ТОП 10:

Теми доповідей і повідомлень 1. Сучасні теорії і типи соціальної стратифікації населення.
 2. Соціальна динаміка населення : типи, види і сучасні особливості.
 3. Проблеми визначення соціального статусу людини.
 4. Соціальне розшарування як фактор напруги в суспільстві.
 5. Основні контури української соціальної стратифікації населення.
 6. Тіньові структури в Україні.
 7. Соціальна мобільність і масова свідомість.
 8. Політична еліта українського суспільства.
 9. Бізнес-еліта України: образи мислення і зразки поведінки.
 10. Нові соціальні групи в Україні: світогляд і типи поведінки.
 11. Зміна ціннісних орієнтації соціальних груп в умовах суспільних змін.
 12. Підприємці в структурі сучасного українського суспільства.
 13. Становлення фермерства в Україні.інтелігенція в Україні.
 14. Українська олігархія і "нові середні".
 15. Впливає чи ні розвиток науки і техніки на соціальну структуру населення?

Література:

1. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социс. - 1994- № 5.

2. Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»(Донецкое отделение),- 2009.

3. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу -СПб., 2004, часть 3.

4. Соціологія. Підручник. / За ред. С.С. Макєєва. К.,2005.

5. Стислий словник соціологічних термінів.-Донецьк, 2011.

6.Тихонова Н.Е. Бюрократия: часть общества или его контрагент? // Социс. – 2006 - № 3.

 

Змістовий модуль № 1. Питання до контрольної роботи

Нижче поданий варіант контрольної роботи за модулем I. Студентові необхідно відповісти на запропоновані питання роботи з метою перевірки якості його знань. За кожну правильну відповідь нараховуватиметься від 1 до 10 балів. Час відповідей на питання – 20 хвилин.

Питання контрольної роботи за модулем 1

 

1. Поняття і основний зміст соціології.

2. Структура і рівні сучасного соціологічного знання.

3. "Соціальне" як несуща категорія соціології: сутність і функції.

4. Теоретична та прикладна соціологія: їх специфіка та взаємозумовленість.

5. Наукове пізнання соціальних об'єктів.

6. Експлікация соціологічних понять.

7. Виникнення і еволюція соціології.

8. Сучасна соціологія: напрямки і проблеми.

9. Функції соціології та ії значення в суспільстві.

10. Соціологія і право(управління): алгоритми взаємозв'язків.

11. Теорія, методологія і методі пізнання соціальних об'єктів.

12. Поняття соціологічної теорії: зміст, смисл, сутність та призначення

13. Методологія і методи соціологічного дослідження.

14. Комплексний метод дослідження соціальних об'єктів.

15. Соціальна комбінаторика в діяльності правознавця, управлінця.

16. Поняття суспільства, його зміст, стадії та сутність.

17. Клітинна структура суспільства. Види клітинок(осередків).

18. Умови виникнення і існування суспільства.

19. Соціальна організація суспільства, її складові і механізми.

20. Основні ознаки суспільства.

21. Соціальний розвиток суспільства і глобалізація.

22. Соціальні закони і механізми соціальної взаємодії людей.

23. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.

24. Суб'єктивні і об'єктивні чинники соціального життя.

25. Соціальні закони: сутність, характерні особливості.

26. Поняття соціальної дії і взаємодії (інтеракція).

27. Основні механізми соціальної взаємодії людей.

 

Змістовий модуль № 2. Питання до контрольної роботи

Нижче поданий варіант контрольної роботи за модулем I. Студентові необхідно відповісти на запропоновані питання роботи з метою перевірки якості його знань. За кожну правильну відповідь нараховуватиметься від 1 до 10 балів. Час відповідей на питання – 20 хвилин.

Питання контрольної роботи за модулем 2

1. організація суспільства як єдине ціле.

2. Влада як соціальне явище: поняття, види, властивості.

3. Структура, механізми появи і функціонування влади.

4. Влада як соціальній інститут.

5. Держава: поняття, умови виникнення, структура, та функції.

6. Держава і суспільство: поняття і взаємостосунки.

7. Поняття і зміст соціального управління.

8. Українська модель управління:стан і перспективи.

9. Економічна сфера суспільства: загальна характеристика.

10. Економіка як частина соціальної організації суспільства.

11. Структура, рівні і сфери економіки, їх соціальна ефективність.

12. Структура продуктивних сил і відносин сучасного суспільства.

13. Особливості продуктивних сил і відносин в українському суспільстві.

14. Ідеологічна сфера суспільства як форма колективного менталітету людей.

15. Ідеологія і суспільство:алгоритми взаємозв'язків.

16. Ідеологія і наука.

17. Ідеологія і освіта.

18. Соціальний інтелект суспільства.

19. Поняття, зміст, основні елементи, форми і призначення соціальної культури.

20. Соціальне маніпулювання.

21. Сучасна культура мінливого українського суспільства, його ментальність.

22. Соціальна структура і соціальна динаміка населення.

23. Поняття і рівні соціальної структури населення.

24. Соціальні спільноти.

25. Соціальна стратифікація населення.

26. Природа соціальної нерівності і розшарування.

27. Основні соціальні шари і класи суспільства.

28. Соціодинаміка (мобільність) населення, ії типи.

29. Вітчизняний соціальній перелом і зміна соціальної структури і соціальної стратифікації населення.

 

Питання до підсумкового контролю знань студентів

1. Поняття і основний зміст логічної соціології.

2. Структура і рівні сучасного соціологічного знання.

3. "Соціальне" як несуща категорія соціології: сутність і функції.

4. Теоретична та прикладна соціологія: їх специфіка та взаємозумовленість.

5. Наукове пізнання соціальних об'єктів.

6. Експлікація соціологічних понять.

7. Виникнення і еволюція соціології.

8. Сучасна соціологія: напрямки і проблеми.

9. Функції соціології та ії значення в суспільстві.

10. Соціологія і право(управління): алгоритми взаємозв'язків.

11. Теорія, методологія і методі пізнання соціальних об'єктів.

12. Поняття соціологічної теорії: зміст, смисл, сутність та призначення

13. Методологія і методи соціологічного дослідження.

14. Комплексний метод дослідження соціальних об'єктів.

15. Соціальна комбінаторика в діяльності правознавця, управлінця.

16. Поняття суспільства, його зміст, стадії та сутність.

17. Клітинна структура суспільства. Види клітинок(осередків).

18. Умови виникнення і існування суспільства.

19. Соціальна організація суспільства, її складові і механізми.

20. Основні ознаки суспільства.

21. Соціальний розвиток і глобалізація.

22. Закони і механізми соціальної взаємодії людей.

23. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.

24. Поняття і зміст соціалізації.

25. Суб'єктивні і об'єктивні чинники соціального життя.

26. Соціальні закони: сутність, характерні особливості.

27. Поняття соціальної дії і взаємодії (інтеракція).

28. Основні механізми соціальної взаємодії людей.

29. Влада як соціальне явище: поняття, види, властивості.

30. Структура, механізми появи і функціонування влади.

31. Влада як соціальній інститут.

32. Держава: поняття, умови виникнення, структура, та функції.

33. Держава і суспільство: поняття і взаємостосунки.

34. Поняття і зміст соціальне управління.

35. Українська модель управління:стан і перспективи.

36. Економічна сфера суспільства: загальна характеристика.

37. Економіка як частина соціальної організації суспільства.

38. Структура, рівні і сфери економіки, їх соціальна ефективність.

39. Структура продуктивних сил і відносин сучасного суспільства.

40. Особливості продуктивних сил і відносин в українському суспільстві.

41. Ідеологічна сфера суспільства як форма колективного менталітету людей.

42. Ідеологія і суспільство:алгоритми взаємозв'язків.

43. Ідеологія, наука і освіта.

44. Соціальний інтелект суспільства.

45. Поняття, зміст, основні елементи, форми і призначення соціальної культури.

46. Соціальне маніпулювання.

47. Сучасна культура мінливого українського суспільства, його ментальність.

48. Соціальна структура і соціальна динаміка населення.

49. Поняття і рівні соціальної структури населення.

50. Соціальні спільноти.

51. Соціальна стратифікація населення.

52. Природа соціальної нерівності і розшарування.

53. Основні соціальні шари і класи суспільства.

54. Соціодинаміка (мобільність) населення, ії типи.

55. Вітчизняний соціальній перелом і зміна соціальної структури і соціальної стратифікації населення.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.01 с.)