Тема: Україна в польсько-литовський період історії. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Україна в польсько-литовський період історії.1. Держава, що утворилася внаслідок приєднання до Великого князівства Литовського земель колишньої Київської Русі можна назвати… Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське.

2. Держава, утворена внаслідок входження українських і білоруських земель до складу Великого князівства Литовського за устроєм була…. являло собою монархію на чолі з великим князем.

3. Основною метою укладання Кревської унії стало… реальні передумови для боротьби із зовнішньою загрозою, а саме боротьби проти агресії Тевтонського ордену,яка вилилася у війну 1409-1411 року.

4. Просування литовців на українські землі відбулося шляхом…Оксамитове литовське проникнення.

5. Битва об’єднаннях литовсько-українсько-білоруських військ відбулася у1399 р. на…. Битва на Ворсклі (битва між об'єднаним військом Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського з одного боку, і військами Золотої Орди під проводом еміра з другого боку.)

6. Наслідком Грюнвальдської битви у 1410 р. стало…. Перемога Війська Королівства Польського та Великого князівства Литовського, підірвала військову могутність Тевтонського ордену і припинила його експансію лицарів на схід.

7. Поширення Магдебурзького права в ХУІ – ХУІІ ст. на українських землях сприяло…. формуванню нових рис ментальності місцевого населення. Йому стають притаманні демократизм, менша орієнтація на центральну владу, бажання будувати суспільне життя на основі правових норм тощо. Отже, магдебурзьке право сприяло формуванню в Україні засад громадянського суспільства.

8. Визначте українського князя, хто останнім зробив спробу на початку ХУІ ст. завоювати українську державну незалежність…. князя Мстислава-Федора-Гаральда (1125-1132)

9. Результатом підписання Люблінської унії 1569 р. стало…з’днання Великого князівства Литовського з Польщею, обидві держави об'єднувалися в єдину Річ Посполиту\

 

ТЕМА: ЗАПОРІЗЬКА СІЧ – УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ПРОТОДЕРЖАВА

1. Де й коли зустрічається перші письмові згадки про українських козаків? Достеменно відомо, найперші згадки про українське козацтво з`явилися в Західній Європі на рубежі XV-XVI ст. Одна з таких писемних згадок про козаків зустрічається в генуезькій хроніці за 1474 рік.

2. Перший український чиновник, який звернувся до польського уряду з пропозицією побудувати на Дніпрі фортецю для захисту від татар. коронний гетьман Станіслав Конєцпольський

3. Засновник Запорізької Січі – фортеці на Дніпрі. Байда (Дмитро)Вишневецький

4. Острів на Дніпрі, де вперше була побудована січ-фортеця. Мала Хортиця

5. Назва діючої Січі, де знаходилося козацьке управління, ставка кошовогоотамана. Запорізька Січ

6. Який острів на Дніпрі, за висловом дослідника історії козацтва Д.Яворницького, є матір’ю козацьких січей? Хортиця

7. Відомий дослідник історії козацтва Д. Яворницький називав «духовним батьком Запоріжжя»… Байду Вишневецького

8. Назва військової одиниці, на які поділялося Військо Запорізьке… військо поділялися на курені

9. На території якої колишньої паланки побудовано м. Кривий Ріг…. Інгульську паланку

10. Вищий законодавчий орган Запорізької Січі…..Козацька рада..

11. Назва, яку мала привілейована верства українського козацтва. Міщани

12. Назвіть першого козацького гетьмана, який почав серію козацько-селянських повстань кінця XVI – першої третини XVIIст.. Криштофор Косинський

13. В битві під П’яткою 1593 р. українські повстанці були розбиті польським військом. Так закінчилося повстання під проводом…. Криштофа Косинського

14. Один з провідників антипольського повстання 1595-1597 рр., який виношував проект створення незалежної козацької республіки між Дніпром і Бугом. Богдан Хмельницький(?)

15. Гетьман Війська Запорізького, який домігся від єрусалимського патріарха висвячення нового православного київського митрополита Йова Борецького. П. Конашевич-Сагайдачний

16. Кошовий отаман запорозького козацтва, за наказом якого 1635 р. У першебуло зруйновано польську фортецю Кодак на Дніпрі, що стало початком антипольського козацького повстання. проводом І. Сулими

ТЕМА:

КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА В ЧАСИ НАЦІОНАЛЬНО – ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИУКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648 -1657 рр.)

 

1. 29 квітня 1648 р. відбулася перша битва повстанських загонів на чолі з Б.Хмельницьким проти польського війська. Де саме…Битва під Жовтими Водами

2. Результат якої події в ході Визвольної війни 1648-1654рр. заклав початок українській державності. Створення Б. Хмельницьким удільного князівства з центром у м. Київ

3. Територія гетьманської України поділялась на полки і сотні. Яка кількість полків існувала в державі в різний період часу. Територія України поділялась на полки, число яких не було сталим. 1649 року їх налічувалося 16,а 1650 їх кількість становила 20

5. В якому місті була підписана перша міждержавна угода між Українською державою і Московським царством.,,, Переяславі

6. Який історичний тип держави був започаткований в ході Визвольної війни 1648-1654рр.? республіканського типу правління

7. На який термін обирався Б.Хмельницький на посаду гетьмана в Українській державі, що виникла в ході Визвольної війни 1648-1654 рр.? Головою держави був гетьман. Він обирався пожиттєво на військовій козацькій раді загальним, відкритим голосуванням

8. Які основні функції зосередилися в руках гетьмана Б.Хмельницького, що давали йому право одноосібно правити державою?. Гетьман уособлював верховну виконавчу і судову владу, був керівником центрального апарату, головою усіх станів.

9. Зосередження в руках Б. Хмельницького необмеженої виконавчої, законодавчої, судової влади створювали умови для формування моделі держави. Якої саме? Козацька держава періоду Богдана Хмельницького була повноцінною, з усіма характерними для будь-якої держави ознаками.

10. На території яких воєводств йшов процес формування Української

національної держави? Київського. Брацлавського і Чернігівського

11.В Українській державі створеній в ході Визвольної війни 1648-1654рр. замість ліквідованого польського адміністративно-територіального поділу був запроваджений новий. На які адміністративно-територіальні одиниці поділялася новостворена держава? Найвищою адміністративно-територіальною одиницею Гетьманщини був полк.

12. Визначте найвищий орган влади в Українській державі другої половини ХVІІ ст. Генера́льна військо́ва ра́да.

13. Яка структура влади в Українській державі Б. Хмельницького виконувалафункції виконавчого органу?Гетьман.

14. Визначте провідний стан українського суспільства, який виступив носієм ідей державності, а потім став привілейованим в Українській державі. Привілейований шляхетський стан

15. Яка суспільна категорія українського населення виступила джерелом і носієм ідей українського державотворення? козацтво

 

16. Визначте документ який, відкривав перспективи в союзі з Московією

довести до переможного кінця війну з Річчю Посполитою й завершити

об’єднання українських земель в кордонах національної держави. Переяславський договір

17.Визначте документ, який у свідомості національно-патріотичної еліти “ був найсильнішим і найнепереможнішим аргументом і доказом суверенності України” (П.Орлик) є урочистий союзний договір, заключений між царем Олексієм Михайловичем з одного боку та гетьманом Хмельницьким і Станами України з другого.

18.Визначте документ, який за міжнародними нормами засвідчував юридичну форму відокремлення й незалежності України від Речі Посполитої конституція Пилипа Орлика,1710

19.Визначте документ, за яким Росія в правовому порядку визнала суверенність Української держави, недоторканність існуючих державних інституцій і витвореної системи соціально-економічних відносин. Берестейський трактат

 

20.Навколо якої ідеї Б.Хмельницький зумів об’єднати всі патріотичні сили України? спрямував енергію народних мас на розбудову соборної держави та виборення нею незалежності.

21.Який український гетьман першим виробив основні принципи національної державної ідеї, яка стала визначальною у визвольних змаганнях нації наступних сторіч (Богдан Хмельницький)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 417; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.223.39.67 (0.009 с.)