Історія правових і політичних вчень 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Історія правових і політичних вчень 

1. Історія політичних і правових вчень як самостійна юридична навчальна дисципліна. (Завдання та актуальність вивчення курсу. Юридичний характер.)

2. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Відродження і Реформації.

3. Вчення про державу і право Івана Франка.

4. Поняття і загальна характеристика структури і змісту політико-правового вчення,

5. Політична доктрина Ніколо Макіавеллі (Італія).

6. Державно-правові погляди Лесі Українки (Лариси Косач).

7. Методологія історії політичних і правових вчень.

8. Політичні і правові ідеї Реформації (Мартін Лютер, Томас Мюнцер (Німеччина), Жан Кальвін (Швейцарія).

9. Загальна характеристика міфологічних та релігійних уявлень про політику, державу та право.

10. Погляди на державу та право вчених-юристів Київського, Харківського та ін. університетів України (К.А. Неволін, Н.Д. Іванішев, М.Ф. Владимирський-Буданов, О.Ф.Кістяківський та ін.)

11. Політико-правова ідеологія Стародавньої Індії /брахманізм, ранній буддизм, школа/

12. Вчення Жана Бодена (Франція) про державу.

13. Політико-правова ідеологія в Стародавньому Китаї. Даосизм. Етико-політичні погляди Конфуція.

14. Політико-правова ідеологія раннього європейського соціалізму /Томас Мор (Англія), Томазо Кампанелла (Італія)/.

15. Погляди на державу і право Михайла Грушевського.

16. Загальна характеристика політико-правової ідеології у Стародавній Греції.

17. Політичні і правові вчення в період абсолютизму у Росії /Симеон Полоцький, Юрій Крижаніч, Феофан Прокопович, Василь Татищев, Іван Посошков/.

18. Погляди на державу і право Володимира Винниченка.

19. Загальна характеристика розвитку російської політико-правової думки. Характеристика основних етапів розвитку. Спрямованість і зміст.

20. Загальна характеристика головних напрямків політичних і правових вчень ХХ ст.

21. Погляди софістів на державу та право.

22. Вчення Гуго Гроція про право і державу.

23. Політико-правові концепції національної української держави у ХХ ст.

24. Сократ про державу та право.

25. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії першої половини ХIX сторіччя /Михайло Сперанський/. Політичні програми декабристів. Слов’янофіли і західники.

26. Сучасна політико-правова ідеологія незалежної України.

27. Платон про державу та право.

28. Політичне і правове вчення Бенедикта Спінози.

29. Загальна характеристика політико-правової думки у Росії другої половини ХІХ сторіччя (реформаторська течія; російський соціалізм; анархізм; ліберальне і революційне народництво; лібералізм; консерватизм).

30. Аристотель про державу та право.

31. Основні напрямки англійської політико-правової думки в період буржуазної революції ХVII сторіччя

32. Політико-правові погляди російських філософів і правознавців першої половини ХХ ст. (Габріель Шершеневич, Сергій Котляревський).

33. Епікур про державу та право.

34. Політико-правова ідеологія левеллерів /Джон Лілберн/

35. Політико-правова ідеологія російського марксизму (Георгій Плеханов, Володимир Ленін)

36. Стоїки про державу та право.

37. Політико-правова доктрина Томаса Гоббса.

38. Праворозуміння радянського періоду (С.Кечекьян, В.Нерсесянц та ін).

39. Полібій про розвиток політичних явищ.

40. Політико-правове вчення Джона Локка.

41. Політико-правова доктрина солідаризму /Леон Дюгі (Франція)/

42. Загальна характеристика основних напрямків політичної і правової думки в Древньому Римі.

43. Загальна характеристика політико-правової ідеології епохи Просвітництва /кінець XVII - XVIII cт./.

44. Вчення Цицерона про державу і право.

45. Природно-правові вчення в Німеччині XVII-XVIII cт. /Самуїл Пуфендорф/.

46. Сучасний позитивізм: аналітична юриспруденція Герберт Харт (Англія);

47. Політико-правові погляди римських стоїків / Марк Аврелій Антонін/.

48. Політико-правова думка в Італії. XVII - XVIII ст. Правова теорія Чезаре Беккаріа.

49. Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена (Австрія).

50. Політико-правові ідеї римських юристів /Гай, Папініан, Ульпіан, Павло/.

51. Політико-правова доктрина Шарля-Луї Монтеск’є.

52. Політико-правова ідеологія раннього християнства.

53. Політико-правові погляди Аврелія Августина.

54. Загальна характеристика політико-правової думки середньовічного суспільства.

55. Політико-правова доктрина Жан Жака Руссо.

56. Політико-правове вчення Фоми Аквінського

57. Французький соціалізм епохи Просвітництва (Ж. Мол’є, Мореллі, Габріель де Маблі).

58. Політико-правове вчення Марсілія Падуанського.

59. Політико-правова ідеологія Великої французької революції (конституціоналісти, жирондісти, якобінство, Марат, Робесп’єр і Гракх Бабеф).

60. Загальна характеристика і основні напрямки американської політико-правової ідеології XVII - XIX ст.

61. Формування і розвиток мусульманської політико-правової думки. Коран як джерело мусульманського права.

62. Вчення Іммануїла Канта про державу і право.

63. Соціологічна юриспруденція: Євген Ерліх (Австрія).

64. Політичні і правові ідеї Київської Русі.

65. Слово «Про Закон і Благодать» митрополита київського Іларіона.

66. Вчення Г.В.Ф. Гегеля про державу і право.

67. Школа «реального права» / Джером Френк, К. Ллевеллін (США) та концепція соціального права» Г. Гурвича.

68. Політична програма Володимира Мономаха.

69. Історична школа права (Густав Гуго, Фрідріх Карл Савін’ї, Георг Пухта)/.

70. Психологічна теорія права Лева Петражицького.

71. Політико-правова ідеологія лібералізму /Джеремі Бентам, Джон Стюарт Мілль (Англія), Вільгельм Гумбольдт, Лоренц Штейн (Німеччина)/.

72. Фашистська політико-правова ідеологія /Т.Гаєринг, В.Шмідт, К.Шмітт, А.Розенберг/.

73. Політичні погляди Івана Вишенського.

74. Політико-правове вчення Огюста Конта (Франція).

75. Юридичний позитивізм /Джон Остін (Англія)/

76. Політико-правова думка в Українській козацькій державі і Гетьманщині. Погляди Богдана Хмельницького.

77. Політико-правова ідеологія анархізму П’єр Жозеф Прудон (Франція), Макс Штірнер (Каспар Шмідт) (Німеччина).

78. Вічні проблеми історії політичних і правових вчень.

79. Ідеї природного права в Україні епохи Просвітництва.

80. Політико-правова ідеологія соціалізму /Клод Анрі де Сен-Симон, Шарль Фур’є (Франція), Роберт Оуен (Англія).

81. Політико-правові погляди Григорія Сковороди.

82. Політико-правове вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгельса (марксизм).

83. Класифікація політичних і правових вчень - основні підходи, підстави. Причини і наслідки різноманітності вчень, напрямків, шкіл та тенденцій у політико-правовій ідеології.

84. Яков Козельський про суспільний договір.

85. Юридичний позитивізм другої половини XIX сторіччя /Карл Бергбом і Пауль Лабанд (Німеччина), ліберальний позитивізм Адемара Есмена (Франція)/.

86. Характеристика релігійно-міфологічних уявлень про політику, державу і право в країнах Стародавнього Сходу в II - I тис. до н. е.

87. Загальна характеристика розвитку політико-правових ідей в Україні у XIX ст.

88. Соціологічне праворозуміння другої половини XIX сторіччя /Рудольф Ієрінг (Німеччина).

89. Політико правовий зміст творчості Гомера («Іліада» та «Одисея») та Гесіода – поеми («Теогонія» та «Турботи і дні»).

90. Тарас Шевченко про незалежну демократичну Українську державу.

91. Вчення про державу і право Михайла Драгоманова.

92. Політико-правова доктрина Фрідріха Ніцше (Німеччина).


Рекомендовані теми курсових та дипломних робіт до курсу „Історія політичних та правових вчень” (4-й курс, юр. ф-т)

 

 

1. Вчення Піфагора та натурфілософів про державу та право.

2. Школа софістів: уявлення про державу та право.

3. Уявлення про державу та право представників моральної філософії у Греції класичного періоду (школа філософів).

4. Політико-правові погляди Сократа.

5. Ідеалістична філософія Платона (погляди на державу та право).

6. Вчення Аристотеля про державу та право.

7. Грецька наукова школа в період еллінізму(епікурейці та стоїки) про державу та право.

8. Вчення Марка Тулія Цицерона про державу та право.

9. Погляди римських юристів на природу та призначення держави та права.

10. Римська юридична школа. Уявлення римських юристів про правовий ідеал.

11. Апостольська церква про природу держави та закону в людському суспільстві.

12. Політико-правові погляди представників схоластики в Середні віки.

13. Розвиток уявлень про державу та право в період патристики.

14. Теорія симфонії двох влад в розвитку християнської культурної традиції.

15. Середньовічна юридична школа (глосатори та постглосатори).

16. Гуманістична юридична школа епохи Відродження.

17. Погляди Мартіна Лютера на природу держави та права. Цезаре-папістська модель політико-правової організації суспільства.

18. Політико-правове вчення Фоми Аквінського про державу та право. Теорія законної держави та вчення про тирана.

19. Марсилій Падуанський – засновник теорії народного суверенітету.

20. Теорія всесвітньої імператорської влади у Данте Аліг’єрі.

21. Вчення римських стоїків про державу та право.

22. Договірна теорія походження держави у софістів та епікурейців.

23. Вчення про природне право в Середньовіччі.

24.Систематичний напрямок дослідження природи права (школа постглосаторів).

25. Історичний напрямок дослідження права.

26. Метафізики права. Іспанська та німецька школа в Середні віки.

27. Тираноборці про природу політичної влади у суспільстві.

28. Асоціативний напрямок школи природного права (Гуго Гроцій, Томас Гоббс та ін.).

29. Уявлення Гуго Гроція про державу та право.

30. Вчення Бенедикта Спінози про державу та право.

31. Індивідуалістичний напрямок школи природного права. Ліберальна теорія держави (Джон Локк, Ш.Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін.).

32. Уявлення представників суб’єктивно-ідеалістичного напрямку школи природного права про право та державу (Кант Еммануїл, Й.Г. Фіхте та ін.).

33. Об’єктивно-ідеалістичний напрямок філософії права. Вчення Гегеля Г.В.Ф. про право та державу.

34. Вчення про правову державу у Еммануїла Канта.

35. Політико-правові погляди Жана Кальвіна. Послідовники Кальвіна про республіканський устрій політичного спілкування в суспільстві.

36. Погляди англійських демократів-пуритан на природу державної влади в період Англійської буржуазної революції ХVII ст.

37. Американські конституціоналісти про природу держави та права в суспільстві.

38. Жан Боден. Теорія державного суверенітету.

39. Корпоративна та асоціативна теорія організації церкви та держави в Середні віки.

40. Вплив Реформації на зміну політико-правових поглядів у суспільстві та розвиток школи природного права.

41. Шарль Луї Монтеск’є. Теорія розподілу влад.

42. Теорія суспільного договору та теорія народного суверенітету у Жан-Жака Руссо.

43. Анархічна політична теорія в Європі та Росії (ХІХ ст.).

44. Соціологічний підхід в праві (ХІХ ст.).

45. Позитивно-юридичний напрямок дослідження природи права (ХІХ ст.).

46. Школа відродженого природного права про природу права та держави (ХІХ ст.).

47. Нормативізм як напрямок дослідження природи права (ХІХ –ХХ ст.).

48. Утилітаризм І.Бентама в поглядах на природу права та держави.

49. Релігійно-філософська школа в Росії та погляди її представників на державу та право.

50. Нормативно-позитивний підхід в праві (загальна характеристика на основі теорії Ганса Кельзена).

51. Марксистська теорія держави та права.

52. Погляди членів гуртка кирило-мефодіївців на природу держави та права.

53. Народницька політична теорія в Росії (ХІХ ст.).

54. Ліберальна політична теорія в ХІХ - ХХ ст.ст.

55. Лібертаріанська теорія держави в ХХ ст.

56. Теоретичні засади етатистського підходу в праві в ХІХ – ХХ ст.ст.

57. Теорії конституціоналізму в Росії та на Україні в ХІХ – ХХ ст.ст.

58. Теоретико-правові засади федералізму та автономії громад в історії політичної думки Нового часу.

59. Утопічні уявлення про природу держави та права в історії філософії.

60. Сучасні некласичні погляди на державу та право в філософії права.

61. Українська школа філософії. Філософія життя Григорія Сковороди.

62. Погляди на державу та право українських націоналістів.

63. Політико-правові погляди державних діячів УНР (Винниченка, Симона Петлюри та ін.)


ЛІТЕРАТУРА:

I.

 

1. Аввакум (протопоп). Сочинения.: В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия. - М., Просвещение,1988.

2. Аввакум (протопоп). Житие Аввакума и другие его сочинения. - М., Сов.Россия, 1991.

3. Августин Блаженный. О граде Божием. Книги I-XIII, С-Пб, 1998.

4. Августин Блаженный. О граде Божием. Книги XIУ-XXII, С-Пб, 1998.

5. Августин Святий. Сповідь. К., 1996.

6. Аврелий Марк. Наедине с собой. В кн. Римские стоики. М.,1995.

7. Аристотель. Сочинения в четырех томах.- Москва, Мысль, 1983.

8. Багрянородній Константин. Об управлении империей.М., 1991.

9. Бабеф Г. Сочинения. В 4 т. М., 1977.

10. Бакунин М.А. Собр.сочинений и писем.1828-1876.М., 1935.

11. Бакунин М.А. Федерализм,социализм и антитеологизм.Государственность и анархия. В кн.: Философия.Социология.Политика.- М., 1989.

12. Бакунин М.А. Избранные сочинения. М., 1992.

13. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939.

14. Бэкон Фрэнсис. Новая Атлантида. Опыты и наставления. М., 1962.

15. Бентам И. Избранные сочинения.Т.1.СПб., 1867.

16. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма.-М., 1990.

17. Бердяев Н.А. Философия неравенства.Письма к недругам по социальной философии.: В кн. Русская философия собственности.-СПб., 1993.

18. Бердяев Н.А. Царство божие и царство кесаря.Путь.(орган русской религиозной мысли) Книга 1, - М., Информ-Прогресс, 1992.

19. Бухарин Н.И. Избранные труды. Ленинград. Наука, 1988.

20. Бухарин. Н.И. Избран. Произведения. Новосибирск, 1990.

21. Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.

22. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1994.

23. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940.

24. Вико Джамбаттиста. Основания новой науки об общей природе наций, Москва-Киев, 1994.

25. Винниченко В. Відродження нації. - Київ - Відень, 1990.

26. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.

27. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М., 1915.

28. Вишенський І. Твори. - К., Дніпро, 1986.

29. Вишенский И. Сочинения. Киев, 1959.

30. Владимирский-Буданов Н.Ф. Очерки из истории литовско-русского права. – К., 1889.

31. Владимирский-Буданов Н.Ф. Обзор истории русского права. К., 1915.

32. Волоцкий И.Послания. М., 1959.

33. Вольтер. Избранные приоизведения. М., 1947.

34. Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.

35. Гегель Г.В.Ф. Сочинения. В 14 т. М.-Л., 1929-1958.

36. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В 2 т. М., 1971.

37. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1977.

38. Гегель Г. В.Ф. Философия права. М., Мысль, 1990.

39. Гегель Г.В.Ф.Политические произведения. М., 1978.

40. Гельвецій Клод Андріан. Про людину, її розумові здібності та її виховання. К., 199..

41. Герцен А.И. Собрание сочинений в 30 томах. М., 1955.

42. Герцен А. Полн. собрание сочинений в 9-ти томах. - М., 1958.

43. Гессен В.М. Теория правового государства / В сб. «Политический строй современных государств». СПб, 1912.

44. Грек М.Сочинения.: В кн. Древняя русская литература.Хрестоматия. М., 1988.

45. Грек М. Сочинения. В трех частях. Казань. 1859-1862

46. Грозный И.Послания. -М.-Л.,: Акад.наук СССР, 1951

47. Гоббс Т. Сочинения в двух томах. -М.1989-1991.

48. Грамши Антонио. Избранные произведения в трех томах. М., 1959.

49. Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., 1956.

50. Гроций Гуго. О праве войны и мира. - М., Ладомир, 1994

51. Грушевський М.С. Духовна Україна. - К.,1991.

52. Грушевський М.С.На порозі Нової України.Гадки та мрії. - К.,1992

53. Грушевський М.С Хто такі українці і чого вони хочуть? К.,1991.

54. Грушевський М.С. Історія України-Русі. В 11 т., К., 1991.

55. Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910.

56. Данилович Н.И. О литовских летописях // Журнал Министерства Народного просвещения.

57. Десницкий С.Е. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т.1. М., 1952.

58. Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции.О натуральной юриспруденции.: В кн. Русская философия собственности. - СПб., 1993

59. Джефферсон Т. Общий обзор прав Британской Америки // Американские просветители. - М., 1991.

60. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1979.

61. Дидро Дени. Избранные философские произведения. - М., 1941.

62. Добролюбов М.О. Вибрані філософські твори в 2-х т. - К., 1952-1953.

63. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.,1993.

64. Донцов Д. Націоналізм. Дрогобич, 1992.

65. Драгоманов М. Старі хартії вольності. Львів, 1895.

66. Драгоманов М. Австро-руські спомини. Львів, 1889.

67. Драгоманов М.Переднє слово до Громади // Вибрані твори. Прага, 1937.

68. Драгоманов М.Пропащий час. Українці під московським царством. 1654-876. Львів, 1909 Література українська, проскрибована рядом російським Драгоманов М. (Виступ на конгресі в Паріжі) // Сучасність. 1976. Ч.7-8.

69. Драгоманов М. Чудацькі думки про українські справи. Відень, 1915.

70. Драгоманов М.П. Вибране. - К., 1991.

71. Драгоманов М.П. Что такое украинофильство? К., 1991

72. Дюги Л. Конституционное право.СПб., 1908.

73. Дюги Л. Общество, личность, государство.СПб., 1909.

74. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства.М., 1909.

75. Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона. М., 1919.

76. Еллинек Г.Общее учение о государстве.М., 1908

77. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания. М., 1910.

78. Єразм Роттердамський. Похвала глупоті. К., 1981.

79. Заточеник Д. Моление.: В кн. Древ. русская литература. Хрестоматия. М. Просвещение, 1988.

80. Зіньківський Т. Писання.- Книга друга. Львів, 1896.

81. Иванишев Н.Д. Сочинения. – К., 1876.

82. Иеринг Рудольф фон. Цель в праве. Спб., 1881

83. Иеринг Р. Борьба за право.М., 1991.

84. Иларион митрополит. Торжественное поучение «Слово о законе и благодати».: В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия.М., 1988.

85. Ильин И.А. Собрание сочинений в десяти томах.-М., Русская книга, 1993.

86. Ильин И.А. О частной собственности.: В кн.Русская философия собственности. - СПб., СП «Ганза», 1993.

87. Ильин И.А. Сочинения. В 2 т. Философия парава. Нравственная философия. М., 1993.

88. Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение.1992. № 3.

89. Кампанелла Т. Город Солнца. - М., 1954.

90. Кампанелла Томмазо. Місто Сонця. - К., 1988.

91. Кант И. Сочинения в 6-ти т.: Метафизика нравов. - т.4, ч. II. - М., 1965.

92. Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

93. Кант И. Собрание соч. в 8 т. М., 1994.

94. Карамзин Н.М. История государства российского.М., 1903.

95. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском

96. общениях.М. Наука, 1991.

97. Каутский К. Развитие форм государства. Р.на.Д., 1905.

98. Каутский К. Путь к власти. М., 1959.

99. Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.

100. Кельзен Г. Чистое учение о праве: Сб. переводов.-Вып.1.-М., 1987; Вып.2.-М., 1988.

101. Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. К., 1867.

102. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. К., 1891.

103. Кистяковский Б. Права человека и гражданина.//Вопросы Жизни, 1905, № 1.

104. Кистяковский А.Ф. О значении судебной реформы в деле улучшения судебной реформы. //Университетские известия. – 1870., – №5.

105. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М., 1916.

106. Кистяковский Б.А. Государство и личность.: В кн. Русская философия собственности. - СПб.,СП «Ганза», 1993.

107. Кистяковский Б.А. В защиту права. // В кн.Вехи.Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990 или // Вехи.Интеллигенция в России. Сб.стат. 1909 –1910. М., 1991.

108. Кістяківський Богдан. Вибране. Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка» Серія

109. «Українські мислителі», К., Абрис, 1996.

110. Кистяковский Б. В защиту права. Интеллигенция и правосознание.//Наше наследие, М., 1990, № 1У(16).

111. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое.//Вопросы философии, № 6

112. Ковалевский М. Происхождение современной демократии. М., 1895.

113. Ковалевский М. От прямого народоправства к представительству и от патриархальной монархии к парламентаризму. М., 1906.

114. Ковалевский М.М. Социология. СПб., 1910

115. Козельский Я.П. Философические предложения.: В кн.Русская философия собственности. - СПб., 1993.

116. Козельський Я.П. Передмова до перекладу «Історії датської» Л.Голберга // Пам'ятки суспільної думки України (XVIII - перша половина XIX ст.): Хрестоматія. – Дніпропет/ 1995.

117. Конт О. Общий обзор позитивизма.т.1-3.»Родоначальники позитивизма», вып.1У-У,СПб.1912-1913.

118. Конфуций. Древнекитайская философия: собрание текстов в 2 т.-М., Мысль, 1972.

119. Конфуций. Я верю в древность. М., 1998.

120. Конфуций. Жизнь его и учения. М., 1991.

121. Коркунов Н.М. История философии права. СПб., 1915.

122. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898.

123. Костомаров М.І. Твори.У 2 т. К., 1990

124. Костомаров М.І. Закон божий (книга буття українського народу). К., 1991.

125. Костомаров Н.И. Две русских народности / Обраб. Текста и ред. А.П.Ковалевой; Авт. предислов. В.А.Дорошенко. - К.,-Х., 1991.

126. Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Исторические монографии и исследования.М., 1995.

127. Костомаров Н.И. Мысли о федеральном начале в Древней Руси /Собр.соч. в 2-х кн. СПб., 1903.

128. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915.

129. Крижанич Ю. Политика. М., 1965.

130. Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия.М., Правда, 1990.

131. Кулиш П. Твори. У 2 т. К., 1989

132. Куницин А.П. Право естественное: В кн.Русская философия собственности (XVIII-XX).-СПб., СП «Ганза», 1993.

133. Курбский А. Переписка с Иваном Грозным. Древняя русская литература.Хрестоматия. М., Просвещение, 1988.

134. Лавров П.Л. Очерки вопросов практической философии.:В Кн.Русская философия собственности(XVIII-XX).-СПб., СП «Ганза», 1993

135. Лавров П.Л. Государственный элемент в будущем обществе.Собрание сочинений в 8-ми томах. М., Всесоюзное общество полит.каторжан, 1934.

136. Лао-цзы. Дао-де цзин.Древнекитайская философия.Собрание текстов в 2 т. М., Мысль, 1972.

137. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд.5-е.

138. Леонтьев К. Собрание сочинений.М., 1912.

139. Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993.

140. Лильберн Д. Памфлеты. М., 1937.

141. Липинський В. Твори. Архів Студії.Київ-Філадельфія, 1994.

142. Локк Дж. Сочинения: в 3-х т.- М.,Мысль, 1985.

143. Ломброзо Чезаре. Гениальность и помешательство.Москва-Харьков, 1998.

144. Лютер Мартин. Время молчания прошло. Избр. произведения 1520- 1526 г.г. Харьков, 1994.

145. Мабли Г. Избранные произведения. М., 1950.

146. Мазепа І. Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями.В кн.:Вивід прав України. Львів, Слово, 1991.

147. Мазепа І. Писання / Є.Пеленський (ред.). - К., 1992.

148. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -Львів, 1995.

149. Мао Цзедун. Избр. произведения, т.1- 4.М.,1952-1953.

150. Марат Ж.П. Избр.произведения: в 3-х т.-М., 1956.

151. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое издание.

152. Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії / Маркс К., Ен­гельс Ф. Твори.2-е вид.Т.4.

153. Макиавелли Н. История Флоренции.Л., 1973

154. Макиавелли Н. Государь.-В кн.:Макиавелли Н. Избранные сочинения.-М., 1982.

155. Мелье Ж. Завещание. М., 1954.

156. Местр Ж. де. Петербургские письма. СПб, 1995.

157. Милль Дж.Ст. Размышления о представительном правлении. С-Пб, 1863.

158. Милль Дж.Ст. Утилитаризм. О свободе.СПб., 1900.

159. Мильтон Д. О свободе слова. М., 1906.

160. Моль Р. Энциклопедия государственных наук.СПб.,М.,1868.

161. Мономах В. Поучение. В кн. Древняя русская литература. Хрестоматия. - М.,1988.

162. Монтескье. О духе законов.СПб., Издание Л.Ф.Пантелеева, 1900.

163. Монтескье Ш. О духе законов.В кн.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955.

164. Монтескье Ш. Персидские письма: В кн.Французский фривольный роман.М.,Иолос, 1993.

165. Мор Т. Утопия.-М., 1978

166. Морелли. Кодекс природы или истинный дух ее законов.М., 1956.

167. Моска Гаэтано. Правящий класс. / в Сб. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.

168. Мо-цзы.Древнекитайская философия: Собрание текстов в 2 т.-М., 1972

169. Муравьев Н.М. Проект конституции. В кн.: Избранные социально-политические и философские произведения декабристов.-М., 1951.

170. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1879.

171. Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. – К., 1840.

172. Неволин К.А. История росийских гражданских законов. В 3-х т. СПб., 1851г.

173. Новгородцев П.И. Об общественном идеале.-М., Пресса, 1991.

174. Новгородцев П.И. Право на достойное человеческое существование.: В кн. Русская философия собственности. -СПб., 1993

175. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания.М., 1909.

176. Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. 4-е изд. М., 1918.

177. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве.М., 1901.

178. Новгородцев П.И. Сочинения М., 1995.

179. Ницше Ф. Сочинения в двух томах.-М., Мысль, 1990.

180. Оріховський-Роксолан Ст. Напучення королеві польському Сигізмун-ду-Августу// Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К.1988.

181. Орлик Пилип. Вивід прав України. В кн.: Вивід прав України.- Львів, Слово, 1991.

182. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас. До питання про фашизм. Вибрані твори. К., 1994.

183. Оршан Я.Розвиток української політичної думки за сто літ. - Лондон, 1938

184. Отенский З. Истины показание к вопросившим о новом учении. Казань, 1863.

185. Оуэн Р. Избр. сочинения. В 2 т. М.-Л., 1951.

186. Палиенко Н.И. Нормативный характер права и его отличительные признаки. Х., 1903.

187. Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности государства. Х., 1908.

188. Парето Вильфредо. Компендиум по общей социологии./ в Сбор. Антология мировой политической мысли. М., 1997.

189. Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм// Избр.произведения по общей теории права и государства. М., 1980

190. Пейн Т. Избранные сочинения. М., 1959.

191. Пейн Т. Век разума//Американские просветители.М., 1961.

192. Пересветов И.С. Сказание о Магмете-салтане.: В кн. Древняя русская литература.

193. Хрестоматия. М.,Просвещение, 1988.

194. Пересветов И.С. Сочинения. М.,-Л., Академия наук СССР, 1956

195. Пестель П.И. Русская Правда. Конституция. Государственный завет.В кн.: Восстание декабристов. Документы.Т. VII.М., 1958.

196. Петлюра С. Статті. - К., 1993.

197. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности.Т.1-2. СПб., 1901-1909.

198. Петражицкий Л.И.Очерки философии права. Вып.1.СПб., 1900.

199. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности: Мир культуры, истории и философии. – СПб., 2000.

200. Пилянкевич Н.И. История философии права.– К., 1870.

201. Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Москва. Мысль, 1994.

202. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения. В 5 т. М., 1956

203. Посошков И. Сочинения.М., 1842.

204. Посошков И.Книга о скудости и богатстве и другие сочинения.М.Изд. Акад. наук СССР, 1951

205. Полоцкий С. Избранные сочинения. М.,-Л., 1953

206. Прокопович Ф. Правда воли монаршей.М.-Л. Издательство Акад. Наук СССР, 1961.

207. Прокопович Феофан. Філософські твори. В 3 т. К., 1979.

208. Прудон П.Ж.Что такое собственность? Или исследование о принципе права и власти.М., 1919.

209. Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. Ярославль. 1972

210. Радищев А.Н. Избранные сочинения. М., Госполитиздат, 1952.

211. Радищев А.Н. Полн. собр. соч. М.-Л., 1952.

212. Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого,марксизм и социальная идеология. СПб.,1908.

213. Рейснер М.А. Право.Наше право.Чужое право. Общее право. Л., 1925.

214. Рейснер М.А. Государство буржуазии и РСФСР. Пг., 1923.

215. Ренненкампф Н.К. Очерки юридической енциклопедии. К., 1880.

216. Робеспьер М. Статьи и речи.М., Юридическая литература, 1959.

217. Робеспьер М. Избр.произведения.М., 1965.

218. Роулз Джон. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.

219. Руссо Жан Жак Эмиль, или о воспитании. М., 1968.

220. Руссо Жан Жак. Трактаты.М., 1969.

221. Руссо Жан Жак.Сочинения.М., 1991.

222. Сенека Анней Луций.О благодеяниях и др. работы. В кн. Римские стоики.М., 1995.

223. Сен-Симон А. Избранные сочинения. М., 1948.

224. Сковорода Г.С. Твори у двох томах. К.: АТ «Обереги», 1994.

225. Скрипник М. Статті й промови. Х., 1931.

226. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

227. Сорский Н. Предание ученикам своим о жительстве скитском. СПб., 1912.

228. Сорский Н. Послания.//Труды.Отделение древнерусской литературы Ин-та рус. литературы АН СССР, т. 29, 1974.

229. Соловьев В.С. Сочинение в двух томах.Т.2.-М.,Мысль,1990.

230. Спекторский Е.В. Энциклопедия права. – Варшава. – 1912.

231. Спенсер Г.Основания социологии.СПб., 1898.

232. Спенсер Г. Социальная статика.СПб., 1906.

233. Спенсер Г. Синтетическая философия. К., 1997.

234. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские.Минск, 1998.

235. Спиноза. Избранные произведения.- М.,1957.

236. Сперанский М.М. Проекты и записки. М.,-Л.,1961.

237. Сталин И.В. Вопросы ленинизма.М., 1934.

238. Старосольський В.Й. Теорія нації / Ірина Кресіна (авт.передм.). -Нью-Йорк, 1998.

239. Струве П.Б. Россия.:В кн. Русская философия собственности.-СПб.,1993.

240. Стучка П.И. Учение о Советском государстве и его конституции.М.-Пг.,1922.

241. Стучка П.И. Право-закон -техника //Советское государство и революция права. № 1., 1930.

242. Стучка П.И. Мой путь и мои ошибки//Советское государство и революция права. № 5-6, 1931.

243. Стучка П.И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории права.Рига, 1964.

244. Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1985.

245. Татищев В.Н. История российская. - М.-Л., 1963. - Т.2.

246. Татищев В.Н. Избранные произведения. Л.,1979

247. Ткачев П.Н. Статьи 1869-1882.Приложение к журналу «Вопросы философии».М.,Правда, 1990.

248. Ткачев П.Н. Избранные сочинения. М., 1993.

249. Тимофеев И. Временник. М., 1950.

250. Токвиль А. Старый порядок и революция. М., 1911.

251. Токвиль А. Демократия в Америке.М.,Прогресс, 1994

252. Троцкий Л. К истории русской революции. М., 1990.

253. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – К., 1906.

254. Уинстенли Дж. Избранные памфлеты. М., 1950.

255. Українка Леся. Зібрання творів у 12-ти т. К., 1977.

256. Фейербах Людвиг. Избранные философские произведения в двух томах. М., 1955.

257. Фихте И.Г. Сочинения в двух томах.С-Пб., МИФРИЛ, 1993.

258. Філалет Хр. Апокрисис // Українська література ХІУ-ХУІ ст. - К., 1988

259. Франко І.Я. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори.-К., 1956.

260. Франко І.Я. Зибрання творів у 50 т.-К., 1986.

261. Франклин Б. Избранные произведения. М., 1956.

262. Фурье Ш. Избр. сочинения. В 2 т. М.-Л., 1951.

263. Хвильовий М. Думки проти течії. - Харків, 1926.

264. Цицерон. Диалоги. О государстве. О Законах.- М., Наука, 1966.

265. Цицерон. О старости, о дружбе, об обязанностях. М., 1993.

266. Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма / в двух томах/. Москва, Наука. 1991.

267. Чернышевский Н. Полное собрание сочинений в 15 томах.М., 1950.

268. Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899.

269. Чичерин Б.Н. Собственность и государство.: В кн.Русская философия собственности (XVIII-XX). -СПб., СП «Ганза», 1993.

270. Чичерин Б.Н. История политических учений.М., 1874

271. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. М., 1896.

272. Чичерин Б.Н. Философия права. М., 1900.

273. Шевченко Т.Г. Повне зібр.тв.: У 12 т. К., 1989.

274. Шеллинг Фридрих В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах. Сочинения в двух томах. М.,1989.

275. Шершеневич Г.Ф. История философии права. 2-ое изд. СПб.,1907.

276. Шершеневич Г.Ф. Философия права. Т.1. М., 1911.

277. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911.

278. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.1., М., 1993.

279. Шпенглер О. Закат Европы.М., Мысль, 1993.

280. Шпренгер Я. Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1990.

281. Штаммлер Р. Сущность и задачи правоведения. СПб., 1908.

282. Штаммлер Р. Хозяйство и право.Т.1-2. Спб., 1907.

283. Штирнер М Единственный и его собственность. Харьков. 1994.

284. Щербатов М.М. Сочинения в двух томах. М., 1896-1898.

285. Щербатов М.М. Неизданные сочинения. М., 1935.

286. Эпиктет. В чем наше благо? Афоризмы. В кн.Римские стоики.М.,1995.

287. Ященко А. Международный федерализм.Идея юридической организации человечества в истории полтических учений до конца ХVІІІ в.М.,1906.

 

 

II

1. Абрамов А.И. «Слово о законе и благодати» киевского митрополита Илариона как русская историософская реакция на христианско-идеологическую зкспансию Византии // Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. - М, 1986.

2. Азаркин Н.М. Монтескье: французский мыслитель,юрист. М., 1988

3. Аксенов А.В. Жан Мелье о характере власти в коммунистическом обществе // Ученые записки Сарат.юрид. ин-та, 1965, вып.12.

4. Американские просветители: Избр.произведения: в 2 т. М., 1968.

5. Американские федералисты. Гамильтон, Медисон, Джей. Избр.статьи. Вермонт, 1990.

6. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. Лекції. Львів, 1997.

7. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини). - Львів, 1998.

8. Аннерс Эрик. История европейского права.М.,Наука, 1996.

9. Антология мировой политической мысли. В 5 т. М., 1997.

10. Антология мировой философии. В 4 т. М., 1969.

11. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. -К., 1994

12. Арон Раймон.Этапы развития социологической мысли.М., 1993

13. Артхашастра или наука политики.М.,Наука-Ладомир, 1992

14. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976.

15. Б.Грінченко, М.Драгоманов. Діалоги про українську національну справу. - К., 1994.

16. Бабкин В.Д. Критика современных буржуазных учений о государстве и праве: Учебное пособие. Киев, 1973.

17. Багалій Д.І. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. К., 1992.

18. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.

19. Баскин Ю.А. Очерки по истории политических учений /Политология Ленинград-Запорожье. 1991.

20. Баскин Ю.Я. Кант. М., 1984

21. Беккер Г., Босков А. Современная социология права. М., 1961.

22. Бергель Ю. Фома Аквинский. М., 1966.

23. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии.М., 1966.

24. Бергер Пітер Л. Капіталістична революція.К., 1995.

25. Библия: Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., Рос.библейское об-во, 1993.

26. Блинов Н.М., Шилова Г.Ф. История и право. М., 1994.

27. Богдана Хмельницького (до 400 річчя від дня народження великого гетьмана). Збірник наукових праць. - К., 1995.

28. Богославский Н. Николай Гаврилович Чернышевский. М., 1959.

29. Бонташ П.К., Прозорова Н.С. Томас Мор. М., 1983.

30. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський: історичні есе. -Львів, 1991.

31. Борщак І., Мартель Р. Іван Мазепа: Життя й пориви великого Гетьмана. -К., 1991

32. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

33. Будовиц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (IX-ХУІвв.)-М., 1960.

34. Бушин М.І., Коваль В.І., Дмитренко М.Г., Горенко Л.М., Горкун А.1. Становлення української державності в XVII ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці. - К., 1998.

35. Вестник МГУ, 1969, № 5.

36. Вивід прав України /М.Грушевський, І.Франко, М.Костомаров та ін. Львів, 1991.

37. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. — М.: Канон-пресс, 1998.

38. Виц Б.Б. Демокрит. М., 1979.

39. Владимиров Е. существенные черты истории философии права.СПб, 1908.

40. Власть и право: Из истории русской правовой мысли /А.В.Поляков и др.Л., 1990.

41. Власть.Очерки современной политической философии Запада.В.Мшвениерадзе и др.М.,1989.

42. Возняк М. Кирило-Мефодіївське товариство. - Львів, 1921.

43. Волгин В.Р. Развитие общественной мыслПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.321 с.)