ТОП 10:

ЗОНА ЗБЕРІГАННЯ І ПІДГОТОВКИ ТОВАРІВ ДО ПРОДАЖУПриміщення (зони) для зберігання товаріврозміщуються між зоною при­ймання і торговельним залом з урахуванням спеціалізації у зберіганні окремих груп товарів, розмірів товарних запасів і режимів зберігання. Ці приміщення доцільно розміщувати на одному рівні, безпосередньо за торговельною секцією чи відділом, що створює зручності для подавання товарів у торговельний зал.

ДОПОМІЖНІ ПРИМІЩЕННЯ

Підсобні приміщення,за винятком приміщень для роботи з тарою, розміщу­ються в боковій, найвіддаленіші від торговельного залу частині будівлі магазину, оскільки в торговельно-технологічному процесі вони прямої участі не беруть. Склад і розміри цих приміщень визначаються відомчими будівельними нормами.

Адміністративно-побутові приміщеннямагазину мають бути ізольовані від при­міщень для зберігання товарів і торговельного залу і мати окремий вхід. Якщо магазин розташований в окремо побудованій будівлі, то для зменшення площі забудови доці­льно адміністративно-побутові приміщення розмішувати на верхніх поверхах.

Розміщення технічних приміщеньвизначається їх функціональним призначен­ням і необхідністю додержання вимог пожежного нагляду і техніки безпеки.

Дизайн та імідж магазину.

 
 


Кожному магазину має бути притаманний свій власний, індивідуальний імідж.

Дизайн магазину

Дизайн магазину -цейого художнє вирішення, яке забезпечує формування естетичних і функціональних властивостей даного об'єкта.

Дизайн магазину повинен забезпечи­ти високий рівень естетичного вигляду всіх елементів будівлі магазину.

Основне завдання дизайну поля­гає в загостренні уваги покупців на товарах, якими торгує магазин.

Зовнішнє оформлення магазину

Естетичне оформлення будівлі магазину покликане відповідати двом вимогам: воно повинно гар­монійно поєднуватися з навколишнім ландшафтом і забудовою і вигідно виділяти будівлю магазину на їх тлі.

Збереження характерного вигляду магазину і виділення його серед інших магазинів-конкурентів досягається за допомогою створення фірмового стилю підприємства.

Для цього застосовують єдиний підхід до розроблення фірмового знака та вивіски торговельного підприємства, оформлення фасаду будівлі магазину і його торгового залу, єдиних принципів поєднання кольорів і образів для реклами, ділових паперів тощо.

Важлива роль у формуванні зовнішнього вигляду магазину відводиться зовніш­нім вітринам, їхня основна функція полягає у привертанні уваги потенційних поку­пців і спонуканні їх до відвідання магазину. Сучасна, зі смаком оформлена, органі­чно вписана в загальний архітектурний ансамбль міста вітрина також виступає суттєвим елементом оформлення вулиць і площ.

Існує значна кількість прийомів оформлення віконних вітрин. Якщо потрібно широка рек­лама окремих видів і груп товарів, то у вітрину викладають максимальну кількість найбільш характерних товарних зразків. Часта заміна товарів у вітрині сама по собі привертає увагу покупців не менше, ніж хитромудра композиція.

Якщо виставляються товари-новинки або маловідомі товари, то в композицій вітрини необхідно включати рекламні плакати з вичерпними відомостями про товари, способи їх експлуатації, підкреслювати їх переваги на аналогічними.

Композиції вітрин повинні розроблятися таким чином, щоб можна було легко замінювати окремі товари, не порушуючи загальної композиції.

Поряд з архітектурою та оформленням фасаду на формування у покупців образу роздрібного торговельного підприємства істотно впливає його інтер'єр.

Інтер'єр магазину

Інтер'єр магазину- це архітектурно й художньо оздоблена його внутрі­шня частина.

Під час проектування інтер’єру магазину насамперед необхідно створити оптимальні умови для показу товарів і забезпечення зручності покупцям для здійснення купівлі. Для того щоб досягти цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

• створення оптимальних пропорцій приміщень, раціональної розстановки обладнання з урахуванням розміщення основних проходів, колон, сходів, еска­латорів та ін.;

• вдале розташування вітрин та рекламних засобів;

• оригінальна обробка стін, стелі, підлоги та колон;

•правильне використання кольору при оформленні приміщень;

• правильне освітлення торговельних залів магазинів джерелами загального та місцевого освітлення;

• улаштування підвісних елементів з урахуванням архітектури простору торго­вого залу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.007 с.)