ТОП 10:

Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльностіЗмістовий модуль 2

Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності

Тема 6. Облік необоротних активів

35. ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СПИСУЮТЬ ПО КРЕДИТУ РАХУНКУ 10„ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ЗА:

А. Балансовою вартістю

Б. Залишковою вартістю

В. Амортизаційною вартістю

Г. Ліквідаційною вартістю

36. МЕТОД АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ:

А. Підприємство обирає самостійно

Б. Встановлюється централізовано

В. Встановлюється податковою службою

Г. Встановлюється засновниками підприємства

37. У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЮ НАРАХОВУЮТЬ:

А. Щоденно

Б. За кожний місяць

В. За кожний квартал

Г. При складанні річної звітності

38. ДЛЯ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВНАСЛІДОК ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ СКЛАДАЮТЬ:

А. Накладну

Б. Лімітно-забірну картку

В. Акт

Г. Податкову накладну

39. ЩО З ПЕРЕЛІЧЕНОГО НИЖЧЕ НЕ Є ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ:

А. Будівля

Б. Багаторічні насадження

В. Грошові кошти

Г. Споруди

40. ЯКА З ВІДОБРАЖЕНИХ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПОБУДОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВОМ ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ, Є ПАРАВИЛЬНОЮ?

А. Д-т 121 — К-т 154

Б. Д-т 103 — К-т 151

В. Д-т 10 — К-т 46

Г. Д-т 10 – К-т 63

41. ЯКЕ П(С)БО РЕГЛАМЕНТУЄ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ:

А. П(С)БО 2

Б. П(С)БО 8

В. П(С)БО7

Г. П(С)БО 9

42. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧИНИХ ВИТРАТ НЕ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИСЬ ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:

А. Суми, що сплачуються постачальникові активу

Б. Витрати на установку

В. Витрати на навчання персоналу

Г. Витрати на монтаж

43. ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ СУБРАХУНКІВ НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ З ОБЛІКОМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

А. 101

Б. 104

В. 112

Г.109

44. ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ МЕТОДІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ:

А. Прямолінійний

Б. Індексний

В. Виробничий

Г. Кумулятивний

Тема 7. Облік запасів

 

45. ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РАХУНКИ:

А. 1-го класу

Б. 2-го класу

В. 6-го класу

Г. 3-го класу

46. ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:

А. Сума ввізного мита

Б. Сума непрямих податків

В. Відсотки за користування позиками на придбання запасів

Г. Суми сплачені постачальника по транспортно-заготівельним витратам

47. ЗАПАСИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА:

А. За ринковою вартістю

Б. Первісною вартістю

В. Залишковою вартістю

Г. Справедливою вартістю

48. П(С)БО 9 НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ОБЛІК:

А.Готової продукції

Б. Фінансових активів

В. Виробничих запасів

Г. Сировини і матеріалів

49. НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:

А. Д-т 20

Б. К-т20

В. Д-т 10

Г. Д-т 15

50. ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:

А. Д-т 20

Б. К- т 20

В. К-т 12

Г. К-т 10

51. ОБЛІК ТОВАРІВ ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:

А. 20

Б. 22

В. 28

Г. 26

52. ОБЛІК МШП ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:

А. 20

Б. 22

В. 26

Г. 28

53. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ОСТАННІМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. ФІФО

Б. ЛІФО

В. Середньозваженої собівартості

Г. Нормативних витрат

54. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ПЕРШИМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. ФІФО

Б. Ідентифікаційний

В. ЛІФО

Г. Середньозваженої собівартості

55. ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО ЗА РАХУНКОМ 23 – ЦЕ:

А. Залишок незавершеного виробництва

Б. Залишок товарів на складі

В. Залишок готової продукції

Г. Залишок запасів на складі

56. НА РАХУНКУ 26ВЕДЕТЬСЯ ОБЛІК:

А. Виробничих запасів

Б. Товарів

В. Готової продукції

Г. Сировини і матеріалів

Тема 11. Облік зобов'язань

90. ЩО НЕ Є ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА:

А. Діяльність підприємства на ринку цінних паперів

Б. Якість продукції, що випускається

В. Попит на продукцію

Г. Випуск продукції

 

91. ДО КРЕДИТІВ СУБ’ЄКТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖИТЬ КРЕДИТ:

А. Іпотечний

Б. Споживчий

В. Міжбанківський

Г. Страховий

 

92. ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ПОДАЄТЬСЯ ПРИ ОФОРМЛЕННІ КРЕДИТУ, КОЛИ КЛІЄНТ НЕ ВПЕРШЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЦЬОГО БАНКУ:

А. Бізнес-план

Б. Лист про надання кредиту

В. Установчий договір

Г. Документи, що гарантують повернення кредиту

 

93. ЯКИЙ РАХУНОК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ВІДСОТКІВ:

А. 684 "Розрахунки за відсотками"

Б. 92 «Адміністративні витрати»

В. 91 "Загальновиробничі витрати"

Г. 951 "Відсотки за кредит"

 

94. ЩО ОЗНАЧАЄ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ Д-т 951 — К-т 684:

А. Проведено відрахування відсотків

Б. Сплачено відсоток за користування кредитом

В. Списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік

Г. Відображено відсотки за кредит за перший рік

 

95. ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ З ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК:

А. Виписка банку

Б. Вексель

В. Акт переоцінки

Г. Платіжне доручення

 

96. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: НАРАХОВАНО КОМІСІЙНІ БАНКУ:

А. Д-т 951 — К-т 311

Б. Д-т 951 — К-т 684

В. Д-т 685 — К-т 311

Г. Д-т 951 — К-т 685

 

97. ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ:

А. Цінні папери, що належать позикодавцю на правах власності

Б. Національні культурні та історичні цінності, що є держав­ною власністю

В. Основні засоби

Г. Оборотні активи

 

98. СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ СТАНОВИТЬ ЧАСТКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПОЗИЧАЛЬНИКА У ФІНАНСОСУВАННІ ПРОЄКТУ:

А. 3О %

Б. 40 %

В. 70 %

Г. 50%

 

99. ЯКИЙ З ВИДІВ КРЕДИТУ НЕ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КРИТЕРІЮ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ:

А. Забезпечений заставою

Б. Ломбардний

В. Лізинговий

Г. Страховий

 

100. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: ПЕРЕВЕДЕНО КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ БАНКУ, ОТРИМАНИЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (У ЧАСТИНІ, ЩО ЇЇ ПОГАШАЮТЬ НЕ РАНІШЕ НІЖ ЗА ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ):

А. Д-т 602 — К-т 604

Б. Д-т 602 — К-т 502

В. Д-т 502 — К-т 602

Г. Д-т 602 — К-т 312

 

Змістовий модуль 2

Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльностіПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.011 с.)