ТОП 10:

Тема 15. Фінансова звітність133. ПЕРЕД СКЛАДАННЯМ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ МАЄ БУТИ ПРОВЕДЕНА:

А. Переоцінка активів та зобов’язань

Б. Інвентаризація активів та зобов’язань

В. Грошова оцінка

Г. Калькуляція

 

134. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СКЛАДАЄТЬСЯ ЗА:

А. Довільними формами

Б. Формами, затвердженими Міністерством фінансів України

В. Формами, затвердженими керівником підприємства

Г. Формами затвердженими податковими органами

 

135. У БАЛАНС ВКЛЮЧАЮТЬСЯ :

А. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку

Б. Обороти по рахунках бухгалтерського обліку

В Залишки на позабалансових рахунках

Г.Сальдо тільки активних рахунків

 

136. У ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:

А. Залишки основних засобів

Б. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

В. Залишки запасів

Г. Заборгованість перед працівниками

 

137. ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПІДПИСУЮТЬ:

А. Керівник і головний бухгалтер підприємства

Б. Головні спеціалісти підприємства

В Інспектори податкової служби

Г. Фінансовий відділ підприємства

 

138. СУБ’ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМЕНИЦТВА ПОДАЮТЬ ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ У СКЛАДІ:

А. Однієї форми - баланс

Б. Двох форм – баланс і звіт про фінансові результати

В. Трьох форм – баланс, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів

Г. Чотирьох форм - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал

 

139. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ – ЦЕ:

А. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період

Б. Інформація, яка використовується всередині підприємства для прийняття управлінських рішень

В. Інформація, яка визначає належні до сплати податки

Г. Інформація, що відображає фінансовий стан підприємства

 

 

140. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У БАЛАНСІ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

А.Оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності; прогнозування майбутніх потреб в позиках; оцінки та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство ймовірно, контролюватиме в майбутньому

Б. Для оцінки прогнозу: прибутковості діяльності підприємства

В. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі

Г. Для оцінки структури доходів і витрат

 

141. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ЗВІТІ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

А. Для оцінки та планування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Б. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі

В. Для оцінки прогнозу: прибутковості діяльності підприємства

Г. Для оцінки структури доходів і витрат

 

142. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ЗВІТІ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

А. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі

Б. З метою оцінки прогнозу: облікової політики; ризиків або непевності, які впливають на підприємство

В. Оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності; прогнозування майбутніх потреб в позиках; оцінки та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство ймовірно, контролюватиме в майбутньому

Г. З метою оцінки прогнозу про ресурси та зобов’язання підприємства

 

143. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ЗВІТІ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

А. Визначення рівня ефективності діяльності кожного із сегментів

Б. Для оцінки та планування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

В. З метою оцінки та прогнозу змін у власному капіталі

Г. Побудови структури джерел фінансування діяльності суб’єкта господарювання та видів витрат

 

144. ІНФОРМАЦІЯ ПОДАНА У ПРИМІТКАХ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ПІДПРИЄМСТВА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

А. З метою оцінки та прогнозу: облікової політики; ризиків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання; діяльності підрозділів тощо

Б. Визначення рівня ефективності діяльності кожного із сегментів

В. Для оцінки прогнозу: прибутковості діяльності підприємства;

структури доходів і витрат

Г.Побудови структури джерел фінансування діяльності суб’єкта господарювання та видів витрат

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.005 с.)