Для учнів 10 класу середньої 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для учнів 10 класу середньоїзагальноосвітньої школи, студентів, вчителів

 

 

ВВПК

«Коледж – 2008»


ББК 33.974я722

В34

 

Схвалено радою методкабінету

(протокол №1 від ______ 2007р.)

 

 

За редакцією викладачів комп'ютерних дисциплін

Володимир-Волинського

Педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського

Р.Й. Цаль-Цалько і М.А.Чуцького

Рецензенти: викладачі комп'ютерних дисцилін

М.А.Чуцький і Р.Й. Цаль-Цалько

(Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А. Ю. Кримського)

 

Даний посібник може бути використаний

Вчителями початківцями,

Учнями загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

Ващук Б.В.

 

В33 Середовище програмування Turbo Pascal 7.0: Підруч. для учнів 10 кл. серед. загальноосв. шк. – ВВПК: „Коледж”, 2008 – 47с.

 

 

ISBN 977-7889-06-7.

ББК 33.974я722

 

ISBN 977-7889-06-7. Б. В. Ващук, 2008


Зміст  
Вступ
Основні поняття мови Паскаль
1.1. Алфавіт мови Turbo Pascal. Типи даних
1.2. Службові слова мови Turbo Pascal
Стандартні типи даних
2.1. Операції відношень
2.2. Операції над стандартними типами даних
2.3. Вирази. Приклади
Структура програми мовою Turbo pascal 7.0
3.1. Правил написання Pascal-програм
Основні оператори мови Turbo Pascal
4.1. Оператор присвоєння в Turbo Pascal
4.2. Введення та виведення інформації у Pascal-програмах
Вікно середовища програмування Turbo Pascal 7.0
5.1. Основний екран інтегрованого середовища
5.2. Основні команди і гарячі клавіши
Базові алгоритмічні конструкції
6.1. Лінійна структура
6.1.1. Складений оператор і оператор переходу
6.2. Оператор перевірки умови (розгалуження)
6.2.1. Оператор вибору
6.3. Оператори циклу
6.3.1. Цикл із наперед заданою кількістю повторень For
6.3.2. Цикл із передумовою While
6.3.3. Цикл із післяумовою Repeat
Використання підпрограм у Turbo Pascal
7.1. Класифікація підпрограм.
7.2. Підпрограми-процедури. Приклади створення
7.3. Підпрограми-функції. Приклади створення
7.5. Рекурсивні підпрограми
Робота з масивами в Turbo Pascal
8.1. Поняття про масиви. Класифікація масивів
8.2. Операції над одномірними масивами (рядками)
8.3. Операції над двомірними масивами (матрицями)

  

Рядки в Turbo Pascal
9.1. Поняття про рядки. Стандартні процедури та функції.
9.2. Приклади типових програм по обробці рядків.
Елементи комп'ютерної графіки
10.1. Графічний режим.
10.2. Процедури і функції для графічних побудов.
10.3. Приклади
Приклади програм
Коди типових помилок програми Turbo Pascal 7.0
Література

Вступ


 

Як відомо, для того, щоб комп’ютер міг виконувати потрібні нам задачі, ним повинна керувати програма. Основна відмініть ЕОМ, в тому числі ПК, від інших пристроїв полягає в тому, що ним керує програма.

Комп’ютерна програма- це набір інструкцій, які вказують ЕОМ послідовність дій по вирішенню певної поставленої перед ним задачі.

Для того, щоб комп’ютер “зрозумів” вказівки програміста, він повинен “спілкуватись” із програмістом на спільній мові, яку називають мовою програмування.

На сьогоднішній день у світі існують сотні різних мов програмування, які в загальному можна поділити на мови програмування низького (Asembler)та високого рівня (Pascal, Delphi, Cі т.д.). Крім цього мови програмування можна поділити на функціональні, структурні, логічні, процедурні, об’єктно-орієнтовані.

Мова Pascal є однією із класичних мов програмування. Найбільшої популярності вона досягла у 80-х - першій половині 90-х років. На її основі розроблено цілий ряд сучасних мов програмування, таких як Borland Delphi.

Мову програмування Pascal розроблено в 1968 році на кафедрі інформатики Стенфордського університету швейцарським ученим Ніклаусом Віртом. Ця мова програмування отримала назву на честь відомого французького математика й філософа Блеза Паскаля (1623-1662). Спочатку вона розглядалась як навчальна мова програмування і завдяки простоті використання застосовувалась у навчальних закладах як “перша” мова програмування для студентів. В 1983 році фірма Borland International перевела її на комерційну основу в якості мови програмування для персональних комп’ютерів. Переломним етапом для мови Pascal став 1985 рік, коли появилась її нова версія, яку назвали Turbo Pascal 3.0. Вона містила оболонку для зручного написання та редагування тексту програм та компілятор стандартного Pascal. З цього часу Pascal набув широкого використання в колах як досвідчених програмістів так і початківців. В наступній версії Turbo Pascal 4.0 було усунуто багато обмежень компілятора, що часто піддавались критиці, та підвищено продуктивність системи. Найбільш важливим нововведенням стало застосування модульної концепції (UNIT-концепції), що була запозичена з мови програмування Modula-2. Це дозволило реалізувати в Turbo Pascal розробку великих програмних продуктів.

З появою версії 5.0 Turbo Pascal отримала ще більші можливості для використання професійними програмістами. Одним із важливих нововведень стало використання апаратних перекриттів або оверлеїв (overlays).Вони дозволили створювати потужні програмні продукти, які розраховані на використання при малих об’ємах пам’яті. Механізм оверлеїв полягає в поділі програми на частини, що почергово завантажуються в пам’ять (з дискети або жорсткого диска) по мірі необхідності. Крім цього в Turbo Pascal 5.0 розширено можливості відлагодження програм і забезпечено можливість підтримки розширеної пам’яті.

Ще одним важливим етапом для Turbo Pascal була поява версії 5.5. Саме в цій версії з’явилась концепція об’єктно-орієнтованого програмування (ООП).фактично моваPascal стала засновником цього напрямку розвитку мов програмування. ООП полягає у використанні спеціального типу даних - об’єктів (Object),які спрощують процес програмування, роблячи тексти програм значно компактнішими. В результаті чого з’явився термін Object Pascal.Паралельно з цим, об’єктно-орієнтоване програмування розвивається і в іншій популярній мові програмування C, в результаті чого з’являється C++. На основі Object Pascal корпорація Borland розробила нову мову програмування Delphi, яка набула великої популярності в другій половині 90-х років.

Популярність цієї мови пояснюється ще й тим, що вона належить до мов візуального програмування.Мови візуального програмування значно полегшують процес програмування інтерфейсу створюваних програм. Адже зовнішній вигляд вікон та інших об’єктів програміст створює лише з допомогою миші та панелей об’єктів-заготовок. Серед поширених мов візуального програмування можна також відмітити Visual Basic - це мова, на якій створюють макроси для документів дуже популярного офісного пакета Microsoft Office.

В даному посібнику розглянуто основні можливості програмування на стандартній мові програмування Turbo Pascal версії 7.0. Цей посібник розрахований перш за все на початківців, які тільки знайомляться із світом програмування. Знання Pascal допоможуть їм набути базових навичок програмування та стануть основою для подальшого вивчення більш потужних мов, таких як Delphi.

Транслятор— програма, що перетворює програму, написану мовою асемб­леру або МВР, в машинні коди.

Транслятори поділяються на дві категорії: інтерпретатори і компілятори.

Інтерпретаторперетворює невеликий фрагмент вихідної програми в машинні коди і, лише дочекавшись, коли процесор їх виконає, переходить до обробки наступного фрагмента.

Turbo Pascal 7.0, залишаючись сумісним із попередніми версіями Turbo Pascal та Turbo Pascal for Windows, надає нам ряд нових можливостей. Найважливішою з них є наявність значно швидшого компілятора програм, який став своєрідним світовим стандартом для компіляторів.

Компілятор- це спеціальна програма (програмний модуль), яка здійснює перетворення тексту програми, написаного на відповідній мові програмування, у програмний код, зрозумілий комп’ютеру. Сам процес перетворення тексту програми, у програмний код називається компіляцією.

Потрібно відмітити, що при компіляції відбувається автоматичний пошук компілятором помилок у тексті програми.

Алгоритм –це чітка послідовність дій, напрямлена на досягнення мети або на розв'язання поставленого завдання.

Програма— це алгоритм, записаний мовою програмування.

Мова програмування— це система позначень, за допомогою яких можна точно описати алго­ритм для виконання його комп'ютером.

Мови програмування поділяються: машинні коди, мови асемблеру (Asembler), мови високого рівня (Turbo Pascal), візуальне програмування (Delphi).

Класифікація мов високого рівня: Алгоритмічні (процедурні) мови програмування, дескриптивні (непроцедурні) мови програмування.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.244.12 (0.012 с.)