ТОП 10:

Орrанізація з безпеки і співробітництва в Європі - ОБСЄОБСЕ
Створена в 1975 р. як форум для ведення діалогу, переговорів і налагоджеиня співробітництва, а також вираження політичної волі держав-членів

 

 

ОБСЕ
ОБСЄ розглядасться як «єдиний у Європі форум, на якому збираються разом усі європейські країни, а також США і Канада, що мають загальні для них норми в області прав людини, демократії, законності, безпеки й економічної свободи»

 

Організація Ісламська конференція - ОIК

ОІК
Створена в 19б9 р. на Конференції глав держав і урядів мусульманських країн у м. Рабат (Марокко). До складу членів ОІК входять 50 мусульманських держав
Вищий орган ОІК - Конференція глав держав і урядів, що скликається один раз на три роки

 

 


Тема 4. Міжнародні валютно-фінансові організації і їхня роль у розвитку економічного співробітництва

4.1. Група всесвітнього банку.

4.2. Міжнародний валютний фонд - МВФ.

4.3. Банк міжнародних розрахунків - БМР.

4.4. Ісламський банк розвитку - ІБР.

4.5. Регіональні банки і фонди розвитку.

Група Всесвітнього банку

Всесвітній банк (ВБ) - це багатобічна кредитна установа, що складається із шести тісно пов'язаних між собою організацій, що входять до системи ООН, загальною метою яких є надання фінансової допомоги країнам, що розвиваються, за рахунок розвитих країн
Така міждержавна інвестиційна група перетворилася в найбільший у світі інвестиційний інститут. На частку групи Всесвітнього банку приходиться не менш половини загального річного обсягу засобів, виділюваних усіма міждержавними організаціями країнам, що розвиваються

 

 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку - МБРР (International Ваnk for Reconstruction-and Development - IBRD)

Створений у 1945 р. у результаті підписання 28 країнами Угоди в Бреттон-Вудсі (липень 1944 р.). У 1947 р. Генеральна Асамблея ООН затвердила Угоду, ЩО визначає відношення між Банком і ООН
У ній, зокрема, говориться, що Банк є незалежною міжнародною організацією і повинний функціонувати як така. Банк вважається спеціалізованою установою ООН, ЙОГО обов'язки перед ООН полягають в участі в консультаціях і наданні не конфіденційної інформації
Членами МБРР можуть бути тільки члени Міжнародного валютного фонду (МВФ). ДО складу МБРР входять 180 держав

 

 

 

Основна задача МБРР - кредитування конкретних об'єктів (переважно інфраструктурних - транспорт, зв'язок, енергетика) на основі Їхнього ретельного добору. З 80-х років у кредитах Банку все більш велику роль грають соціальні аспекти розвитку, особливо боротьба з бідністю. Збільшуються кредити на розвиток охорони здоров'я, освіту, планування родини, розвиток сільського господарства. Особлива увага приділяється охороні навколишнього середовища і приватизації.
На 2000 р. зовнішні запозичення Банку складали 10 млрд. дол. З цих засобів Банк здійснює фінансування своїх кредитних операцій
Членами МБРР можуть бути тільки члени Міжнародного валютного фонду (МВФ). До складу МБРР входять 180 держав
Структура правління МБРР. Вищим органом Банку є Рада керуючих, у функції якого входить: визначення загальної політики Банку; прийом нових членів; прийняття рішень про розміри статутного капіталу банку; розподіл чистого доходу. Виконавчим органом Банку є Директорат, що складається з 24 директорів-розпорядників, з яких 5 - призначаються країнами-членами, що мають найбільше число акцій, а 19 - обираються керуючими 3 числа представників інших країн-членів

 

Міжнародна асоціація розвитку - МАР (Internatіonal Development Assocіatіon -ІDА)

Створена в 1960 р. Формально вважається незалежної від МБРР, оскільки має самостійний Статут і фінансову базу, однак фактично вона являє собою фонд ресурсів, яким керує МБРР, і є філією МБРР. Президент МБРР є одночасно президентом МАР. Міжнародна асоціація розвитку - це спеціалізована установа в системі ООН

 

 

 

До складу МАР входять 159 держав-членів, що розбиваються на 2 категорії: категорія І - 26 економічно більш розвитих країн; категорія ІІ - 133 менш розвинуті країни
Члени Ради керуючих, Виконавчого директорату і президент МБРР, а також посадової особи і штатних співробітників МБРР по сумісництву виконують аналогічні обов'язки в МАР
Відмінність між МБРР і МАР складається в джерелах придбання фінансових засобів для кредитування й в умовах, на яких вони надають позики країнам, що розвиваються. МБРР велику частину своїх фінансових засобів одержує на світових фінансових ринках і надає позики країнам, що розвиваються, під більш низький відсоток і з більш тривалими термінами погашення, чим комерційні банки; МАР надає країнам, що розвиваються, безпроцентні кредити за рахунок внесків країн-донорів

 

Міжнародна фінансова корпорація. - МФК (Internatіonal Fіnance Corporatіon - IFC)

Створена в 1956 р. як самостійна юридична особа зі своїм статутом і власними ресурсами. Фактично є філією Міжнародного банку реконструкції і розвитку (МБРР) і спеціалізованою установою ООН. Як фінансова організація входить у групу Всесвітнього банку. Членами МФК є 171 держава
Вищим органом МФК є Рада керуючих. У її склад входять ті ж особи, що і до складу Ради керуючих МБРР Президентом МФК є президент МБРР. Виконавчі директори також сполучають свої посади в МБРР і МФК

 

 

 

 

Фінансові ресурси МФК утворяться з внесків держав-членів відповідно до їх підписки на акції МФК; відрахувань від прибутку МФК, одержуваних за рахунок відсотків з наданих позик, фінансових зборів, дивідендів і участі в прибутках, доходів від продажу акцій, плати за послуги, депозитів і операцій з цінними паперами, засобів, притягнутих у виді позик, дотацій і кредитів МБРР

 

4.1.4. Багатобічне агентство з інвестиційних гарантій - БАГІ (Multіlateral Іnvestment Guarantee Agency - М1GA)

Створено в 1988 р. як філія Всесвітнього банку, У фінансовому відношенні є незалежним, Як спеціалізована установа входить до системи ООН. У складі БАІГ 134 держави-члена
у рамках БАІГ була створена Служба інвестиційного маркетингу (Investment Marketing Services), що надає країнам-членам допомогу в маркетинговій діяльності з метою забезпечення інвесторів необхідними послугами, встановлення і зміцнення зв'язків між інвесторами й урядами країн-членів; здійснення заходів для залучення іноземних інвесторів. Інформаційна діяльність БАІГ спрямована на підготовку і поширення інформації про нові проекти й інвестиційні можливості в країнах. що розвиваються, і в країнах з перехідною економікою, що є членами БАІГ
Вищим органом БАІГ є Рада керуючих. За загальну оперативну діяльність Агентства несе відповідальність Директорат, що складається з 20 членів. Головою Директорату є президент МБРР Посадові особи і штатні співробітники МБРР працюють у БАIГ. Джерелом фінансування БАІГ є його основний капітал, що складається з внесків країн-членів

 

 

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок - МЦВІС (Internatіonal Center for Settlement of Investment Disputes -ІСSІD)

Створений у 1966 р., має на меті стимулювання приватних інвестицій через урегулювання конфліктів між іноземними інвесторами та місцевими урядами. МЦВІС надає також консультації, проводить дослідницьку роботу і здійснює випуск видань з питань правового регулювання іноземних інвестицій. Станом на зо червня 1999 р. членами МЦВІС була 131 країна

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.008 с.)