ТОП 10:

Відповіді на тестове завдання.ответы EXCEL
номер вопроса ответ


Екзаменаційні питання.

 

1. NC оболонка. Опишіть основні призначення опцій верхнього системного

2. NC оболонка. Опишіть призначення комбінацій клавіш від Ctrl F1- Ctrl F7, наведіть приклади.

3. NC оболонка. Опишіть призначення комбінацій функціональних клавіш від Alt F1-Alt F2.

4. NC оболонка. Опишіть процедуру копіювання одного та декількох файлів на диск А.

5. NC оболонка. Опишіть процедуру перейменування та переносу одного чи декількох файлів на диск А.

6. NC оболонка. Опишіть процедуру призначення функціональних клавіш від F1-F10.

7. NC оболонка. Опишіть процес створення на диску А каталогу SOS. Скопіювати на диск А в каталог SOS з директорії FOXPRO диска А усі файли з расширенням *.exe (декількома способами).

8. NC оболонка. Призначення комбінацій функціональних клавіш Alt F1-F10.

9. Антивірусні програми, призначення, застосування антивірусних програм для забезпечення нормальної та безпечної роботи персонального комп’ютера.

10. Головні пристрої ПЕОМ, покоління ЕОМ, ЕОМ 5-го покоління, перспективи розвитку сучасної обчислювальної техніки.

11. Головні програми оболонки Windows .

12. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "вид" верхнього системного меню.NC оболонка. Опишіть призначення комбінацій клавіш Alt F10-Alt F10.

13. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "вставка" верхнього системного меню.NC оболонка. Опишіть призначення комбінацій клавіш Alt F10-Alt F10.

14. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "данні" верхнього системного меню.Основні пристрої ПК. З яких пристроїв компонується сучасний ПК, їх основні характеристики.

15. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "правка" верхнього системного меню.. NC оболонка. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

16. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "сервіс" верхнього системного меню.1. NC оболонка. Опишіть процедуру створення дерева каталогів, вивести на екран це дерево

17. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "файл" верхнього системного меню.NC оболонка. Опишіть процедуру різноманітних видів сортування файлів в активному каталозі, для чого це потрібно .

18. Електронні таблиці Excel. Описати опцію "формат" верхнього системного меню.

19. Накопичувачі на МД і монітори. Принтери й пристрої для читання компакт дисків.

20. Операційна оболонка NC оболонка. Опишіть процедуру копіювання декількох файлів з однаковими іменами, або однаковими розширеннями на диск А.

21. Операційна оболонка WINDOWS. Дати визначення операційної системи. Описати основні операційні системи.

22. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку.

23. Операційна оболонка WINDOWS. Істрія виникнення та розвитку. Основні принципи роботи.

24. Операційна оболонка WINDOWS. Описати опцію "свойства" робочого столу.

25. Операційна оболонка WINDOWS. Описати п’ять способів копіювання файлу чи групи файлів. . Основні пристрої ПК. ОЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

26. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка".

27. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення опції "настройка" –"панель управления".. Основні пристрої ПК. Материнська плата. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

28. Операційна оболонка WINDOWS. Описати призначення цього ланцюга "рабочий стол – свойства - оформление".

29. Операційна оболонка WINDOWS. Опишіть детально призначення системної папки "мой компьютер".

30. Операційна оболонка WINDOWS. Основні принци роботи.

31. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке буфер обміну, як його використовувати при роботі в операційній оболонці WINDOWS, навести приклади.

32. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке контекстне меню об'єкта. Розглянуте контекстне меню "робочого столу.

33. Операційна оболонка WINDOWS. Що таке програма драйвер. Як установити драйвер на принтер (докладно).

34. Операційна оболонка WINDOWS. Які системні папки розміщуються на робочому столі. Докладно описати для чого вони слугують.

35. Операційне середовище Windows: склад та структура, принципи функціонування, робота з файловою структурою.

36. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

37. Основні пристрої ПК. Вінчестер. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

38. Основні пристрої ПК. Жидко-крісталічний монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

39. Основні пристрої ПК. Монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

40. Основні пристрої ПК. Монітор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

41. Основні пристрої ПК. ПЗП. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

42. Основні пристрої ПК. Принцип дії матричного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

43. Основні пристрої ПК. Принцип дії матричного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

44. Основні пристрої ПК. Принцип дії монітору з електронно-лучевою трубкою. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

45. Основні пристрої ПК. Процесор. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

46. Програми - архіватори, призначення, принципи побудови, типи архіваторів. Програми WinARJ.EXE, WinRAR.EXE, WinZip.

47. Роль програмного забезпечення в загальній структурі ЕОМ, системне та прикладне програмне забезпечення.

48. Системи обробки тексту. Текстові редактори. Призначення текстових редакторів. Текстовий редактор Microsoft Word. Елементи вікна Word .

49. Системна утиліта Windows Commander (NORTON Commander,Total Commander): склад, структура, правила роботи, управління файлами та каталогами. Командний рядок, призначення, способи використання.

50. сновні пристрої ПК. Принцип дії лазерного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

51. Схема та принцип роботи класичної ПЕОМ.

52. Табличний процесор EXCEL. Інтерфейс користувача (меню, довідкова система, формат екрану). Типи даних, які використовуються в електронних таблицях (символьні, числові).

53. Табличний процесор Excel . Побудова діаграм та графіків, способи редагування.

54. Табличний процесор EXCEL. Головні елементи електронної таблиці (книга, лист, клітина, табличний курсор).

55. Табличний процесор EXCEL. Описати основні дії опції «ФОРМАТ»

56. Табличний процесор Excel. Описати основні дії які можливо виконувати з комірками Excel.

57. Табличний процесор Excel. Основні відомості про табличні процесори. MS Excel для Windows. Робоче вікно MS Excel.

58. Табличний процесор Excel. Побудова графіків та діаграм.

59. Табличний процесор Excel. Поняття електронної таблиці, доцільність використання.

60. Табличний процесор EXCEL. Послідовність дій при розв’язанні задач за допомогою табличного процесору: формування і введення даних, редагування, використання математичних формул, виконання складних математичних обчислень.

61. Табличний процесор Excel. Робота з даними в аркуші MS Excel. Робота з елементами таблиці. Використання функцій.

62. Табличний процесор Excel. Що таке автофільтр, його призначення.

63. Табличний процесор Excel. Що таке легенда і які дії можливо з нею виконати.

64. Табличний процесор Excel. Що таке фільтр, його призначення.

65. Текстовий процесор WORD. Панель форматування.

66. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи створення та редагування графічних зображень, дії з графічними об’єктами.

67. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Основні принципи форматування тексту.

68. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Перевірка правопису. Авто текст. Авто заміна

69. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Робота з редактором формул. Створення таблиць. Можливості використання стандартних функцій при обчисленнях

70. Текстовий процесор WORD for WINDIOWS. Створення гіперпосилання. Створення автоматизованого змісту документа.

71. Текстовий процесор WORD. Команди меню Вставка і Формат.

72. Текстовий процесор WORD. Команди створення і редагування таблиць (меню Таблиця).

73. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вид" верхнього системного меню.

74. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "вставка" верхнього системного менюОсновні пристрої ПК. Принцип дії струйного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

75. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "правка" верхнього системного меню.

76. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "сервіс" верхнього системного меню.NC оболонка. Опишіть процедуру копіювання одного та декількох файлів на диск А.

77. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "таблиця" верхнього системного меню.. Основні пристрої ПК. Принцип дії матричного принтера. Призначення, основні характеристики, маркіровка.

78. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "файл" верхнього системного меню.

79. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "формат" верхнього системного меню.

80. Текстовий редактор Microsoft Word. Описати опцію "формат" верхнього системного меню.

81. Текстовий редактор Microsoft Word. Основні опції верхнього системного меню.


Рекомендована література для підготовки

1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

2. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

3. Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

6. Персональный компьютер для всех / Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1991.

7. Рогальський Ф.Б. Основи інформатики. Херсон: ХІІ, 1995.

8. Рогальський Ф.Б., Лур’є І.А., Дурман М.О., Пекеліс Д. А. Лабораторний практикум з основ інформатики. Частина 2. Навч. посібник / За ред. Ф. Б. Рогальського. –Херсон: ХДТУ, 2002. - 184 с.

9. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.

10. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

11. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

12. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Издание 8-е, переработанное и дополненное — М.: Инфра-М, 2000. — 640 с.: ил.

13. Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.

14. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Основи Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка” /Ф.Б. Рогальський, М.О. Дурман, О.М.Скороход. - Херсон, ХДТУ, 2007.

15. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “ Total Commander” для студентів усіх спеціальностей /М.Д.Лубяна, О.Є.Огнєва. – Херсон, ХНТУ, 2007.

16. Методичні вказівки до проведення лабораторної роботи “Стандартні програми Windows” для студентів усіх спеціальностей. / Ф.Б.Рогальський О.Є.Огнєва,. – Херсон, ХНТУ, 2005.

17. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисциплін "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №1 — «Створення та редагування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

18. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №2 — «Форматування документів» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХДТУ, 2007.

19. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисципліни „Інформатика та ком ’ютерна техніка” для студентів всіх спеціальностей. Заняття № 5 — «Створення та редагування графічних зображень» /Ф.Б. Рогальський, М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.

20. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Основні елементи електронної таблиці”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогалський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

21. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Введення й редагування даних»”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

22. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №3 – “Обчислення в Excel”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

23. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №4 – “Умовний оператор”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

24. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №6 – “Сортування”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

25. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №8 – “Побудова діаграм”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.011 с.)