ТОП 10:

Виправте помилки, які були допущені під час телефонної розмови.-Алло! Це хто?

-Марченко. А вам хто потрібен?

-Директор фірми. Я не знаю, як його звати.

-А хто це дзвонить?

-Пиляй Дмитро.

-А хто ви такий? Де ви працюєте?

-Я дзвоню по оголошенню з приводу роботи.

-Петру Сидоровичу ні́коли з вами розмовляти. А робітників ми вже й без вас набрали.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виправше помилки, допущені під час телефонного та безпосереднього спілкування.

Алло! Куди я потрапив? __________________________________________________________________

А коли вона прийде?_____________________________________________________________________

Не заважайте мені своїми дрібницями.______________________________________________________

Це не моя справа, звертайтесь до директора._________________________________________________

Ваше прохання безглузде, задовільняти його не будемо._______________________________________

_______________________________________________________________________________________

Змоделюйте бесіду між керівником і працівником, який порушив дисципліну

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок: _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Контрольні питання:

1. Що таке нарада?

2. На які види поділяють наради?

3. Які обов’язки має голова наради до, під час та після проведення наради?

4. Що таке ділова бесіда? Чим вона відрізняється від побутової?

5. Хто є учасником ділової бесіди?

6. На які види поділяють ділові бесіди?

7. Яких правил слід дотримуватися під час ділової телефонної розмови?

 

Виконав(ла) студент(ка) групи _____ ________________________________________

Оцінка ________________ Дата _______________ Викладач __________ С.М.Бунько

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Варіант 1.

Тема: Спеціальна термінологія та професіоналізми

Зміст:

1. Лексика української мови з погляду походження. Доречність використання іншомовних слів у професійному мовленні.

2. Лексика української мови за сферою вживання. Терміни і термінологія

3. Правила вживання термінів.

4. Творення професіоналізмів.

5. Фразеологізми, особливості їх вживання у професійному мовленні

Мета: ознайомитися з основними відомостями про власне українські слова та іншомовну лексику в професійному мовленні, особливістю вживання термінів, виробничо-професійних, науково-технічних професіоналізмів; навчитися знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.

Обладнання: інструкційна карта, методичні вказівки.

Література:

1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., «А.С.К.», 2001. – С. 63-66.

2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Х., 2007. – С. 56-58.

3. Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування. - К., 2006. - с. 120 -143.

4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1997. - с. 195-197

 

Х І Д З А Н Я Т Т Я

 

Для виконання практичної роботи треба ознайомитися з інструкційною картою та теоретичним матеріалом даної теми в підручнику.

Після того можна приступати до виконання практичних завдань.

1. Доповнити твердження:

Українська лексика з погляду походження поділяється на ________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

В українській мові приблизно __________ % слів є запозиченими з інших мов. Значення та походження іншомовного слова допомагає з’ясувати __________________________________________

________________________________________________________________________________________

Аби правильно вживати іншомовні слова у професійному мовленні, варто дотримуватися таких рекомендацій:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З погляду використання лексика української мови поділяється на_________________________

_____________________________ та _______________________________________________________.

До стилістично забарвленої лексики можна віднести _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основу науково-термінологічної лексики становлять ___________________ - ____________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виробничо-професійна лексика складається зі слів, що називають ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Існують такі вимоги до використання термінів у діловому мовленні:

- термін мусить бути ___________________, тобто його потрібно вживати лише в тій формі, яка ___________________________________, напр.: _____________________________________________.

- термін має вживатися з _________________ значенням, теж зафіксованим у _______________. Наприклад,____________________________________________________________________________;

- якщо термін є багатозначним, то _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________, напр.: ______________________________________________________________________________________.

Професіоналізми – це _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фразеологія– це розділ мовознавства, який вивчає _____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливості вживання фразеологізмів у професійному мовленні : _________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Користуючись словником іншомовних слів, поясніть значення і походження слів:

Економіка _____________________________________________________________________________

інформація _____________________________________________________________________________ банк___________________________________________________________________________________

ажур___________________________________________________________________________________

баланс _________________________________________________________________________________

дебет __________________________________________________________________________________

біржа __________________________________________________________________________________

 

3. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження:

Ліміт ________________________________________ компенсація _____________________________

інформація ___________________________________ дебати _________________________________

ратифікувати _________________________________ унітарний _______________________________

баланс _______________________________________ вето ___________________________________

конвенція ____________________________________ реєструвати _____________________________

 

4. Знайдіть у тексті і підкресліть науково-термінологічну та виробничо-професійну лексику:

За характером проведення й охопленням питань економічний аналіз поділяють на фінансовий та управлінський. Такий поділ обумовлюється існуванням фінансового й управлінського обліку.

Залежно від глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу виділяють такі три його види: загальноекономічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний.

Загальноекономічний аналіз виконують керівники та спеціалісти підприємств, керівних, фінансових, кредитних і статистичних органів за даними загальної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення основних напрямків і тенденцій її розвитку, способів підвищення ефективності використання наявних ресурсів і якості роботи.

Керівні органи використовують результати загальноекономічного аналізу для загального контролю діяльності підприємств, оцінки ефективності й оптимальності використання ресурсів, оцінки всієї господарської діяльності підприємства і планування його розвитку. Загальноекономічний аналіз здійснюється також на підприємстві і в його підрозділах для загальної оцінки їхньої діяльності. Для аналізу використовується планово-нормативна, звітна, облікова й позаоблікова інформація. За характером і колом питань склалось два напрямки проведення загальноекономічного аналізу: фінансово-економічний і статистико-економічний.

 

5. Поясніть значення фразеологізмів, з одним з них складіть речення:

1) вийти на фінішну пряму ______________________________________________________________

2) поставити наголос ___________________________________________________________________

3) шкура вичинки не варта ______________________________________________________________

4) без сьомої клепки у голові ____________________________________________________________

5) грати першу скрипку _________________________________________________________________

6) сім раз одміряй, а один відріж _________________________________________________________

7) тріщати по всіх швах _________________________________________________________________

8) випити чашу до дна __________________________________________________________________

9) берегти, як зіницю ока _______________________________________________________________

10) золотий дощ ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок: _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання:

  1. На які групи ділиться українська лексика за походженням?
  2. З яких мов запозичені терміни вашої професії? Наведіть приклади.
  3. На які групи ділиться лексика української мови з погляду використання?
  4. Назвіть правила вживання термінів.
  5. Дайте визначення понять “науково-термінологічна лексика”, “виробничо-професійна лексика”. Наведіть приклади.
  6. Що таке професіоналізми? Чим вони відрізняються від термінів?
  7. Які особливості вживання фразеологізмів у професійному мовленні?

 

Виконав(ла) студент(ка) групи _____ _____________________________________________________

Оцінка _____________________ Дата ___________________ Викладач ______________С.М.Бунько

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Варіант 1.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.011 с.)