ТОП 10:

Вміст головних споживних елементів у найбільш розповсюджених мінеральних добривахМінеральне добриво . Вміст, %
Назва N2 Р205 К20
Рідкий аміак 80,2 - -
Аміачна селітра 34,0-34,5*   -
Кальцієва селітра 17,5 - -
Сульфат амонію - -
Карбомід (сечовина) - -
Фосфоритна мука - 19-30* -
Суперфосфат простий - 20,0 -
Суперфосфат подвійний - 49,0 -
Фосфат-шлак мартеновський - 10-12* -
Хлорид калію - - 58-62*
Калійна сіль - - 30-50*
Сульфат калію - - 45-50*
Амофос 10-12* 42-52" -
Діамофос 19,0 -
Нітроамофоска 17,0 17,0 17,0
Нітрофоска 11,0 10,0 11,0
Рідкі комплексні 10,0  

 

 

* В розрахунок брати середнє значення приведених даних.

 

 

Додаток А7

Середня норма поживних елементів під культуру

Культура Поживні речовини, кг/Га
N2 р2о5 К20
Картопля
Конюшина -
Жито
Овес
Ячмінь
Капуста
Огірки
Помідори
Цибуля
Фасоль, горох
Ягідні кущі
Суниця

 

Додаток А8

Клас токсичності відходів Ступінь небезпечності відходів Базовий норматив, платні (Нbi), грн/m
І Надзвичайно небезпечні 55,0
ІІ Високонебезпечні 2,0
ІІІ Помірно небезпечні 0,5
IV Малонебезпечні 0,2
V Інертні 0,1
VI Нетоксичні відходи гірничо- 0,02
  видобувної промисл.  

Базові нормативи платежу за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі

 

 

Додаток А9

Речовина ГДК Речовина ГДК
За санітарно-токсикологічним показником
Анілін Бензол Свинець(Pb2+) Стронцій Тетраетилсвинець Хлорбензол 0,1 0,5 0,1 2,0 Відсутність 0,02 Метанол Нітрати( за азотом) Меркурій (Hg2+) Динітротолуол Формальдегід Поліакриламід 3,0 10,0 0,005 0,5 0,05 2,0
За загально санітарним показником
Аміак(за азотом) Бутилацетат Дибутилфталат Капролактам 2,0 0,1 0,2 1,0 Метилпірролідон Стрептицид Тринітротолуол 0,5 0,5 0,5
За органолептичним показником
Бензин Бутилбензол Бутанол Гексахлоран(ДДТ) 0,1 0,1 1,0 0,02 Диметилфенол Динітробензол Динітрохлорбензол Дихлорметан 0,25 0,5 0,5 7,5
               

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Вказівки до вибору контрольного завдання

Щоб вибрати запитання, на які студент мусить відповісти, та задачі, що треба розв’язати, необхідно зробити наступне: дві останні цифри номера залікової книжки відповідають варіанту контрольного завдання, за цими цифрами виберіть з таблиці варіантів свій і знайдіть вибрані номери завдань у методиці.

Таблиця варіантів контрольних завдань

№, № завдань, що обіймає даний варіант
       

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.006 с.)