ТОП 10:

Суспільство як соціальна структура і системаПитання для обговорення

1. Поняття суспільства, його основні ознаки як системи.

2. Соціальна організація суспільства, ії основні аспекти і частини; українське суспільство: тенденції і ресурси функціонування і розвитку.

Теми завдань, і повідомлень

1. Як і чому виникає суспільство? Умови його виникнення і самозбереження. Які основні елементи і специфічні риси суспільства, його особливості як системи?

2. Сформулюйте головні системні ознаки і основи сучасного суспільства західного типу.

3. Основні сфери громадського життя, їхня специфіка й обумовленість. Спробуйте визначити, що являє собою наше суспільство, наші люди, чого вони хочуть? Яка, на ваш погляд, головна системна ознака сучасного українського суспільства? Чи може наше суспільство піднятися з кризи? Доведіть.

4. Дослідження суспільства має аналітичне і синтетичне завдання. Перше полягає у виділенні складових частин і сторін цілого, окремих властивостей і закономірностей. Друге означає з'ясування того, яким чином і з якими наслідками ці окремі струмочки життя суспільства зливаються в єдиний потік, підсумовуються. Спробуйте вирішити ці завдання. Підсумки можна оформити в невеликий реферат.

5. Діалектика виникнення , функціонування і соціального розвитку суспільства.

6. Чому і як виникла ідея прогресу, що «оволоділа масами» і стала матеріальною силою останніх двох сторіч вмираючої на наших очах епохи Освіти?

7. Чому звалилася радянська система, як з'явилася пострадянська соціальна система(постсоветизм), що вона собою представляє, як вона функціонує і які її перспективи, а також які перспективи нашої країни в рамках цієї системи? Відповідь аргументуйте.

 

Література

Бухтєєв. М.І. Соціологічні задачі та вправи. Донецьк: «Норд Комп’ ю тер», 2007.

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 3.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006.

Соціологія. Навч. посібник. / За ред.С.С. Макєєва. К.,2005.

Стислий словник соціологічних термінів. - Донецьк: «Норд Комп’ютер». 2007.

Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. К., 2004.

Фурсов А,И. Мифы перестройки и мифы о перестройке // Социс.- 2006.- № 1.

Змістовий модуль 2. Соціальна організація суспільства

Тема 5. Влада як соціальне явище і соціальний інститут

Питання для обговорення

  1. Поняття, природа, структура, зміст та механізми функціону- вання і розвітку влади.
  2. Влада як частина соціальной організації суспільства(структура, система і функції).

Теми завдань, доповідей і повідомлень

1.Соціальне значення і ефективність влади.

2.Бюрократія в механізмах владарювання.

3.Назвіть основні ознаки влади. У чому сутність влади? Яке співвідношення між поняттями "влада" і "суспільство"?

4.Право ті суспільство, їхні взаємостосунки.

5.Чи може регулювання суспільних процесів за допомогою політичної влади бути замінено іншими видами регулювання? Які міфи, стереотипи масової свідомості найчастіше використовують у своїй пропагандистській діяльності вітчизняні політики?

6.Охарактеризуйте основні технології, які були використані владою в ході підготовки і проведення виборів. Демократичні вибори – це вибори кращих, чи вибори собі подібних?

7. Яким буде чи повинний бути новий владний комплекс України?

Література

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Грин Роберт. 48 законов власти - М.,2002.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу - СПб., 2004, часть 3.

Макиавелли Никколо. Государь – СПб.,2001.

Реутов Е.В. Общество и власть. Кризис легитимности? // Социс.- 2006- № 1.

Тощенко Ж. Социология власти:генезис идей. // Социс.- 2004 - № 7.

Соціологія. Підручник. / За ред. С.С. Макєєва.- К.,2005

Стислий словник соціологічних термінів.-Донецьк, 2011.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.006 с.)