ТОП 10:

Міжнародна організація з какао - МОКК (Internatіonal Сосоа Organіzatіon -ICCO)Була створена відповідно зі Статтею 5 Міжнародної угоди з какао, укладеної в 1972 р., з метою спостереження за її реалізацією. Вона була збережена й у наступних угодах 1975, 1980, 1987, 1993 рр. Міжнародна організація з какао - це міжурядова організація, діяльність котрої спрямована на розвиток i укріплення міжнародного співробітництва в усіх галузях світової економіки какао між країнами, що експортують й імпортують. МОКК здійснює свої функції через вищий орган - Раду МАКК, при якій функціонують комітети та підкомітети, її органи, а також Секретаріат МАКК на основі адміністративних правил організації

 

 

Міжнародна організація з кави - МОК (Internatіonal Coffee Organіzatіon - ІСО)

Була створена відповідно зі Статтею 7 Міжнародної угоди з кави, підписаної в 1962 р. з метою спостереження за її реалізацією. Вона 6ула з6ережена в наступних угодах 1968, 1976, 1983, ] 994 рр. Учасники МОК 54 країни, серед яких 18 експортерів i З6 імпортерів. МОК здійснює свої функції через вищий орган - Міжнародну раду з кави, Виконавчий Комітет, Виконавчого директора й Секретаріат

 

 

Міжнародна організація з натурального каучуку - МОНК (Internatіonal Natural Rubber Organization -INRO)

Була створена в 1980 р. для спостереження за реалізацією Міжнародної угоди з натурального каучуку 1979 р. Названа Угода була першою стосовно сировинних товарів в межах програми ЮНКТАД. Міжнародна угода з натурального каучуку 1995 р. була підписана на Міжнародній конференції в Женеві в лютому 1995 р. МОНК здійснює свої функції через вищий орган - Міжнародну раду з натурального каучуку, Виконавчого директора й Управляючого стабілізаційним запасом

 

 

Міжнародна організація з цукру - МОЦ (International Sugar Organization - IS0)

 

Міжнародна угода з цукру (МУЦ) вперше 6ула підписана 1937 р, (СРСР 6ув її учасником), але втратила силу з початком Другої світової війни, хоча формально продовжує існувати її Секретаріат. Інші угоди датувалися 1953, 1959, 1968, 1977, 1984 i 1987 рр. У 1992 р_ на6рала чинності нова Міжнародна угода з цукру, яка продовжує свою дію 6ез економічних статей.., В МУЦ 1992 р. 46 учасників. МОЦ здійснює свої функції через керівний орган - Міжнародну раду з цукру, Виконавчого директора, Управляючого фондом фінансування запасів i Секретаря, якого призначує Рада

 

 

Міжнародні ради

 

Міжнародні ради
Міжнародні ради (International Councils) 6ули створені в межах міжнародних товарних угод з метою сприяння їх реалізації шляхом регулювання відносин між учасниками угод, надання їм інформації про стан i тенденції розвитку світового товарного ринку та прийняття мір по регулюванню світових цін. Робочими органами Міжнародних рад є пленарні сесії, комітети й Секретаріат

 

Міжнародна рада з оливкової олії - МРОО (Internatіonal Оlivе Oil Council-IOOC)

Міжнародна рада з олії була створена в 1959 р. в межах Міжнародної угоди з олії 1956 р. (наступні угоди 1963, 1979, 1986 рр.) В 6ерезні 1993 р. затверджено Протокол, який розширював сферу дії Угоди 1986 р., він діяв до 31 грудня 1998 р., але подовжується кожні два роки. Робочі органи МРОО: пленарні сесії Ради, економічний комітет, технічний комітет, підкомітет із хімії оливкової олії, комітет експертів зі столових оливок, комітет з пропаганди споживання

 

 

Міжнародна рада з олова - МРО (International Tіn Councіl-ITC)

Міжнародна угода з олова, прийнята на Конференції ООН з олова в 1953 р., на6рала чинності в 1956 р. строком на 5рок;в (наступні угоди 19б1, 1966, 1971, 1976, 198брр.) Учасниками Міжнародної угоди з олова є 6 країн-виро6ників; 19 споживачів олова. Вищий керівний орган МРО - Міжнародна рада, котра призначає Виконавчого голову, Управляючого ста6iлiзацiйним запасом; Секретаря

 

 

Міжнародна рада по зерну - МРЗ (Internatіonal Graіn Councіl-IGC)

Міжнародна угода з пшениці 6ула вперше підписана в 1933 р. (наступніі угоди 1949, 1953, 1956, 1959, 1962, 1967 i 1986 рр.) Міжнародна угода по зерну 1995 р. складається з двох самостійних правових документів - Конвенції про торгівлю зерном 1995 р. i Конвенції про надання продовольчої допомоги 1995 р. Виконанням Конвенції про торгівлю зерном займається Міжнародна рада по зерну, Комітет зі споживчої допомоги - автономний орган, який обслуговує Секретаріат ради

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.006 с.)