ТОП 10:

Наявність бланків суворого обліку оформлюється відомістю.Акт зняття залишків підписується головою, членами комісії, які проводили перевірку і особою, яка відповідає за збереження і утримання матеріальних засобів. Акт затверджується командиром частини. При підписанні акта знаття залишків, відповідальні особи підтверджують фактичну наявність і якісний стан матеріальних засобів, прийнятих на подальше зберігання, роблячи застереження, що всі матеріальні цінності подані до перевірки повністю і інших місць збереження немає.

Результати інвентаризації оформляються актом довільної форми, який підписується головою і членами комісії, а в порядку ознайомлення – начальником продовольчої служби і затверджується командиром військової частини.

При виявленні на складі надлишків, їх перелік і кількість вказують в акті в пропозиціями подальшого їх використанню.

До акту додаються всі акти зняття залишків, а також пояснення службових осіб, різкого роду довідки та інші документи, які пояснюють окремі його положення і висновки.

Одночасно з актом інвентаризації командиру військової частини подаються на затвердження розрахунки на списання і природних втрат продовольства і на списання посуду, непридатного для використання, після закінчення строків експлуатації, які підписуються головою комісії, начальником продовольчої служби і візуються заступником командира військової частини по тилу.

Акт інвентаризації складається:

станом на 1.01;

при прийомі (здачі) посади матеріально відповідальними особами;

також при від’їзді у відпуску.

 

В акті вказується: склад комісії, номер і дата наказу про призначення комісії, час початку і закінчення роботи, які матеріальні засоби і де перевірялись, матеріально-відповідальні особи, які виявлено недоліки, висновки і пропозиції комісії.

Крім того, акт складається: не менше одного разу на місяць – наявність і стан обліку бланків суворого обліку.

 

Перевірка господарської діяльності продовольчої служби військової частини заключається в аналізі стану всієї діяльності служби і дотримання законності у витраті матеріальних і грошових засобів.

При цьому перевіряються:

правильність і своєчасність виконання законоположень з питань продовольчого забезпечення;

планування, організація і стан підготовки особового складу, а також стан її бойової готовності;

повнота і якість планування господарської діяльності продовольчої служби і виконання заходів, передбачених річними, місячними і часними планами;

забезпечення матеріальними засобами служби, необхідними по нормам і табелям;

фактична наявність і якісний стан, умови і порядок зберігання матеріальних засобів служби, правильність експлуатації і ремонту техніки;

стан об’єктів продовольчої служби;

організація харчування, повнота і якість доведення до особового складу необхідних норм продовольчих пайків;

доцільність і ефективність витрат матеріальних і грошових засобів служби;

дотримання законності і режиму економії у витраті матеріальних і грошових засобів, правильність ведення обліку і звіту;

своєчасність і якість організації і проведення контролю господарської діяльності служби з боку командирів і службових осіб, завідуючих військовим господарством і ВПК;

стан роботи по попередженню і заходи боротьби з втратами, нестачами і незаконними витратами матеріальних і грошових засобів;

знання і виконання службовими особами військової частини функціональних обов’язків по Керівництву продовольчої служби і контролю за збереженням матеріальних засобів;

стан ваговимірювальних приладів і своєчасність їх перевірки Держтехнаглядом;

виконання пропозицій і усунення недоліків по актах попередніх інвентаризацій, перевірок і ревізій, а також вказівок вищестоячих органів забезпечення та інших питань.

Із цього виходить, що перевірка господарської діяльності продовольчої служби охоплює всю діяльність служби, включаючи інвентаризацію (перевірку наявності і якісного стану матеріальних засобів), тому вона більш об’ємна, ніж інвентаризація і її завдання більш різноманітні.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.83.32.171 (0.003 с.)