Масиви: різновиди, способи створення, призначення і приклади.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Масиви: різновиди, способи створення, призначення і приклади.Масивами (arrays) називають упорядковані послідовності чисел, чи елементів масиву. Доступ до будь-якого елемента масиву можливий за його індексом, тобто номером в послідовності чисел (в прикладі 3.7 (а) - це ім’я масиву, (a0, a1, a2) - його елементи). Застосування масивів надзвичайно ефективно в математичних розрахунках.

Приклад 3.7Одновимірний масив (вектор)

В Mathcad умовно розрізняють два типи масивів:

- вектори (одно індексні масиви,приклад 3.7), матриці (двох індексні, приклад 3.8));

- ранжовані змінні (range variables) - вектори, елементи яких певним чином залежать від їхнього індексу (приклад 3.9).

Приклад 3.8Двохвимірний масив (матриця)

Приклад 3.9Ранжована змінна (вектор)

 

О

Опишіть можливості і призначення (з наведенням прикладів) панель інструментів Math(Математика) та її похідні панелі інструментів.

Панель Math (Математика) призначена для виклику на екран ще дев'яти панелей , за допомогою яких, власне, і відбувається вставка математичних операцій у документи. У попередніх версіях Mathcad ці математичні панелі інструментів називалися палітрами (palettes). Щоб показати яку-небудь з них, потрібно натиснути відповідну кнопку на панелі Math . Перелічимо призначення математичних панелей:

- Calculator (Калькулятор) - служить для вставки основних математичних операцій, одержала свою назву через схожість набору кнопок із кнопками типового калькулятора;

- Graph (Графік) - для вставляння графіків;

- Matrix (Матриця) - для вставляння матриць і матричних операторів;

- Evaluation (Вирази) - для вставляння операторів керування обчисленнями;

- Calculus (Обчислення) - для вставляння операторів інтегрування, диференціювання, підсумовування;

- Boolean (Булеві оператори) - для вставляння логічних (булевих) операторів;

- Programming (Програмування) - для програмування засобами Mathcad;

- Greek (Грецькі символи) - для вставляння грецьких символів;

- Symbolic (Символіка) - для вставляння символьних операторів.

 

Опишіть можливості і призначення (з наведенням прикладів) панелі інструментів Standard (Стандартна) та Formatting (Форматування), а також їхні похідні панелі інструментів.

 

- Standard (Стандартна) - служить для виконання більшості операцій, таких як дії з файлами, редакторське виправлення, вставлення об'єктів і доступ до довідникових систем;

- Formatting (Форматування) - для форматування (зміни типу і розміру шрифту, вирівнювання і т.п.) тексту і формул;

Панель форматування

дозволяє вам вибирати шрифти для тексту та математичних виразів або стилів.

Команди менюFormat

Команда Опис
Equation Команда дозволяє виконати налаштування для математичних стилів (розмір та тип шрифту, колір тощо), які призначені для відображення змінних, констант у документі.
Results Команда дозволяє вибрати формат для відображення числових значень.
Text Команда визначає формат тексту в текстових полях (тип шрифту, колір тощо).
Paragraph Команда визначає формат параграфа (абзацу).
Tabs Команда визначає точки переходу маркера в документі при натисненні клавіші <Tab>, при цьому бажано відобразити лінійку (команда View/Ruler).
Style У діалоговому вікні Text Style можна застосовувати стиль до фрагмента документа або створити новий.
Properties У діалоговому вікні команди задається ряд параметрів та налаштувань, зокрема, виокремлення діапазону кольором, відображення рамки навколо рисунка тощо.
Graph Підменю мітить ряд команд налаштування основних параметрів графіків (товщина та тип ліній, координатна сітка, вісі тощо).
Color Підменю містить команди, які дозволяють вибрати кольорові налаштування робочих аркушів.
Area У підменю входять команди блокування та керування областями. Такі області можна згортати, розгортати, блокувати, встановивши пароль.
Separate Regions Команда корисна тоді, коли в документі текст чи формули накладаються одне на одне, що зумовлює певні незручності.
Align Region`` Команда вирівнює діапазони по вертикалі чи горизонталі.
Repadinate Now Команда корегування розбиття на сторінки. Це потрібно для того, щоби діапазони з даними в робочому документі не потрапляли на лінію розділу сторінок. Ця команда виконується автоматично при попередньому перегляді та при друкуванні документа.

 

Опишіть можливості і призначення (з наведенням прикладів) пунктів головного меню середовища Mathcad

 

Головне меню

надає можливості доступу до математичних, графічних, символьних команд і до команд редагування та управління вашими робочими аркушами.

Через меню «Help» можна дістатися до всіх електронних книг Mathcad'а, встановлених вами. Дві електронні книги — «Desktop Reference» та «Book Sampler» — встановлюються разом із Mathcad'ом. Книга «Desktop Reference» містить сотні корисних формул та фізичних констант, у той час як у книзі «Book Sampler» наводяться численні приклади розв'язання задач із математики, механіки, фізики, статистики тощо.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.004 с.)