ТОП 10:

Європейський валютний союз - евCДоговір про ЄС передбачає створення Європейського валютного союзу (ЕВС) і введення з 1999 р. єдиної європейської валюти - євро

 

Формування Еве відбувалося в три етапи
1 етап почався 1 липня 1990 р. і закінчився 31 грудня 1993 р. була здійснена лібералізація ринків капіталів і посилена координація і співробітництво в рамках Комітету керуючих центральних банків; досягнута стабільність цін і валютних курсів; посилена координація економічної політики держав-членів
2 етап з 1 січня 1993 р. до початку 1999 р. на базі Комітету керуючих центральних банків був створений Європейський валютний інститут, покликаний істотно усталити співробітництво центральних банків країн-членів у виробленні єдиної валютної політики; посилити координацію економічної політики; підготувати створення Європейського центрального банку (ЄЦБ). До середини 1998 р. 11 країн з 15 членів ЄС виконали вимоги Договору про ЄС, що дало їм можливість стати членами ЕВЕ і ввести єдину європейську валюту - євро. 4 країни - Великобританія, Данія, Швеція і Греція не ввійшли в ЕВС.
3 етап формування ЕВС почався з 1 січня 1999 р. На цьому етапі ЄЦБ уповноважений нести відповідальність за проведення єдиної валютної і кредитної політики країнами, що увійшли до валютного союзу. Євро одержує офіційний статус європейської валюти, а валютна одиниця екю припиняє своє існування

 

Європейський інвестиційний банк - ЄІБ (European Investment Bank - ЕІВ)

Європейський інвестиційний банк утворено в 1958 році; місцезнаходження - м. Люксембург

 

 

Організаційна структура ЄІБ

 

Європейська асоціація вільної торгівлі ЄАВТ (European Free Тrade Assocіatіon EFТA)

ЄАВТ була заснована в 19БО р. в складі 11 держав. Сьогодні до ЄАВТ входять: Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Штаб квартира знаходиться в Женеві.

 

 

 

Організаційна структура ЄАВТ

 

Європейський економічний простір - ЄЕП

1992р. була підписана Угода про ЄЕП
1994 р. вступила в силу Угода про ЄЕП
В угоді про ЄЕП передбачається: • вільний рух товарів, послуг, капіталу та людей; • координація політики в таких галузях, як дослідження, освіта, споживання, довкілля, соціальна сфера; • розробка і втілення спільних норм і правил правової системи

 

 

Рада держав Балтійського моря - РДБМ

1992 р. РДБМ створений як координуючий орган для країн Балтійського регіону. у нього ввійшли 11 країн: Німеччина, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Російська Федерація, Фінляндія, Швеція, Естонія

 

 

 

Європейська конференція міністрів транспорту - ЄКМT (European Conference of Тransport - ЕСМТ)

1953 р. Створення ЄКМТ. Членами ЄКМТ є 31 європейська держава; Україна ще не увійшла до цієї організації

 

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.005 с.)