ТОП 10:

Вибір конвеєрів за припустимою технічною продуктивністю і довжиною 

 

Для вибору конвеєра по цьому показнику по-перше треба визначити експлуатаційне навантаження на конвеєрі Qе, а по – друге на підставі характеристики конвеєра обрати його тип. Треба намагатися встановити конвеєр на всю довжину виробки. Якщо це неможливо то обирають декілька однакових конвеєрів на всю довжину виробки.

Для визначення експлуатаційного навантаження на конвеєр Qе необхідно побудувати схему завантаження конвеєра і визначити аналітичну залежність для визначення Qе.

Схема надходження вантажопотоку похилого конвеєра показана на рис.3.3.

Рис 2.4 - Схема завантаження похилого конвеєра.

Розрахунок експлуатаційного навантаження на конвеєр виконується з урахуванням неоднакової кількості вантажопотоків, що транспортуються по довжині. Тому ведеться розрахунок так називного наведеного експлуатаційного навантаження Qе(нав) за наступною формулою для нашого випадку:

, (2.29)

де l1,l2,l3 – довжина відрізків конвеєрів на які діють часткові навантаження, м;

Qе1,Qе2,Qе3 – часткові навантаження.

Часткові експлуатаційні навантаження на 1-3 ділянках визначаться за формулами:

, (2.30)
(2.31)
(2.32)

де – коефіцієнт що залежить від часу завантаження , та коефіцієнта нерівномірності .

Для двох і більше очисних вибоїв він визначиться за формулою:

. (2.33)

Значення tк для відповідного відрізка конвеєра визначиться за формулою:

. (2.34)

Оскільки конвеєр установлений у квершлагу панелі обираємо конвеєр типу Л. З урахуванням того, що кут нахилу , ширина стрічки , приймальна здатність , швидкість руху стрічки , довжина виробки та розрахункова експлуатаційна продуктивність для конвеєра довжиною . Характеристики конвеєра 1Л100:швидкість руху стрічки . Установлена потужність привода конвеєра , приймальна здатність . Графік залежності довжини транспортування від експлуатаційної продуктивності і кута нахилу (технічна характеристика) даний на рис.3.4.

Рис 2.5 - Технічна характеристика конвеєра 1Л100

Інші конвеєри розраховуються та обираються аналогічно. Результати розрахунків та вибору конвеєрів винесені в таблицю 3.2.

Таблиця 2.10

Обрані конвеєри

Виробка Тип конвеєра Ширина стрічки B, мм Швидкість руху стрічки v, м/с Експлуатаційна продуктивність Qе, т/год Потужність привода N, кВт Довжина конвеєра L,мм Кут установки β, град
Конвеєрний штрек лави 1 2ЛТ80У 1,6
Конвеєрний штрек підготовчого вибою 1 1ЛТП80 1,6 22,34
Конвеєрний штрек підготовчого вибою 2 1ЛТП80 1,6 33,51
Конвеєрний бремсберг 1ЛБ100 1,6 -3
1ЛБ100 1,6 -3
Квершлаг панелі 1Л100 1,6

 

Таблиця 2.11

Технічні характеристики обраних конвеєрів

Назва виробки Тип конвеєра Технічна характеристика
Конвеєрний штрек лави 1 2ЛТ80У
Конвеєрний штрек підготовчого вибою 1 1ЛТП80
Конвеєрний штрек підготовчого вибою 2 1ЛТП80
Конвеєрний бремсберг 1 1ЛБ100
Конвеєрний бремсберг 2 1ЛБ100
Квершлаг панелі 1Л100

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.007 с.)