ТОП 10:

Між інвестиціями і торгівлеюОпубліковано чергову доповідь про світові інвестиції - UNCTAD World Investment Report 2011.

Основна увага в доповіді приділена прямим іноземним інвестиціям (ПІІ), що є однієї з рушійних сил світового економічного зростання.

Спеціальний розділ доповіді присвячений відносно новою і мало розробленою проблеми неакціонерних (тобто не пов'язаних з участю в капіталі) способів організації міжнародного виробництва та їх впливу на економічний розвиток.

Як наголошується в доповіді, сучасна міжнародна економічна діяльність не обмежується прямими іноземними інвестиціями, з одного боку, і зовнішньою торгівлею - з іншого. В останні роки зросло значення і таких форм міжнародних економічних зв'язків, як підрядне промислове і сільськогосподарське виробництво, аутсорсинг послуг, франшізінг, ліцензування, управлінські контракти та інші форми договірних взаємин. Користуючись ними, ТНК координують діяльність в рамках своїх глобальних виробничо-збутових ланцюжків і впливають на управління компаніями приймаючих країн, не беручи участь в їх капіталі.

Таким чином, неакціонерні форми організації міжнародного виробництва являють собою свого роду ланкою, що з'єднує ПІІ із зовнішньою торгівлею.

При цьому перевага неакціонерних форм полягає в тому, що вони представляють собою гнучкі механізми взаємодії з місцевими компаніями і перетворюються на іманентні стимули для подальшого інвестування в підтримку життєздатності своїх партнерів, у тому числі шляхом передачі знань, технологій і ноу-хау.

У деяких ситуаціях неакціонерні форми можуть виявитися більш доречними, ніж ПІІ. У сільському господарстві, наприклад, підрядне виробництво краще забезпечить повагу місцевих прав і звичаїв, гарантії справедливих доходів селян і екологічно стале використання ресурсів, ніж інвестиції в широкомасштабне придбання земельних площ.

Згідно з оцінкою ЮНКТАД, у 2010 році у всьому світі обсяг продажів на базі неакціонерних форм організації міжнародного виробництва перевищив 2 трлн. дол. З цієї суми на промислове виробництво по підрядах і на аутсорсинг послуг доводилося 1,1-1,3 трлн. дол, на франшізінг - 330-350 млрд. дол, на ліцензування - 340-360 млрд. дол, на управлінські контракти - близько 100 млрд. дол

Промислове виробництво по підрядах отримало широке поширення як в капіталомістких галузях, наприклад в автомобілебудуванні та електроніці, так і в трудомістких виробництвах текстильних і швейних виробів, взуття, іграшок. Франшізінг застосовується головним чином в роздрібній торгівлі, готельному господарстві, громадському харчуванні, а також у наданні послуг.

Джерело: http://www.ng.ru/ideas/2011-08-05/5_investment.html

 

 

Питання:

3. В чому полягають переваги неакціонерні форми організації міжнародного виробництва?

4. Чим пояснюється застосування франшізінгу головним чином в роздрібній торгівлі, готельному господарстві, громадському харчуванні, у наданні послуг?

 

Варіант 25.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів) «Аналіз зовнішньої торгівлі України хімічною продукцією: показники, тенденції, перспективи».

2. Тести (5 балів).

1.Хеджування це:

a) позабіржова строкова угода, здійснювана банками та іншими учасниками фінансового ринку

b) термін, використовуваний для позначення різноманітних методів страхування валютних ризиків

c) ф'ючерсна операція з фінансовими інструментами

 

3.Виділіть найбільші регіони світу по експорту продукції машинобудування:

a) Східна Європа, Південна Америка, Північна Африка

b) Південна Азія, Океанія, Західна Європа

c) Західна Європа, Північна Америка, Східна Азія

 

4.Вкажіть варіант відповіді в якому вірно вказана послідовність етапів міжнародної економічної інтеграції:

a) зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, спільний ринок

b) митний союз, спільний ринок, зона вільної торгівлі, економічний союз

c) зона вальної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз

 

5.Вставити вірне визначення:

_____________— зовнішні щодо суб’єктів політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні чинники, які супроводжують та опосередковують міжнародний бізнес, пов’язаний з пересуванням через національні кордони ресурсів, товарів, послуг, інформації, капіталу та робочої сили.

 

3.Кейс (10 балів).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.003 с.)