ТОП 10:

Що відображає на графіку гістограма?1) відображає співвідношення окремих компонент;

2) відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу;

3) показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму;

4) показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних.

29. Майстер діаграм Excel пропонує на вибір:

1) стандартні та нестандартні діаграми;

2) лише стандартні діаграми;

3) лише графіки;

4) роботу з вбудованими функціями.

30. Для-чого призначена вкладка "Заголовки" вікна майстра діаграм?

1) призначена для введення та редагування найменувань осей координат та усієї діаграми;

2) для вводу надписів, які непов'язані з об'єктами;

3) для визначення підписів під кожною точкою діаграми або графіка;

4) для визначення назв рядків даних на графіку.

31. Для чого призначена вкладка "Оси " вікна майстра діаграм?

1) дозволяє визначити кольори та розмір шрифту даних біля кожної вісі;

2) дозволяє встановити режим відображення горизонтальних та вертикальних ліній сітки графіка:

3) дозволяє визначити, які мітки будуть виводитись біля кожного поділення координатних осей;

4) дозволяє встановити формати та стилі відображення ліній сітки.

32. За допомогою якої команди, встановлюються параметри сторінки при виводі таблиці до друку?

1) команда "Параметри сторінки" пункту меню Файл;

2) команда "Автоформат" меню Формат;

3) команда "Свойства" пункту меню Файл;

4) немає вірної відповіді.

33. Для чого призначена команда "Предварительный просмотр" пункту меню Файл?

1) дозволяє перед друкуванням переглянути таблицю на екрані в тому
вигляді, в якому вона буде надрукована;

2) дозволяє виконати форматування даних таблиці:

3) дозволяє виконати редагування даних таблиці;

4) немає вірної відповіді.

34. Яка команда використовується для друку електронної таблиці?

1) команда "Печать..." меню Файл;

2) команда "Доступ" меню Файл;

3) команда "Отправить" меню Файл;

4) немає вірної відповіді.

35. Для чого призначена вкладка "Вид" діалогового вікна "Формат ячеек"?

1) для вибору кольору і візерунку заливки блоку комірок:

2) для вибору кольору відображення символів блока клітинок;

3) для вибору кольору відображення ліній і рамок у блоці клітинок;

4) немає вірної відповіді.

36. Для чого призначена вкладка "Рамка" діалогового вікна "Формат ячеек"?

1) усі відповіді вірні;

2) встановлення типу лінії для обрисовки блоку комірок;

3) встановлення місця обрисовки у блоці комірок;

4) встановлення кольору лінії.

37. Для чого призначена вкладка "Шрифт" діалогового вікна "Формат ячеек"?

1) усі відповіді вірні;

2) встановлення типу, стилю, розміру шрифту для відображення даних в комірках таблиці;

3) встановлення кольору шрифту для відображення даних в комірках таблиці;

4) встановлення спеціальних ефектів відображення даних у комірках таблиці.

38. Для чого призначена вкладка "Выравнивание" діалогового вікна "Формат ячеек " ?

1) використовується для вирівнювання даних комірок відносно меж комірок;

2) для встановлення розмірів комірки: висоти і довжини;

3) для встановлення розмірів робочого листка;

4) немає вірної відповіді.

39. Для чого призначена вкладка "Число" діалогового вікна "Формат ячеек"?

1) для встановлення типу представлення чисел у відповідності до потреб користувача, тобто форматів для різних категорій числових даних;

2) для встановлення діапазону зміни числових даних;

3) для встановлення максимального значення числових даних;

4) для встановлення мінімального значення числових даних.

40. Яка команда якого меню дозволяє виконати усі операції по форматуванню даних комірки ?

1) команда "Ячейки..." пункту меню Формат;

2) команда "Ячейки" пункту меню Вставка;

3) команда "Заменить" пункту меню Правка;

4) команда "Параметры..." пункту меню Сервис.

41. Команди якого пункту меню використовуються для форматування даних електронної таблиці?

1) команди меню Формат;

2) команди меню Правка;

3) команди меню Данные;

4) команди меню Сервис.

42. Що таке форматування даних електронної таблиці?

1) форматування - це встановлення форми представлення і розміщення даних в комірках таблиці;

2) форматування - це копіювання, переміщення, вилучення, вставка блоків, комірок або строк і стовпців;

3) в Excel операції форматування даних не передбачені;

4) форматування - це перетворення файлу робочої книги у текстовий файл.

43. Як включити або відключити рядок формулу вікні Excel?

1) виконати команду "Строка формул" меню "Вид";

2) виконати команду "Объект..." меню Вставка;

3) виконати команду "Функция" меню Вставка;

4) виконати команду "Настройки..." меню Сервис.

44. Яка команда використовується для відображення і видалення панелі інструментів у вікні Excel?

1) команда "Панели инструментов..." меню Вид;

2) команда "Объект..." меню Вставка;

3) команда "Вставить" меню Правка;

4) команда "Размещение" меню Формат.

45. Яка панель інструментів використовується для редагування комірок таблиці?

1) панель інструментів "Стандартная";

2) панель інструментів "Форматирование";

3) панель інструментів "Зависимости";

4) панель інструментів "Элементы управления".

46. Для чого призначені команди "Найти ", "Заменить " із пункту меню Правка?

1) для пошуку і заміни введеного тексту на новий в усій таблиці;

2) для пошуку файлів електронних таблиць;

3) для заміни файлів електронних таблиць;

4) немає вірної відповіді.

47. Як виконати копіювання формули у блок комірок?

1) встановити курсор на комірку з введеною формулою. Зробити покажчик миші у вигляді "+" і перетягнути мишу по необхідному блоку комірок;

2) виконати команду "Функция..." із пункту меню Вставка;

3) виконати команду "Объект..." із пункту меню Вставка;

4) немає вірної відповіді.

48. Як виконати переміщення блоку комірок?

1) виділити блок комірок і виконати команду "Вырезать" з меню Правка. Перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду "Вставить";

2) виконати команду "Заменить..." із меню Правка;

3) виконати команду "Ячейки..." із меню Вставка;

4) виконати команду "Ячейки..." із меню Формат.

49. Як виконується копіювання блоку комірок ?

1) виділити блок комірок і виконати команду Копировать з меню Правка. Перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду Вставить;

2) виконати команду "Ячейки..." із меню Формат;

3) виконати команду "Функція" із меню Вставка;

4) виконати команду "Ячейки ..." із меню Вставка. Виділити блок комірок і виконати команду Копировать з меню Правка. Перевести курсор в необхідну позицію і виконати команду Вставить.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.008 с.)