ТОП 10:

Програма вивчення і структура характеристики учнівПрограма вивчення і структура характеристики учнів

1.Демографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім’я, по батькові матері та батька, їх професія, місце роботи, займана посада, домашня адреса, телефон.

2.Умови розвитку і виховання в сім’ї: склад сім’ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.

3.Рівень фізичного розвитку: стан здоров’я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.

4.Моральні якості: загальний рівень морального розвитку; знання морально-етичних норм і правил; рівень сформованості вмінь і навичок у моральній поведінці, співвідношення їх із загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями; соціально-моральний статус у колективі; рівень і особливості спілкування з молодшими дітьми, ровесниками і старшими; рівень правової і екологічної культури, здатність до самооцінки; особливості вияву дисциплінованості, відповідальності, совісті, соціальної зрілості й активності, милосердя.

5.Розумовий розвиток: загальний розумовий розвиток, рівень інтелекту, потенціальні розумові можливості, інтереси, схильності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, відповідність її розумовим можливостям.

6.Трудове виховання: ставлення до праці, її різних видів, мотиви трудової діяльності; наявність умінь і навичок в різних видах праці; соціальні інтереси щодо праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, розумової); інтереси і схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.

7.Естетична вихованість: сформованість естетичних почуттів та вмінь, інтереси і схильності в різних видах мистецтва; здатність творити прекрасне в повсякденній діяльності.

8.Психічний розвиток: потреби і рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, почуттів, волі; особливості характеру; здібності; темперамент.

9.Особливості впливу біологічного і соціального чинників на розвиток особистості учня. Особливі випадки впливу на вихованця, його наслідки.

10.Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості особистості; недоліки і складнощі у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини і засоби подолання; рекомендації щодо індивідуального підходу і виховних заходів впливу[4].


Методики вивчення особистості учня

Ключ до опитувальника.

Шкала інтроверсії - екстраверсії: 1 +, 3 +, 5 -, 8 +, 10 +, 13 +, 15 -, 17 +, 20 -, 22 +, 25 +, 27 +, 29 -, 32 -, 34 +, 37 -, 39 +, 41 -, 44 +, 46 +, 49 +, 51 -, 53 +, 56 +.

Шкала емоційна стійкість - нестійкість: 2 +, 4 +, 7 +, 9 + 11 +, 14 +, 16 +, 19 +, 21 +, 23 +, 26 +, 28 +, 31 +, 33 +, 35 +, 38 +, 40 +, 43 +, 45 +, 47 +, 50 +, 52 +, 55+, 57 +.

Шкала скритність - відвертість (щирість): 6 +, 12 -, 18 -, 24 +, 30 -, 36 +, 42 -, 48-, 54 -.

Інтерпретація результатів.

Якщо ви набрали 12 і більше балів по першій шкалі, то ви - екстраверт (12-18 балів - помірна екстраверсія, 19-24 - значна), якщо у вас менше 12 балів, то ви інтроверт (1-7 балів - значна, 8-11 - помірна інтроверсія).

 

Нейротизм

24

Меланхолік Холерик

 

(Е-14, N-16)

 

 

0 24

Інтроверсія 12 Екстраверсія

 

Флегматик Сангвінік

 

Емоційна стійкість

 

 

Якщо у вас 12 і менше балів за другою шкалою, то ви емоційно стійкі (до 10 балів - висока стійкість, 11-12 балів - середня); якщо більше 12 балів, то ви емоційно нестійкі (15-18 балів - висока, 19 -24 балів - дуже висока нестійкість).

Якщо ви набрали за шкалою «скритність-відвертість» більше 4 балів, то ваші відповіді були не завжди щирими і свідчать про тенденцію орієнтуватися на хороше враження про себе.

Підрахуйте суму по кожній зі шкал і відповідне цифрове значення відкладете на осях графіка. Отримані координати вкажуть на сполучення характеристик, за якими установлюються типи темпераменту (на графіку показані результати Е-14, N-16-Холерик).

 

Методика " Визначення темпераменту" (А. Бєлов)

Позначте в них знаком "+"ті якості, які, на вашу думку, властиві вам.

Штрихи до портрета холерика

Якщо ви: 1) непосидючі, метушливі; 2) невитримані, запальні; 3) нетерплячі; 4) різкі та прямолінійні у відносинах з людьми; 5) рішучі й ініціативні; 6) вперті; 7) спритні (винахідливі) у суперечці; 8) працюєте ривками; 9) любите ризикувати; 10) незлопам’ятні і необразливі; 11) говорите швидко, але плутано; 12) схильні до запальності; 13) агресивні забіяки (шибеники); 14) нетерплячі до недоліків; 15) маєте виразну міміку; 16) здатні швидко діяти і вирішувати; 17) прагнете до нового; 18) ваші рухи різкі, поривчасті; 19) наполегливі у досягненні поставленої мети; 20) схильні до різкої зміни настрою, то ви холерик.

Штрихи до портрета флегматика

Якщо ви: 1) спокійні й холоднокровні; 2) послідовні й розсудливі у справах; 3) обережні й розважливі; 4) вмієте чекати; 5) мовчазні й не любите марно базікати; 6) маєте спокійну розмірену мову із зупинками, без різко виявлених емоцій, жестикуляції та міміки; 7) стримані й терплячі; 8) доводите розпочату справу до кінця; 9) не розтрачаєте даремно сили; 10) суворо дотримуєтеся виробленого розпорядку життя, системи у роботі; 11) легко стримуєте пориви; 12) малосприйнятливі до схвалення й осуду; 13) зносите «колкості» на свою адресу; 14) стабільні у своїх відносинах та інтересах; 15) повільно включаєтесь у роботу і переключаєтесь з однієї справи на іншу; 16) рівні у відносинах з усіма; 17) любите акуратність і порядок у всьому; 18) важко пристосовуєтесь до нових обставин; 19) маєте витримку, 20) спокійно стоїте в черзі, то ви флегматик.

Штрихи до портрета сангвініка

Якщо ви: 1) веселі й життєрадісні; 2) енергійні та ділові; 3) часто не доводите розпочату справу до кінця; 4) схильні переоцінювати себе; 5) здатні швидко сприймати нове; 6) нестійкі в своїх інтересах та нахилах; 7) легко переживаєте невдачі та неприємності; 8) легко пристосовуєтесь до різних обставин; 9) із захопленням беретесь за будь-яку нову справу; 10) швидко остигаєте, якщо справа перестає вас цікавити; 11) швидко включаєтесь у нову роботу і швидко переключаєтесь з однієї роботи на іншу; 12) вважаєте обтяжливою одноманітну, повсякденну, клопітку роботу; 13) комунікабельні та чуйні, не відчуваєте себе скуто з новими людьми; 14) витривалі та працездатні; 15) маєте голосну, швидку, чітку мову, яку супроводжуєте жвавими жестами, виразною мімікою; 16) зберігаєте спокій в несподіваних складних обставинах; 17) завжди перебуваєте у бадьорому настрої; 18) швидко засинаєте і прокидаєтесь; 19) часто незібрані, проявляєте поспішність у прийнятті рішень; 20) схильні відволікатися, то ви сангвінік.

Штрихи до портрета меланхоліка

Якщо ви: 1) сором’язливі; 2) розгублюєтесь у нових обставинах; 3) вам важко встановити контакт з незнайомими людьми; 4) не вірите в свої сили; 5) легко переносите самотність; 6) іноді відчуваєте пригніченість і розгубленість; 7) схильні замикатися у собі; 8) швидко втомлюєтесь; 9) маєте слабку, тиху мову, що іноді зводиться до шепоту; 10) мимоволі пристосовуєтесь до характеру співбесідника; 11) вразливі до слізливості; 12) ви дуже реагуєте на схвалення і осуд; 13) ставите високі вимоги до себе і до оточуючих; 14) схильні до підозри, недовіри; 15) болісно чутливі і легко вразливі; 16) дуже образливі; 17) некомунікабельні, не ділитесь ні з ким своїми думками; 18) малоактивні та боязкі; 19) схильні до покори; 20) намагаєтеся викликати співчуття в оточуючих, то ви меланхолік.

Підрахуйте кількість позитивних відповідей у кожному паспорті. Якщо їх нараховується 16—20, це означає, що у вас яскраво виявлені риси саме цього типу темпераменту. Якщо ви поставили «+» поруч з 11—15 якостями, то риси цього типу темпераменту виявлені у вас значною мірою. Якщо ж позитивних відповідей 6—10, то риси цього типу темпераменту притаманні вам зовсім незначною мірою.

 

Емоційна спрямованість особистості

Із запропонованих варіантів відповідей виберіть один і запишіть від­повідне йому число балів перед номером твердження. Потім заповніть мат­рицю, поставивши на місце номерів тверджень (пропущені номери постав­те самі по зазначеному зразку) відповідні їм бали відповідей. Відповіді оцінюються за шкалою: «безумовно, так» — 2 бали; «мабуть, так» — 1 бал; «мабуть, ні» — 0 балів; «безумовно, ні» — мінус 2 бали.

1. Я часто турбуюся про близьких друзів.

2. Відчуваю потребу ділитися з іншими людьми своїми думками й пере­живаннями.

3. Мені дуже приємно, коли всі звертають на мене увагу.

4. Для мене завжди важливо домогтися успіху в роботі.

5. Я люблю гострі відчуття.

6. Я охоче побував(ла) би в якому-небудь новому, невідомому місці.

7. Відчуваю велику радість, самостійно розв'язавши важку проблему.

8. Люблю солодке й гарне відчуття, що виникає при сприйнятті віршів і музики.

9. Віддаю перевагу простим радостям (смачно поїсти, солодко поспіти).

10. Люблю займатися колекціонуванням.

11. Хочу приносити людям радість і щастя.

12. Для мене важливе схвалення оточуючих.

13. Приємно відчувати перевагу над суперниками.

14. Я захоплююся будь-якою роботою, що виконую.

15. Охоче йду на ризик.

16. Іноді мені здається, що має відбутися щось незвичайне.

17. Люблю розбиратися в причинах подій, явищ.

18. Я можу прийти в захват від краси природи.

19. Люблю стан спокою та свободи від обов'язків.

20. Радію, коли поповнюю свою колекцію.

21. Мені завжди шкода невдах.

22. Я не зміг(ла) би обійтися без друзів,

23. Я можу вдатися до багато чого, щоб завоювати визнання оточуючих

24. Приємно відчувати, що день пройшов недарма.

25. Я людина рішуча.

26. Люблю все таємниче й незвичайне.

27. Прагну приводити свої знання в систему.

28. Твір мистецтва може розчулити мене до сліз.

29. Люблю приємно, бездумно проводити час.

30. Люблю робити покупки.

31. Радію, коли хто-небудь домагається успіху.

32. Серед моїх рідних та знайомих є люди, яких я обожнюю.

33. Я самолюбний(а).

34. Я почуваю радісне зворушення й духовний підйом, коли робота йде добре.

35. Я люблю переборювати небезпеки.

36. Іноді мене тягне вдалечінь.

37. Я люблю читати про наукові відкриття, пошуки та знахідки.

38. Я насолоджуюся, слухаючи улюблену музику.

39. Я схильний(на) до лінощів.

40. Я люблю розглядати свою колекцію.

41. Я прагну допомагати людям.

42. Я відчуваю велику вдячність до людей, які роблять мені приємне.

43. Мені хочеться якомога швидше взяти реванш у разі невдач.

44. Мій настрій підвищується від усвідомлення того, що робота виконана сумлінно.

45. Азарт, спортивна злість поліпшують результати моєї діяльності.

46. Я люблю мріяти.

47. Найприємніше переживання — радість відкриття істини, відчуття близь­кості рішення.

48. Я відчуваю почуття піднесення та відстороненості при зіткненні з пре­красним.

49. Мені хотілося б жити безтурботно.

50. Я неохоче розстаюся зі своїми речами.

Матриця

 

11 12 . . . . . . . 20

21 22 . . . . . . . 30

31 32 . . . . . . . 40

41 42 . . . . . . . 50

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

 

I. Альтруїстична спрямованість (1, 11, 21, 31, 41).

II. Комунікативна спрямованість (2, 12, 22, 22, 32, 42).

III. Глорична спрямованість — на самоствердження (3...43).

IV. Практична спрямованість — радість від процесу роботи (4...44).

V. Пугнична спрямованість — задоволення від подолання небезпеки (5-45).

VI. Романтична спрямованість (6 — 46).

VII. Гностична спрямованість (7 — 47).

VIII. Естетична спрямованість (8 — 48).

IX. Гедоністична спрямованість — на задоволення (9 — 49).

X. Акізитивна спрямованість — на колекціонування, накопичення (10 — 50).

Підрахуйте бали по вертикалях матриці, визначивши свою педагогічну спрямованість. Якщо ви набрали більше 5 балів по I, II, IV, VIII напрямках, у вас є схильності бути вихователем дитячого садка й учителем початкових класів. Варто подумати над зниженням балів по напрямках III і IX (чим більше балів, тим менш бажано займатися педагогічною діяльністю).

Якщо ви набрали більше 5 балів по I, II, IV і V напрямках, у вас схильність до роботи вожатого й учителя фізкультури.

Якщо у вас високі показники по напрямках І, ІІ, IV, VII, у вас схильність до роботи вчителя іноземних мов.

Програма вивчення і структура характеристики учнів

1.Демографічні відомості: прізвище, ім’я та по батькові; день, місяць, рік народження; прізвище, ім’я, по батькові матері та батька, їх професія, місце роботи, займана посада, домашня адреса, телефон.

2.Умови розвитку і виховання в сім’ї: склад сім’ї, матеріально-побутові умови, вплив батьків на виховання дитини, їх психолого-педагогічна культура, ставлення до школи.

3.Рівень фізичного розвитку: стан здоров’я, володіння санітарно-гігієнічними навичками, спортивні інтереси, потреби.

4.Моральні якості: загальний рівень морального розвитку; знання морально-етичних норм і правил; рівень сформованості вмінь і навичок у моральній поведінці, співвідношення їх із загальнолюдськими і національними морально-духовними цінностями; соціально-моральний статус у колективі; рівень і особливості спілкування з молодшими дітьми, ровесниками і старшими; рівень правової і екологічної культури, здатність до самооцінки; особливості вияву дисциплінованості, відповідальності, совісті, соціальної зрілості й активності, милосердя.

5.Розумовий розвиток: загальний розумовий розвиток, рівень інтелекту, потенціальні розумові можливості, інтереси, схильності; ставлення до навчальної діяльності; сформованість мотивів навчання; рівень володіння методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності; успішність, відповідність її розумовим можливостям.

6.Трудове виховання: ставлення до праці, її різних видів, мотиви трудової діяльності; наявність умінь і навичок в різних видах праці; соціальні інтереси щодо праці; загальна культура різних видів праці (фізичної, розумової); інтереси і схильності до певних видів професійної діяльності, рівень і стійкість професійної орієнтації.

7.Естетична вихованість: сформованість естетичних почуттів та вмінь, інтереси і схильності в різних видах мистецтва; здатність творити прекрасне в повсякденній діяльності.

8.Психічний розвиток: потреби і рівень сформованості уваги, культури мовлення, відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення, почуттів, волі; особливості характеру; здібності; темперамент.

9.Особливості впливу біологічного і соціального чинників на розвиток особистості учня. Особливі випадки впливу на вихованця, його наслідки.

10.Загальні психолого-педагогічні висновки: позитивні якості особистості; недоліки і складнощі у соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини і засоби подолання; рекомендації щодо індивідуального підходу і виховних заходів впливу[4].Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.014 с.)