ТОП 10:

Рекордне зростання і обережний прогноз.У Женеві опубліковано щорічну Доповідь про світову торгівлю World Trade Report 2011.

Перший розділ доповіді, як завжди, містить детальну статистику світової торгівлі товарами і послугами в глобальному, регіональному розрізі, в розрізі країн і галузевому розрізі. Автори насамперед відзначають швидке зростання світового товарообігу в 2010 році. За фізичним обсягом, тобто без урахування зростання цін та змін валютних курсів, світовий товарний експорт збільшився в порівнянні з 2009 роком на 14,5%. Таке зростання, що дозволило досягти і навіть злегка перевершити рівень передкризового 2008 року, є рекордним за весь період з 1950 року, коли було розпочато систематизований збір статистичних даних про світову торгівлю.

У поточних цінах вартість світового товарного експорту зросла в 2010 році на 22% і досягла 14 855 млрд. дол. Настільки значне випереджаюче зростання вартості світового експорту в порівнянні зі зростанням його фізичного обсягу з'явився наслідком яскраво вираженої підвищувальної тенденції світових цін. В цілому вони підвищилися (в% до рівня 2009 року) на 26, в тому числі на метали - на 48, продовольство - на 12, непродовольчі сільгосптовари - на 33, енергоносії - на 26.

В основі швидкого розвитку світової торгівлі лежить збільшення світового валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2010 році на 3,6% після його скорочення на 2,4% у попередньому році.

Експорт із п'яти найбільших країн-експортерів в 2010 році становив (у млрд. дол, в дужках - питома вага у світовому експорті в%): Китай - 1580 (10), США - 1280 (8), Німеччина - 1270 (8) , Японія - 770 (5) і Нідерланди - 572 (3,8). А становище в першій п'ятірці країн-імпортерів характеризувалося такими даними: США - 1970 (13), Китай - 1400 (9), Німеччина - 1070 (7), Японія - 693 (4,5) і Франція - 606 (4).

Автори статистичного розділу зупинилися на питанні дефіцитів і активів торговельних балансів основних країн. В цілому незбалансованість у 2010 році зросла в порівнянні з попереднім роком, але була меншою, ніж у 2008 році. Так, дефіцит торгового балансу США виріс в 2010 році на 26% - до 690 млрд. дол, що, однак, на 22% менше, ніж у 2008 році, коли він досягав 882 млрд. дол

Дефіцит торгового балансу ЄС в 2010 році склав 190 млрд. дол, тобто був на 26% більше, ніж у попередньому році, але на 49% менше, ніж у 2008 році. Китай скоротив дефіцит на 7% в порівнянні з 2009 роком і на 39% в порівнянні з рекордним рівнем 2008 року в 300 млрд. дол. Важливим виключенням із загальної тенденції стала Японія, яка збільшила актив свого торгового балансу в чотири рази - з 19 млрд. дол у 2008 році до 77 млрд. дол в 2010 році.

Аналізуючи товарну структуру світового експорту в 2010 році, автори звертають увагу насамперед на відносно повільне зростання в секторі готових виробів, де передкризовий рівень так і не був досягнутий, особливо по автомобілях, чорним металам і продукції загального машинобудування. На цьому тлі більш сприятливим виглядало становище з експортом телекомунікаційного та конторського обладнання, а також текстильних і швейних виробів.

Світова торгівля послугами, що грає все більш важливу роль в економіці і в діяльності СОТ, розвивалася в 2010 році повільніше, ніж торгівля товарами. Світовий експорт комерційних послуг після скорочення на 12% в 2009 році виріс на 8% - до 3670 млрд. дол, не дотягнувши до передкризового рівня. Під впливом зростання міжнародного товарообігу істотно виріс обсяг транспортних послуг: на 14% - до 783 млрд. дол. На 8% - до 936 млрд. дол зросли доходи від міжнародного туризму. Світова торгівля іншими видами послуг, і насамперед фінансовими, збільшилася лише трохи.

Джерело: http://www.ng.ru/ideas/2011-08-10/5_geneva.html

 

Питання:

1. Що можна виділити в якості основних чинників, які спричиняють незбалансованість платіжного балансу країни? Чим можна пояснити дефіцити платіжних балансів США та ЄС?

2. Чому світова торгівля послугами пожвавлюється біль низькими темпами, ніж торгівля товарами?

 

Варіант 28.

1.Аналітична записка за темою: (10 балів)«Аналіз зовнішньої торгівлі України продукцією металургійної галузі».

2.Тести (5 балів).

1.Яку з перерахованих ситуацій можна назвати маятниковою формою міжнародної міграції робочої сили?

a) переїзд на постійне місце проживання робітника з України до Німеччини;

b) стажування росіянина у США;

c) виїзд на заробітки з західних областей України до Одеси;

d) щоденний виїзд та повернення робітників з західних областей України до приграничних територій Польщі.

 

2. Принцип, який полягає в тому, що країни-учасниці повинні встановлювати для товарів своїх партнерів по СОТ такий самий режим, як і для своїх товарів на власному ринку, називається:

a) принципом національного режиму;

b) принципом утворення стійкої основи торгівлі;

c) принципом найбільшого сприяння;

d) принципом регіональних торговельних домовленостей.

 

3.Залежно від належності (статусу) валюти поділяються на:

a) сильну та слабку;

b) тверду та м’яку;

c) національну, міжнародну та регіональну;

d) вільно конвертовану, частково конвертовану та неконвертовану.

 

4.Якому рівневі інтеграції відповідає таке регіональне об’єднання: країни надають одна одній пільги в торгівлі деякими товарами та послугами?

a) зона преференційної торгівлі;

b) зона вільної торгівлі;

c) митний союз;

d) спільний ринок;

e) економічний союз.

5.Вставте вірне визначення:

___________ - це сукупність способів, інструментів та органів (інститутів), за допомогою яких здійснюються грошові розрахунки в рамках світового господарства.

 

3.Кейс (10 балів).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.006 с.)