Примірне положення про лікаря-педіатра дільничного 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Примірне положення про лікаря-педіатра дільничного1. Лікар-педіатр дільничний призначається та звільняється з посади головним лікарем лікувально-профілактичного закладу і працює під безпосереднім керівництвом завідуючого педіатричним відділенням, завідуючого дитячою консультацією.

2. Лікар-педіатр дільничний:

2.1. Забезпечує заходи для оптимального фізичного і нервово-психічного розвитку дітей шляхом впровадження комплексу профілактичних заходів, подальшого зниження захворюваності і смертності дітей до 18 років (17 р. 11 міс. 29 днів) за дільничним принципом.

2.2. Здійснює комплекс заходів, передбачених директивними документами, спрямованими на зниження захворюваності, інвалідизації та смертності дітей.

2.3. Забезпечує постійний зв'язок з жіночою консультацією, контроль за проведенням дільничною медсестрою 2-х допологових патронажів вагітних у встановлені терміни і патронаж вагітних із груп ризику після отримання відомостей про них з жіночої консультації.

2.4. Здійснює первинний патронаж новонародженого у перші 3 дні після виписки його з пологового будинку спільно з дільничною медичною сестрою та контролює кратність і якість відвідувань новонароджених дільничною медсестрою у подальшому.

2.5. Проводить прийом здорових дітей в поліклініці, дає рекомендації щодо режиму, раціонального вигодовування, специфічної та неспецифічної профілактики рахіту, проводить оцінку фізичного, нервово-психічного розвитку дитини, резистентності організму.

2.6. Організовує відвідування відділень (кабінетів) здорової дитини дітьми 1-го року життя - щомісяця, 2-го року - 4 рази на рік, 3-го року - 2 рази на рік, 4 роки та старших - не менше, ніж 1 раз на рік та перед оформленням дитини в дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад.

2.7. Здійснює профілактичний нагляд за дітьми згідно з діючими наказами та методичними рекомендаціями; направляє дітей на консультації до профільних фахівців та на лабораторне обстеження у терміни, передбачені відповідними наказами та методичними рекомендаціями, а також за показаннями.

2.8. Проводить комплексну оцінку стану здоров'я дітей з визначенням групи здоров'я у передбачені терміни.

2.9. Складає разом з медичною сестрою дільничною план профілактичних щеплень (на рік та щомісячно), своєчасно подає медичні документи на розгляд комісії по вирішенню питань медичних протипоказань для щеплень, планує й проводить (щомісячно) підготовку дітей до імунізації; направляє дітей, що мають змінену реактивність, до лікаря-імунолога дитячого (за показаннями);

своєчасно передає відомості до відповідних лікувально-профілактичних закладів на дітей, що тимчасово вибули; проводить аналіз імунізації дітей проти інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики, та післявакцинальних реакцій і ускладнень - щомісячно.

2.10. Готує необхідні медичні документи та подає на розгляд лікарсько-консультативної комісії для вирішення питання встановлення інвалідності у дитини до 16 років та на МСЕК у дітей старше 16-ти років.

2.11. Визначає показання та подає документацію до ЛКК щодо необхідності здійснення догляду за дитиною у домашніх умовах до досягнення 6 річного віку.

2.12. Організовує проведення оглядів профільними фахівцями, лабораторних обстежень; проводить необхідні оздоровчі та профілактичні заходи дітям перед вступом до дошкільного чи загальноосвітнього навчального закладу.

2.13. Проводить роботу з диспансеризації та оздоровлення дітей.

2.14. Здійснює медичне спостереження за дітьми, що знаходяться на диспансерному обліку, організовує їх огляд профільними фахівцями, відповідне обстеження та лікування, в тому числі санацію осередків хронічної інфекції, а також 1 раз на рік оцінює ефективність диспансеризації хронічних хворих.

2.15. Забезпечує наступність щодо медичного спостереження за дітьми, що проживають на території дільниці з профільними фахівцями та медичним персоналом навчальних закладів, лікарем підліткового кабінету.

2.16. Забезпечує медичну підготовку юнаків до призову на військову службу.

2.17. Веде облік та відбір дітей, які за станом здоров'я потребують санаторно-курортного лікування, представляє медичну документацію цих дітей на розгляд санаторно-курортної відбіркової комісії (СКВК).

2.18. Здійснює медичний огляд хворих дітей вдома в день надходження виклику, направляє при наявності показань на лікування у стаціонар. Вживає заходів до невідкладної госпіталізації дитини у випадках, коли стан її здоров'я загрожує життю.

2.19. У разі критичного стану здоров'я дитини та відмови батьків від госпіталізації попереджує батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини в небезпеці із зазначенням у ф. № 112/о або 025/о та інформує завідувача педіатричним відділенням.

2.20. Забезпечує при лікуванні дітей вдома комплексне лікування із застосуванням, у разі необхідності, фізіотерапевтичного лікування, лікувальної фізкультури, а також консультації профільних фахівців та лабораторне обстеження; у разі потреби організовує "стаціонар вдома".

2.21. Забезпечує динамічний нагляд за хворими дітьми при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах із залученням медсестри дільничної, до повного їх одужання; хворих дітей 1-го року життя - щоденно до одужання.

2.22. Виписує рецепти, в тому числі для безкоштовного відпуску лікарських засобів та харчування дітей згідно з діючим законодавством.

2.23. Надає невідкладну допомогу дітям під час роботу на дільниці з використанням лікарських засобів та інструментарію згідно з переліком затвердженим цим наказом.

2.24. Інформує завідувача педіатричним відділенням про всіх тяжко хворих дітей на дільниці.

2.25. Повідомляє у встановленому порядку санепідстанцію про всі випадки виявлення інфекційних хворих та підозрілих на інфекційне захворювання та проводить спільно з санепідслужбою комплекс профілактичних заходів, спрямованих на зниження інфекційної захворюваності.

2.26. Проводить просвітницьку роботу на дільниці з питань підтримки грудного вигодовування, раціонального харчування, розвитку і виховання здорової дитини та профілактики захворювань.

2.27. Веде всю звітно-облікову документацію, затверджену Міністерством охорони здоров'я.

2.28. Впроваджує в практику нові організаційні форми роботи та нові методи профілактики, діагностики та лікування.

2.29. Систематично підвищує свою фахову кваліфікацію (атестація або переатестація 1 раз на 5 років).

2.30. Здійснює контроль за роботою дільничної медсестри і підвищенням її кваліфікації.

2.31. Працює згідно з річним та щомісячним планами роботи, складеними на підставі аналізу показників роботи та показників стану здоров'я дітей.

2.32. Проводить відбір дітей для планового стаціонарного лікування, та лікування в денному стаціонарі.

2.33. Визначає групи ризику дітей по соціальному фактору та забезпечує динамічне спостереження за ними.

2.34. Щоквартально аналізує показники діяльності та звітує на виробничих нарадах педіатричного відділення (згідно з планом роботи відділення).

2.35. Негайно повідомляє адміністрацію поліклініки (лікарні) про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей вдома, перебування неповнолітніх в екстремальних умовах, залишення дітей без батьківського піклування.

2.36. Заповнює та подає у встановленому порядку керівництву лікувально-профілактичного закладу повідомлення на дитину, яка тимчасово вибуває з дільниці, для передачі інформації до лікувально-профілактичного закладу, за місцем тимчасового проживання.

2.37. Аналізує свою діяльність та стан здоров'я дітей дільниці віком до 17 років включно, розробляє заходи щодо покращання показників їх здоров'я.

3. Лікар-педіатр дільничний має право:

3.1. Виписувати рецепти.

3.2. Видавати листки непрацездатності та довідки по догляду за хворими дітьми відповідно до діючої інструкції; інші довідки у межах своєї компетенції.

3.3. Давати розпорядження дільничній медсестрі, вносити пропозиції про її заохочення, чи накладення на неї дисциплінарного стягнення.

3.4. Вносити пропозиції керівництву закладу щодо покращання організації роботи відділення, закладу.

3.5. Підвищувати свою кваліфікацію.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.201 (0.013 с.)