структура и механичекие свойства полимеров.[Текст]/ В.Е.Гуль, В.Н.Кузнецов-М.:Химия,1974.-391с.

4.Тадмор.З.Теоретические основы переработки полимеров[Текст] Тадмор,К.Гогос-М.:Химия,1984.-632с.

5.Шулындин.С.В._Модифицирование_полистирола дифосфонобутадиенами [Текст]/ С.В. Шулындин ,Т.Е.Иванов.-1995.-385с.

6. Коршак, В.В. Технология пластических масс [Текст]/В.В.Коршак.-

М.: Химия,1976.-608с.

 

ВСТУП

Зараз прогрес в області науки і техніки не можливий без інтенсивного використання пластмас. Тому їх виробництво складає що року декілька мільйонів тон і триває зростати. Усі ці пластмаси треба перероблювати у різноманітні вироби. Розвиток науки і техніки привів до того, що завдяки унікальному комплексу властивостей вони стали у багатьох випадках не замінними матеріалами.

Потреба усіх галузей народного господарства пластмас, напівфабрикатів і виробів з них постійно зростає; у зв’язку з цим темпи зросту виробництва пластичних мас у майбутньому буде випереджувати темпи темпи зросту народного господарства в цілому і в тому числі хімічної та нафтохімічної промисловості.

Щоб забезпечити різке підвищення випуску виробів із пластмас без зростання кількості робочих, необхідно розробляти нові технології, впроваджувати технологічне обладнання, автоматизувати лінії і переводити їх на керування з використанням ЕОМ.

Інтерес до пластмас виник у зв’язку з їх своєрідно технічно корисними властивостями (низька питома густина, висока хім. стійкість, наявність високо еластичного стану). Виробництво виробів із пластмас відзначається низкою трудоємкістю, енергоємкистю, доступністю вихідної сировин. Розвиваються роботи по створенню матеріалів і способів стабілізації пластмас з метою зростання строків їх служби.

Поставлена задача по математичному моделюванню технологічних процесів для отримання продуктів з заданими властивостями.

З ростом виробництва та споживання полімерів одночасно виникає задача раціонального використання та знищення відслуживши полімерних виробів. Виникає проблема захисту природи від накопичення відходів. Споживач не завжди знає властивості полімерних матеріалів, тому задача фахівця в цій області, паралельно зі створенням полімерних матеріалів, вирішувати проблеми,які зв’язані з раціональною утилізацією відпрацьованих виробів.

У зв’язку з підвищенням потреби народного господарства в екструзій них виробах виробництво їх буде розвиватися високими темпами. Випуск листів з термопластів досяг значних виробів. Зараз вирішують проблеми покращення якості листа відповідно до зростання вимог споживачів та інтенсифікації виробництва шляхом застосування більш продуктивного обладнання.

Збільшення об’єма виробництва, ріст одиничної потужності обладнання, необхідність організації механізованого складування та завантаження при відправці масової продукції визначають доцільність будівництва спеціалізованих заводів великої потужності по випуску екструзій них виробів.

Основними шляхами розвитку екструзійних виробів є: модернізація та заміна існуючого екструзійного обладнання, а також будівництво нових цехів та заводів.

 

 

Історія розвитку заводу.

Підприємство ТОВ "СД ЕНЕРГОПЛАСТ" було утворене в 2004 році, а в 2005 році було завершено будівництво і завод почав випуск продукції.

Не дивлячись на свою відносну молодість, компанія активно і динамічно розвивається у виробництві і постачанні полікарбонатних листів на території колишнього соціалістичного табору.

ТОВ«СД ЕНЕРГОПЛАСТ» вибрав власну дорогу розвитку, що відрізняється від простих закупівель імпортного полікарбонатного листа і продажу його на території СНД. Після дослідження ринку полімерів в Росії і за кордоном, наші фахівці зробили висновок, що набагато економічніше, вигідніше і дешевше придбати не готовий полімерний виріб, а сировину для виробництва продукції.

Для цього спеціально під замовлення була виготовлена екструзійна лінія фірми “KUHNE” (Німеччина) для виробництва монолітних листів. Лінія по виробництву монолітних полікарбонатних листів є самою високопродуктивною в Європі, максимально можлива продуктивність 1075 кг/год., продуктивність, що рекомендується, 800 – 850 кг/год., вона дозволяє отримувати від 1÷5 шарів листа.

Монолітні листи виробляються розмірами 2050 мм х 3050 х 6000 мм, товщина листа 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм. Устаткування ліній екструзій дозволяє вводити в полікарбонат різні добавки (фарбники, шар УФ – захисту, і так далі), а також отримувати лист з різною поверхнею структурованою під «пісок», «шкіру», «краплю».

Листи монолітні виробляються самих різних кольорів – синього, бронзового, бірюзового, зеленого, сірого, димчастого і інших.

На полікарбонатні листи торгівельної марки Soton наноситься захисна плівка. Упаковується готова продукція в пакети на піддони, що гарантує збереження зовнішнього вигляду продукції на період транспортування і зберігання.

Полікарбонатні листи торгівельної марки Soton випускаються за технічними умовами, розробленими ТОВ «СД ЕНЕРГОПЛАСТ».

Розвиток архітектури у вирішальній мірі визначається новими матеріалами і технологіями. Повсюдне вживання заліза і бетону надовго зумовило стандарт міської архітектури. У сучасне містобудування значні зміни привносять нові будівельно-обробні матеріали, основу яких складають полімерні матеріали. Серед полімерних матеріалів нового покоління найбільш технологічним, естетично привабливим і екологічним є полікарбонат.

Організіційна структура ТОВ «СД ЕНЕРГОПЛАСТ»
2 Структура дільниці.

 

інженер-електронщик

 

Характеристика вихідних матеріалів і готової продукції.

Полікарбонат має високі фізико-механічні властивості, які залежать від молекулярної маси полімеру. Цей полімер поєднує високу механічну міцність, ударну в'язкість, незначне водопоглинання, високу стійкість до дії атмосферних факторів, стабільність властивостей і розмірів виробів у широкому температурному інтервалі. Полікарбонат хімічно стійкий до дії водних розчинів мил, спиртів, масел, жирів

Він не розчиняється у ароматичних спиртах , ефірах, карбонових кислотах, аліфатичних і циклоароматичних вуглеводородах. Гарно розчинний у полярних розчинниках. Полікарбонат відноситься до теплостійких полімерів. Його властивості мало змінюються з зростом температури, а критичні низькі температури, які приводять до руйнування, знаходяться за межами негативних температур експлуатації.

При виробництві будемо використовувати полікарбонат іноземного виробництва: Sabic (Lexan, Нідерланди), Вауeг (Німеччина), Novorex (Японія). Таких марок:

Таблиця 3.1

Марки використовуюмого полікарбонату

 

Торгівельна марка Марка Марка
Lехаn ML3910 ML3290
Makrolon KU-1 1230 G ЕТ 3117

 

Таблиця 3.2

Значення показника текучості розплаву основних марок полікарбонату .

Температура, С
Навантаження, кг 1,2 2,16 ' 1,2 2,16
ПТР, г/10хв 2-5 4,85 3,0-9,5 6-17

 

Таблиця 3.3

Характеристика полікарбонату марки Макгоlоn ЕТ 3117

Показник Величина Од.вимір  
Густина 1,20 г/см3 ISO 1183
Поглинання во-      
ди(23С/насичення) 1л 0,35 % DIN 53495
Поглинання вологи      
(23с/50% відносна воло-      
гість) 0,15 % DIN 53495
Розтягуючи напруження      
при текучості 50мм/хв. МПа ISO 527
Розтягуючи напруження      
при руйнуванні 50мм/хв. МПа ISO 527
Відносна деформація роз-      
тягування при текучості      
50мм/хв. 7,0 % ISO 527
Відносна деформація роз-      
тягування при руйнуванні      
50мм/хв. % ISO 527
Модуль пружності при      
розтягуванні Імм/хв. МПа ISO 527
Міцність на вигін при те-      
кучості 2мм/хв. МПа ISO 178
Модуль пружності при ви-      
гині 2мм/хв. МПа ISO 178
кучості 2мм/хв. МІІа ISO 178

 

Модуль пружності при ви-      
гині 2мм/хв. МПа ISO178
Ударна в'язкість по Шарпі      
+23С кДж/МП ISO 179
Ударна в'язкість по Ізоду      
+23С Вт/м*с ISO 180
Теплопровідність 0,2   DIN 526112
Твердість по Брюнелю      
125+2С проходе   IEC3351
Твердість по Віка С ISO 306
Питомий об'ємний опір >1.0Е-15 ОМ*М IES93
Питомий поверхневий опір >1.0Т-15 Ом IES93
Електрична міцність кВ/мм IEC 243
Світлопроникність 88-90 % ASTMD1003

 

Таблиця 3.4

Основні властивості полікарбонату ML 3290

типічні властивості Типич значен ис Единиц измерен ии Стандарт
Физические      
Усадка при формовании на стандартном 0.5-0.7 % А8ТМ
образце для испытания на разрыв, течениег)    
Реологические      
Густина 1.20 г/смЗ
Поглинання води (23 °С / насичення) 1л 0.35 % 180 62
Поглинання вологи (23 °С / 50% 0.15 % 180 15512
Відносна вологість)/ 1л      
Объемная скорость плавления, 300 °С / 2.16 см3/10 180 1133
кг   мин  
Механические      
Абразивностойкость по Тэйберу, С8-17, 1 кг мг/1000 циклов ОЕ
Растягивающее напряжение МПа •
При текучести 50 мм/мин      
Растягивающее напряжение МПа
при разрушении 50 мм/мин      
Относительная деформация растяжения 6.0 %
при текучести 50 мм/мин      
Относительная деформация растяжения %
при разрушении 50 мм/мин      
Модуль упругости МПа
при растяжении 1 мм/мин      
Прочность на изгиб МПа 180 178
при течении 2 мм/мин      
Модуль упругости МПа
при изгибе 2 мм/мин      
Твердость, Н358/30 МПа 180 203991
Ударная вязкость      
Ударная вязкость по Изоду с надрезом кДж/м2 180 180/1А
80*10*4 +23°С      
Ударная вязкость по Изоду с надрезом кДж/м2 180 180/1А
80*10*4 -30°С      
Ударная вязкость по Шарпи с У-надрезом ребром вперед 80* 10*4 8-62 мм + 23 °С -^ кДж/м2 179/1еА
ребром вперед 80*10*4 8=62 мм - 30 °С     179/1еА
Тепловые свойства      
Теплопроводность 0.20 Вт/метр °С 1/°С 180 8302
Коэффициент линейного теплового 7Е-5     18011359-2
расширения поток 23 - 80 °С      
Твердость по Бринелю 125 °С ± 2 °С Проход - ШС 60695-
  ит   10-2
Вика А/50 °С 180 306

 

Температура плавлення ПК 220-230ْ С, розкладається він при температурах більше 320ْ С. ПК відноситься до групи само затухаючих полімерів.

ПК характеризується комплексом високих фізико-механічних показників. [4]

Густина, кг/м3 1200

Руйнуюче напруження, МПа

при розтягуванні 60 -74

стисненні 90 -100

стисненні 80 -90

Відносне подовження при розриві, % 50 -100

Ударна в’язкість , КДж/м2 120-140

Твердість по Бринелю , МПа 100-110

Водопоглинання , % 0,3- 0,4

Морозостійкість, С 100

Теплостійкість по Мартенсу, ْ С 115-130

Діелектрична проникність, при 106 Гц 2,6-3,1

Тангенс кута діелектричних втрат при 106 Гц

Електричний опір поверхневий, Ом. 1015

Об’ємний , Ом · м 1014

Електрична міцність , МВ / м 100

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.225.8 (0.027 с.)