ТОП 10:

Напишіть звіт про комп’ютерну практику.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

1. Що таке лист? Які є види службових листів?

2. Які реквізити містить службовий лист?

3. Дайте визначення листа-запиту.

4. Що таке протокол? Які реквізити містить цей документ?

5. Що таке звіт? Які реквізити він містить? Назвіть види звітів.

 

 

Виконав(ла) студент(ка) групи ________ _______________________________________________

Оцінка ____________________ Дата __________________ Викладач _______________ С.М.Бунько

Практична робота №6

Варіант 1.

Тема: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

Зміст: 1. Ділове листування. Види службових листів. Лист-запит.

2. Протокол, вимоги до його оформлення

3. Звіт, його види та реквізити.

Мета: навчитися складати службовий лист (лист-запит), протокол, звіт;

Обладнання: інструкційна карта, зразки оформлення документів

Література: 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., «А.С.К.», 2001. – С. 133, 157 - 160.

6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001. – С. 90 – 99, 103 – 106.

7. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2002. – С. 100 – 115.

8. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К., 1997. – С. 63 – 66, 135 – 136.

9. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2002. – С. 104 – 201, 293 – 297.

Після виконання завдання студент повинен:

Знати:

- етикет ділового листування;

- класифікацію службових листів та правила їх оформлення;

- вимоги до написання звітів;

- вимоги до оформлення тексту протоколу.

Вміти:

- складати листи-запити;

- правильно писати протоколи;

- оформляти звіти.

 

Х І Д З А Н Я Т Т Я

 

Для виконання практичної роботи треба ознайомитися з теоретичним матеріалом даної теми в підручнику.

Після того можна приступати до виконання практичних завдань.

1. Доповнити твердження:

Лист- це ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За функціональними ознаками службові листи поділяються на ___________________________

_______________________________________________________________________________________

Основні реквізити листа: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лист-запит – це __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У листі-запиті обов’язково вказуємо: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол – це ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Реквізити протоколу: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Звіт – це _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Звіти бувають ____________________________________ і ______________________________.

Реквізити звіту: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У звітах, які не виходять за межі структурного підрозділу, _______________________________

_____________________________ не ставляться.

Напишіть лист-запит на отримання товару.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділення з питання озеленення території коледжу.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Напишіть звіт про практику з української мови (за професійним спрямуванням).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

1. Що таке лист? Які є види службових листів?

2. Які реквізити містить службовий лист?

3. Дайте визначення листа-запиту.

4. Що таке протокол? Які реквізити містить цей документ?

5. Що таке звіт? Які реквізити він містить? Назвіть види звітів.

 

 

Виконав(ла) студент(ка) групи ________ _______________________________________________

Оцінка ____________________ Дата __________________ Викладач _______________ С.М.Бунько

Практична робота №7

Варіант 1.

Тема: Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

Зміст: 1. Розпорядження, його реквізити

2. Інструкція, її види та реквізити. Посадова інструкція

Мета: навчитися складати розпорядження, посадову інструкцію;

Обладнання: інструкційна карта, зразки оформлення документів

Література: 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., «А.С.К.», 2001. – С. 146-148.

2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001. – С. 164-178.

3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2002. – С. 109-112, 128-130,152-154.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К., 1997. – С. 60-68.

5. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 2002. – С. 174-175.

Після виконання завдання студент повинен:

Знати:

- основні вимоги до оформлення організаційних та розпорядчих документів;

Вміти:

- складати розпорядження, посадові інструкції.

 

Х І Д З А Н Я Т Т Я

Для виконання практичної роботи треба ознайомитися з інструкційною картою та теоретичним матеріалом даної теми в підручнику.

Після того можна приступати до виконання практичних завдань.

 

1. Доповнити твердження:

Розпорядження – це ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Як правило, цей документ має обмежений термін дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян – виконавців розпорядження.

Розпорядження та наказ за правовим статусом ______________________ документи й можуть видаватися нарівні одне з одним. У цьому випадку у тексті слово “НАКАЗУЮ” заміняють його відповідниками: ________________________________________________________________________

Реквізити розпорядження: __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інструкція – це ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Найпоширенішими різновидами є: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Реквізити інструкції: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Окрему групу становлять посадові інструкції - ________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Ці інструкції розробляє _______________________________, а затверджує ___________________________________________. Крім загальної частини, вони складаються із розділів, які визначають: __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Последнее изменение этой страницы: 2017-01-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.01 с.)