ТОП 10:

Методика проведення документальної ревізії продовольчої служби військової частиниПеревірка фактичної наявності, комплектності, якісного стану матеріальних засобів і умов їх зберігання.

перед початком перевірки ревізор повинен потребувати від матеріально-відповідальних осіб розписку про те, що всі отриманні і відпущенні матеріальні цінності оформлені по прибутковим і видатковим документам, що інших місць зберігання не мають, до перевірки пред’явлені всі матеріальні засоби;

ревізор своїм підписом візує наявність документів і попереджує матеріально-відповідальну особу про те, що документи, не завізовані ревізором, вважаються недійсними;

перед початком перевірки фактичної наявності матеріальних засобів необхідно перевірити стан обліку на складі і його відповідність вимогам “Керівництва щодо обліку”;

перевірка повинна бути повною і проводитись у присутності начальника служби, членів внутрішньої перевірочної комісії та матеріально-відповідальної особи;

перевірка фактичної наявності матеріальних засобів проводиться шляхом зважування продуктів, які рахуються за вагою, з урахуванням сорту і категорії (перед зважуванням перевіряються вага і гирі), перелічуванням штучних предметів, підрахунку по заводським маркуванням за умови, що упаковка стандартна, непошкоджена і на ній виразно видно маркування. При цьому вибірково розпаковується до 10 одиниць упаковок для визначення відповідності маркування, назви, сорту і якості продовольства (майна), яке знаходиться у тарі. При порушенні маркування або упаковки проводиться зважування чи перелічування. Обмірювання об'ємних матеріальних засобів (картоплі, овочів, сіна, соломи та інше), про те дані обмірювання не можуть бути основою для оприбуткування чи списання матеріальних засобів з книг обліку;

під час переліку перевіряється порядок і умови зберігання матеріальних засобів, їх якісний стан і комплектність, наявність установленої документації та забезпеченість складу інвентарем, інструментом. Одночасно з перевіркою продовольства перевіряється наявність і стан тари (мішки, бочки, ящики, банки та інше), організація її ремонту;

якісний стан матеріальних засобів установлюється відповідно до діючих державних стандартів, технічних умов, положень та інструкцій. Комплектність визначається відповідно описів, паспортів і формулярів;

забезпеченість військової частини складськими приміщеннями, овочесховищами, квасильними пунктами, холодильниками та інше;

відповідність складських приміщень пред'явленим вимогам щодо зберігання різних видів матеріальних засобів, наявність опалення, вентиляції, приладів та інструменту, стелажів, документації, навчального кутка;

правильність розміщення матеріальних засобів у сховищах. Дотримання товарного сусідства зберігання продовольства з різними фізико-хімічними властивостями;

санітарний стан складських приміщень, порядок перевірки якості продовольства, яке підвозиться на склад і відпускається у їдальню;

організація зберігання картоплі і овочів, контроль за режимом зберігання, правильність ведення закромного обліку;

порядок зберігання технічних засобів, їх укомплектованість запасними частинами, приладдям, наявність паспортів та формулярів і правильність їх ведення;

наявність, справність, утримання і своєчасність перевірки та клеймування ваги і гир;

наявність приміщень для зберігання порожньої тари, своєчасність її повернення базі (складу) і місцевим постачальникам;

стан загальної і протипожежної охорони;

здійснення контролю за якісним станом матеріальних засобів посадовими особами військової частини;

результати перевірки фактичної наявності на кожному складі, у сховищі, їдальні та інших об'єктах оформляється актом знімання залишків, який підписується ревізором, членами комісії і матеріально-відповідальною особою. Будь-які виправлення засвідчуються і затверджуються підписами цих осіб;

у разі не закінчення перевірки наявності матеріальних засобів, сховища і склади запечатуються двома печатками матеріально-відповідальної особи і ревізора. В цьому випадку доступ посадових осіб на склади проводиться тільки в присутності ревізора;

під час перевірки фактичної наявності приймання і видача матеріальних засобів не проводиться, за виключенням приймання і видачі продовольства та інших матеріальних засобів, необхідних для забезпечення повсякденної діяльності військової частини. У цьому випадку строки видачі і приймання матеріальних засобів узгоджуються з ревізором;

одночасно з перевіркою наявності продовольства і майна на продовольчому складі проводиться перевірка наявності тварин на підсобному господарстві за віковими групами і живою вагою. Ця робота покладається на внутрішню перевірочну комісію і проводиться у присутності матеріально-відповідальних осіб.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.006 с.)