ТОП 10:

Теорія і методологія і технологія дослідження соціальних об'єктівЛітература

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 1.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006, часть 1.

ЗиновьевА.А. Коммунизм как реальность: избранные сочинения /А.А. Зиновьев; составление Ю.Н. Солодухина – М.: Астрель. - 2008.

Зиновьев А.А. «Живи».- СПб.: «Нева», 2004.

Стислий словник соціологічних термінів. - Донецьк, 2011.

 

Тема 2.

Теорія і методологія і технологія дослідження соціальних об'єктів

Питання для обговорення

1. Поняття соціологічної теорії:зміст, смисл, сутність та призначення.

2. Методологічні підходи та методи аналізу та розуміння соціальних явищ (комплексній,диалектический підхід; системній аналіз і синтез, спостереження, опит, контент-аналіз, розумовий експеримент, соціальна комбінаторика та інш)

 

Теми завдань, доповідей і повідомлень

1. Поняття, види і стан соціологічних дослідженнь.

2. Соціологічне спостереження в емпіричних дослідженнях: особливості і типи.

3. Розумовий експеримент як метод пізнання соціальних явищ.

4. Соціальна комбінаторика в діяльності соціолога.

5. Спираючись на комплексний метод вивчення соціальних об'єктів, розкрійте соціальний зміст наступної думки: наші недоліки суть продовження наших достоїнств.

6. Спираючись на комплексний метод вивчення соціальних об'єктів, розкрійте соціальний зміст наступного твердження: соціальна нерівність зростає з того, що реалізуються принципи рівності.

7. Щоб осягнути істину, мало бачити факти як такі. Потрібен ще певний метод розуміння цих фактів, потрібен певний «розворот мізків», потрібні певні критерії відбору, оцінки і зіставлення фактів. Словом, картина сучасної дійсності залежить не тільки від її самої, але і від того, як ви її роздивляєтеся. Назвіть і опишіть науковий соціологічний підхід до соціальних явищ і фактів.

Література

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»(Донецкое отделение),- 2009.

Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 1.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006, часть 1.

 

Тема-3 Соціальні закони

Питання для обговорення

1. Соціальні закони: поняття, властивості, специфіка.

2. Соціальні закони як механізми функціонування і розвитку соціальних об’єктів

Теми завдань, і повідомлень

Виберіть цікаве вам соціальне явище для дослідження. Які соціальні об'єкти беруть участь в цьому явищі, пов'язані з ним? Яким чином вони взаємодіють один з одним? Яким соціальним законам підкоряється вибране явище. На яких рівнях соціальної організації можна спостерігати це явище? Як воно позначається в різних аспектах суспільства? Розгледите це явище на мікро -, макро - і суперрівні суспільства. Як воно позначається в різних сферах суспільства: правовою, економічною, ідеологічною, освітньою?

Література

Александр Зиновьев – мыслитель и человек. Материалы «круглого стола». Вопросы философии. 2007, № 4, с.36-84.

Зиновьев А.А. Зияющие высоты. Кн. 1 и 2-я. М.,1990

Зиновьев А.А. Запад. М.,1995

Зиновьев А.А. Глобальный человейник. М.,2000

Зиновьев А.А. Логическая социология. М.,2002.

Зиновьев А.А. Интеллектология. М.,2002.

Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.,2003

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. СПб.2004.

Зиновьев А.А. На распутье. М.,2005.

Зиновьев А.А. Фактор понимания. М., 2006.

Кантор К.М. Из мюнхенских разговоров с Александром Зиновьевым. -// Вопросы философии, 2007, № 4. с.84-93.

Тема 4.

Література

Бухтєєв. М.І. Соціологічні задачі та вправи. Донецьк: «Норд Комп’ ю тер», 2007.

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 3.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006.

Соціологія. Навч. посібник. / За ред.С.С. Макєєва. К.,2005.

Стислий словник соціологічних термінів. - Донецьк: «Норд Комп’ютер». 2007.

Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін. К., 2004.

Фурсов А,И. Мифы перестройки и мифы о перестройке // Социс.- 2006.- № 1.

Змістовий модуль 2. Соціальна організація суспільства

Питання для обговорення

  1. Поняття, природа, структура, зміст та механізми функціону- вання і розвітку влади.
  2. Влада як частина соціальной організації суспільства(структура, система і функції).

Література

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Грин Роберт. 48 законов власти - М.,2002.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу - СПб., 2004, часть 3.

Макиавелли Никколо. Государь – СПб.,2001.

Реутов Е.В. Общество и власть. Кризис легитимности? // Социс.- 2006- № 1.

Тощенко Ж. Социология власти:генезис идей. // Социс.- 2004 - № 7.

Соціологія. Підручник. / За ред. С.С. Макєєва.- К.,2005

Стислий словник соціологічних термінів.-Донецьк, 2011.

Література

· Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

· Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006.

· Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 3.

· Зиновьев А.А. Запад. - М.,1995.

· Макиавелли Никколо. Государь – СПб., 2001.

· Соціологія. Підручник. - / За ред. С.С. Макєєва. К.,2005 .

· Стислий словник соціологічних термінів.-Донецьк, 2011.

Теми завдань і повідомлень

· Держава і економіка.

· Соціальне призначення продуктивних сил суспільства.

· Структура продуктивних сил українського суспільства.

· Соціальні грані науково-технічного комплексу.

· Соціальні аспекти економічної кризи і прогресу.

· Планування і проблеми ефективності: досвід Фінляндії, Норвегії, Данії.

· Соціальні і правові аспекти ринку і проблеми конкуренції.

· Праця як соціальне явище. Соціальні наслідки безробіття.

· Соціальні витоки і наслідки сучасного рабства.

· Соціальна складова балансів багатства і бідності сучасного суспільства.

· Яка економічна система склалася в нашій країні?

· Література

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»(Донецкое отделение),- 2009.

Зарубина Н.Н. Деньги как социокульурный феномен: пределы функциональности. // Социс- 2005- № 7.

Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 3.

Зиновьев А.А. Запад. - М.,1995.

Соціологія. Підручник. - / За ред. С.С. Макєєва. - К.,2005.

Стислий словник соціологічних термінів.-Донецьк, 2011.

Література

Алексеев М.Ю., Крылов К.А. Особенности национального поведения.- М.,2001.

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.- СПб., 2004, часть 3.

Зиновьев А.А. Идеология партии будущего.- М.,2003.

Соціологія. Підручник. / За ред. С.С. Макєєва. К.,2005 .

Стислий словник соціологічних термінів.-Донецьк, 2007.

Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О конкуренции видений мира, ценностей и теорій // Социс - 2006 - № 1.

Тема 9 Соціальна стратифікація ідинаміка населення

Питання для обговорення

1. Поняття, зміст і основні рівні соціальної структури населення.

2. Соціальна стратифікація і динаміка населення : джерела і тенденції.

Змістовий модуль № 1. Питання до контрольної роботи

Нижче поданий варіант контрольної роботи за модулем I. Студентові необхідно відповісти на запропоновані питання роботи з метою перевірки якості його знань. За кожну правильну відповідь нараховуватиметься від 1 до 10 балів. Час відповідей на питання – 20 хвилин.

Питання контрольної роботи за модулем 1

 

1. Поняття і основний зміст соціології.

2. Структура і рівні сучасного соціологічного знання.

3. "Соціальне" як несуща категорія соціології: сутність і функції.

4. Теоретична та прикладна соціологія: їх специфіка та взаємозумовленість.

5. Наукове пізнання соціальних об'єктів.

6. Експлікация соціологічних понять.

7. Виникнення і еволюція соціології.

8. Сучасна соціологія: напрямки і проблеми.

9. Функції соціології та ії значення в суспільстві.

10. Соціологія і право(управління): алгоритми взаємозв'язків.

11. Теорія, методологія і методі пізнання соціальних об'єктів.

12. Поняття соціологічної теорії: зміст, смисл, сутність та призначення

13. Методологія і методи соціологічного дослідження.

14. Комплексний метод дослідження соціальних об'єктів.

15. Соціальна комбінаторика в діяльності правознавця, управлінця.

16. Поняття суспільства, його зміст, стадії та сутність.

17. Клітинна структура суспільства. Види клітинок(осередків).

18. Умови виникнення і існування суспільства.

19. Соціальна організація суспільства, її складові і механізми.

20. Основні ознаки суспільства.

21. Соціальний розвиток суспільства і глобалізація.

22. Соціальні закони і механізми соціальної взаємодії людей.

23. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.

24. Суб'єктивні і об'єктивні чинники соціального життя.

25. Соціальні закони: сутність, характерні особливості.

26. Поняття соціальної дії і взаємодії (інтеракція).

27. Основні механізми соціальної взаємодії людей.

 

Змістовий модуль № 2. Питання до контрольної роботи

Нижче поданий варіант контрольної роботи за модулем I. Студентові необхідно відповісти на запропоновані питання роботи з метою перевірки якості його знань. За кожну правильну відповідь нараховуватиметься від 1 до 10 балів. Час відповідей на питання – 20 хвилин.

Питання контрольної роботи за модулем 2

1. організація суспільства як єдине ціле.

2. Влада як соціальне явище: поняття, види, властивості.

3. Структура, механізми появи і функціонування влади.

4. Влада як соціальній інститут.

5. Держава: поняття, умови виникнення, структура, та функції.

6. Держава і суспільство: поняття і взаємостосунки.

7. Поняття і зміст соціального управління.

8. Українська модель управління:стан і перспективи.

9. Економічна сфера суспільства: загальна характеристика.

10. Економіка як частина соціальної організації суспільства.

11. Структура, рівні і сфери економіки, їх соціальна ефективність.

12. Структура продуктивних сил і відносин сучасного суспільства.

13. Особливості продуктивних сил і відносин в українському суспільстві.

14. Ідеологічна сфера суспільства як форма колективного менталітету людей.

15. Ідеологія і суспільство:алгоритми взаємозв'язків.

16. Ідеологія і наука.

17. Ідеологія і освіта.

18. Соціальний інтелект суспільства.

19. Поняття, зміст, основні елементи, форми і призначення соціальної культури.

20. Соціальне маніпулювання.

21. Сучасна культура мінливого українського суспільства, його ментальність.

22. Соціальна структура і соціальна динаміка населення.

23. Поняття і рівні соціальної структури населення.

24. Соціальні спільноти.

25. Соціальна стратифікація населення.

26. Природа соціальної нерівності і розшарування.

27. Основні соціальні шари і класи суспільства.

28. Соціодинаміка (мобільність) населення, ії типи.

29. Вітчизняний соціальній перелом і зміна соціальної структури і соціальної стратифікації населення.

 

Питання до підсумкового контролю знань студентів

1. Поняття і основний зміст логічної соціології.

2. Структура і рівні сучасного соціологічного знання.

3. "Соціальне" як несуща категорія соціології: сутність і функції.

4. Теоретична та прикладна соціологія: їх специфіка та взаємозумовленість.

5. Наукове пізнання соціальних об'єктів.

6. Експлікація соціологічних понять.

7. Виникнення і еволюція соціології.

8. Сучасна соціологія: напрямки і проблеми.

9. Функції соціології та ії значення в суспільстві.

10. Соціологія і право(управління): алгоритми взаємозв'язків.

11. Теорія, методологія і методі пізнання соціальних об'єктів.

12. Поняття соціологічної теорії: зміст, смисл, сутність та призначення

13. Методологія і методи соціологічного дослідження.

14. Комплексний метод дослідження соціальних об'єктів.

15. Соціальна комбінаторика в діяльності правознавця, управлінця.

16. Поняття суспільства, його зміст, стадії та сутність.

17. Клітинна структура суспільства. Види клітинок(осередків).

18. Умови виникнення і існування суспільства.

19. Соціальна організація суспільства, її складові і механізми.

20. Основні ознаки суспільства.

21. Соціальний розвиток і глобалізація.

22. Закони і механізми соціальної взаємодії людей.

23. Соціальні норми, їх роль у регулюванні суспільних відносин.

24. Поняття і зміст соціалізації.

25. Суб'єктивні і об'єктивні чинники соціального життя.

26. Соціальні закони: сутність, характерні особливості.

27. Поняття соціальної дії і взаємодії (інтеракція).

28. Основні механізми соціальної взаємодії людей.

29. Влада як соціальне явище: поняття, види, властивості.

30. Структура, механізми появи і функціонування влади.

31. Влада як соціальній інститут.

32. Держава: поняття, умови виникнення, структура, та функції.

33. Держава і суспільство: поняття і взаємостосунки.

34. Поняття і зміст соціальне управління.

35. Українська модель управління:стан і перспективи.

36. Економічна сфера суспільства: загальна характеристика.

37. Економіка як частина соціальної організації суспільства.

38. Структура, рівні і сфери економіки, їх соціальна ефективність.

39. Структура продуктивних сил і відносин сучасного суспільства.

40. Особливості продуктивних сил і відносин в українському суспільстві.

41. Ідеологічна сфера суспільства як форма колективного менталітету людей.

42. Ідеологія і суспільство:алгоритми взаємозв'язків.

43. Ідеологія, наука і освіта.

44. Соціальний інтелект суспільства.

45. Поняття, зміст, основні елементи, форми і призначення соціальної культури.

46. Соціальне маніпулювання.

47. Сучасна культура мінливого українського суспільства, його ментальність.

48. Соціальна структура і соціальна динаміка населення.

49. Поняття і рівні соціальної структури населення.

50. Соціальні спільноти.

51. Соціальна стратифікація населення.

52. Природа соціальної нерівності і розшарування.

53. Основні соціальні шари і класи суспільства.

54. Соціодинаміка (мобільність) населення, ії типи.

55. Вітчизняний соціальній перелом і зміна соціальної структури і соціальної стратифікації населення.

 

 

Література

Гаврилов Н.И. Социологические хроники./Н.И. Гаврилов. - Донецк: изд-во «Вебер»,- 2009.

Зиновьев А.А. Логическая социология. - М.,2002.

Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу.-СПб., 2004, часть 1.

Зиновьев А.А. Фактор понимания.- М.:Алгоритм,- 2006, часть 1.

ЗиновьевА.А. Коммунизм как реальность: избранные сочинения /А.А. Зиновьев; составление Ю.Н. Солодухина – М.: Астрель. - 2008.

Зиновьев А.А. «Живи».- СПб.: «Нева», 2004.

Стислий словник соціологічних термінів. - Донецьк, 2011.

 

Тема 2.

Теорія і методологія і технологія дослідження соціальних об'єктів

Питання для обговорення

1. Поняття соціологічної теорії:зміст, смисл, сутність та призначення.

2. Методологічні підходи та методи аналізу та розуміння соціальних явищ (комплексній,диалектический підхід; системній аналіз і синтез, спостереження, опит, контент-аналіз, розумовий експеримент, соціальна комбінаторика та інш)

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.022 с.)