ТОП 10:

Внутрішня перевірочна комісія і порядок її роботиДля інвентаризації і перевірки господарської діяльності продовольчої служби наказом по частині строком на один рік призначається внутрішня перевірочна комісія.

Склад комісії підбирається заступником командира військової частини з тилу, погоджується з начальником штабу, заступниками командира, начальниками родів військ і служб і віддається наказом командира частини за місяць до початку календарного року.

Головою комісії призначається офіцер за посадою не нижче командира роти, а членами – офіцери, прапорщики, військовослужбовці контрактної служби, а також працівники Збройних Сил, які знають організацію продовольчої служби і не зв’язані в службовому відношенні з посадовими особами яких перевіряють.

На час роботи голова і члени комісії звільняються від виконання своїх службових обов’язків.

Комісія має право:

перевіряти в підрозділах, на складах, в їдальнях та на інших об’єктах наявність, якісний стан і умови зберігання матеріальних засобів служби;

перевіряти всі документи, книги і картки обліку матеріальних засобів, звіти і службове листування по службі;

вимагати від начальника служби та інших посадових осіб надання необхідних довідок і пояснень;

при виявленні зловживань вилучати оригінали документів і додавати їх до акту інвентаризації, або перевірок господарської діяльності;

знімати копії з документів у випадку необхідності опечатувати справи з документами, а також склади.

Комісія проводить:

а) Планову перевірку господарської діяльності служби – один раз на рік за станом на 1.07.

Голова і члени комісії за укриття виявлених порушень, недоліків і зловживань в діяльності посадових осіб, за недобросовісне проведення інвентаризації, перевірки, а також за неправильне висвітлення в акті фактичного стану справ несуть відповідальність в дисциплінарному або кримінальному порядку.

Заходи, які проводять перед початком роботи комісії:

а) Розробляється план інвентаризації (перевірки) з зазначенням в ньому:

об’єктів, які підлягають інвентаризації або перевірці (склади, їдальні, діловодство та ін.);

час складання і подання акту на затвердження командиру частини;

б) командиром військової частини або призначеної ним службовою особою проводиться інструктаж членів комісії про справи і задачі наступної інвентаризації та про порядок роботи комісії;

в) вивчаються членами комісії керівні документи;

г) ознайомлення з листуванням продовольчої служби частини, з висновками вищестоячого забезпечуючого органу по звітам, а також з матеріалами попередньої інвентаризації (перевірки, документальної ревізії).

Після проведення підготовчих заходів комісія розпочинає роботу.

 

ВИСНОВОК

Внутрішня перевірочна комісія є органом контролю командира частини зі своїми правами і обов’язками.

Планові перевірки здійснює:

інвентаризації – за станом на 1.01;

перевірка бланків суворого звіту – щомісячно;

перевірка господарської діяльності – за станом на 1.07.

На час роботи комісія звільняється від виконання основних службових обов’язків.

 

2-е навчальне питання ЗАДАЧІ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ РЕВІЗІЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВІЙ ЧАСТИНІ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Документальна ревізія має за мету перевірити дотримання законності витрачання матеріальних засобів і грошових коштів при виконанні продовольчою службою завдань забезпечення бойової готовності.

Документальна ревізія є вищою формою послідовного контролю за господарчою діяльністю продовольчої служби.

Документальна ревізія проводиться планово або позапланово і у повному обсязі.

Планові документальні ревізії проводяться згідно з річними планами контрольно-ревізійної роботи, затвердженими вищим командиром (начальником) на початку планового року.

Позапланові документальні ревізії проводяться згідно з рішенням вищого командира (начальника), який визначає обсяг і строки проведення ревізії.

Документальні ревізії проводяться у строки:

військового округу (оперативного командування) - не рідше одного разу на 3 роки;

об`єднання, з`єднання - не рідше одного разу на 2 роки;

військової частини - не рідше одного разу на рік.

За рік до розформування, скорочення військової частини (з`єднання) проводиться документальна ревізія служб тилу, а при здаванні справ і посад начальника служби, заступника командира військової частини (з`єднання) з тилу проводиться обов`язково.

Документальна ревізія проводиться штатними ревізорами (інспекторами), начальниками продовольчої служби об’єднань, з’єднань, а також спеціально уповноваженими посадовими особами, яким посвідченнями вищого командира (начальника) дозволяється проведення ревізії і надаються встановлені для ревізорів права.

Ревізія проводиться з метою визначення:

правильності і своєчасності виконання вимог законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, військових статутів Збройних Сил України, наказів і директив Міністра оборони України та його заступників, порадників, положень, керівництв та інструкцій, що визначають порядок забезпечення, зберігання, обліку і законності витрачання матеріальних засобів та грошових коштів у службі;

спроможності продовольчої служби до забезпечення постійної бойової готовності (наявність, утримання встановлених запасів продовольства, техніки і майна, їх ешелонування, умови зберігання, своєчасного поновлення і обслуговування, проведення продовольчою службою заходів щодо підвищення польового вишколу спеціалістів служби, відпрацювання нормативів);

повноти і своєчасності забезпечення Збройних Сил України матеріальними засобами, правильності визначення потреб продовольства, техніки, майна, грошових коштів, ощадливого їх витрачання, стану боротьби з втратами і нестачами;

законності і доцільності господарчих операцій, повноти оприбуткування одержаних і оплачених матеріальних засобів;

стану обліку і звітності по службі;

стану контрольно-ревізійної роботи, повноти охоплення ревізіями усіх військових частин, що перебувають на продовольчому забезпеченні, і подання даних про виконання пропозицій і усунення недоліків;

законності списання посуду, технічних засобів та продовольства, видачі інспекторських посвідчень;

своєчасності прийняття рішень щодо втрат і нестач, а також відшкодування заподіяних державі збитків;

своєчасності і повноти виконання вказівок вищих постачальних органів, пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією, а також прийняття рішень;

рівня організаторської роботи продовольчої служби усіх ланок у військах, знання і виконання посадовими особами служби своїх функціональних обов’язків.

Крім того, у ході ревізії :

перевіряється стан матеріально-технічної бази, виконання плану заходів її подальшого удосконалення і нарощування, зберігання продовольства, у тому числі картоплі і овочів;

вивчається позитивний досвід роботи служби, окремих спеціалістів щодо економії матеріальних засобів, боротьби з втратами і нестачами;

визначається рівень підготовки офіцерів і молодших спеціалістів служби відповідно до посад, які вони займають, а також знання ними нормативних документів і їх практичного застосування у своїй роботі;

перевіряється виконання штатного розкладу;

надається практична допомога в усуненні виявлених недоліків.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.007 с.)