ТОП 10:

Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: Наказ ДПАУ від 22.12.10 р. № 978.20. Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів: Наказ ДПАУ від 23.12.2010 р. № 994.

Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення: Наказ ДПАУ від 24.12.10 № 1002.

22. Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води: Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1009.

23. Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору: Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1014.

24. Про затвердження форми податкової звітності щодо земельного податку: Наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1015.

25. Порядок заповнення та подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку: Наказ ДПАУ від 24 грудня 2010 р. № 1020.

26. Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість: Наказ ДПАУ від 25.02.11р. № 41.

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ ДПАУ від 28.02.11р. № 114.

28. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування: Ухвала Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5.

29. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування: Постанова Правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2.

30. Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань туризму та інструкції щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 04.03.1998 р. № 96.

31. Про затвердження форм державної статистичної звітності № 1-готель "Звіт про роботу готелю" та інструкції щодо її заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 10.07.2009 р. № 242.

32. Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці та інструкції щодо їх заповнення: Наказ Державного комітету статистики України від 03.08.2009 р. № 294.

33. Звітність підприємств. Навч. посібник/ За ред. проф. Вериги Ю.А. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 656 с.

34. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 232 с.

35. Лень В.С., Гливенко В.В. Звітність підприємства: Підручник. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2010. – 672 с.

Додаткова

36. Бідюк О.О., Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 496 с.

37. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Дніпропетровськ, 2001. – 896 с.

38. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємства. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 496 с.

39. Сердюк В.М. Облік і звітність в оподаткуванні: підручник. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 370 с.

40. Облік і звітність суб‘єктів малого підприємництва: Навч. посібник, за ред. Р.Л.Хом‘яка. Львів: "Магнолія 2006", 2012. – 254 с.

41. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік. Оподаткування і звітність. – Підручник. – К.: “Алерта”, 2008. – 925 с.

42. Хом’як Р.Л., Лемішовський В. Бухгалтерський облік та оподаткування: Львів. Бухгалтерський центр Ажур. 2010. – 1220с.

Інформаційні ресурси

http:// www.rada.gov.ua – Верховна Рада України

http:// www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України

http:// www.sts.gov.ua – Державна податкова служба України

http:// www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України

http:// www.nau..kiev.ua – Нормативні акти України

http:// www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. Вернадського

http:// www.lsl.lviv.ua – Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАНУ

http:// www.buhgalteria.com.ua – Газета "Бухгалтерія"

http:// www.dtkt.com.ua – Видавничий дім "Галицькі контракти"

http:// www.balance.ua – Український бухгалтерський журнал "Баланс"

http:// www.vobu.com.ua – Всеукраїнська професійна газета "Все про бухгалтерський облік"

http:// www.chitalka.info – Студентська електронна бібліотека "Читалка"


Додаток А

 

Львівський інститут економіки і туризму

Бухгалтерсько-економічний факультет

 

 

Контрольна робота № 1

з дисципліни "Звітність підприємств"

Викладач Банера Н.П.

Студентка групи ЗБОФ-11

Прізвище, ім’я, по-батькові

Костецька Наталія Михайлівна

Шифр 025

 

Адреса, телефон:

м.Львів,

вул. Стрийська 45/1

066 12 345 67

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.005 с.)