ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 10. Розв’язати задачу нелінійного програмуванняНа множині рішень заданої системи нерівностей визначте глобальні екстремуми функції .

 

1. . 2. .
3. . 4. .
5. . 6. .
7. . 8. .
9. . 10. .
11. . 12. .
13. . 14. .
15. . 16. .
17. . 18. .
19. 20. .
21. . 22. .
23. . 24. .
25. . 26. .
27. . 28. .
29. . 30. .

 

Тема 9. Динамічне програмування

Завдання 11. Розв’язати задачу про розподіл коштів між підприємствами.

Планується діяльність чотирьох промислових підприємств на черговий рік. Початкові кошти дорівнюють . Кошти x, виділені k-му підприємству (k=1,2,3,4), приносять наприкінці року прибуток . Функції задані за допомогою таблиці. Визначити, скільки коштів потрібно виділити кожному підприємству, щоб сумарний прибуток був найбільший.

 

1. x   2. x
  340     400
                             

 

3. x   4. x
  200     800
                             

 

5. x   6. x
  300     400
                             

 

7. x   8. x
  600     700
                             

 

9. x   10. x
  400     600
                             

 

11. x   12. x
  400     800
                             

 

13. x   14. x
  100     200
                             

 

15. x   16. x
  400     600
                             

 

17. x   18. x
  260     800
                             

 

19. x   20. x
  400     340
                             

 

21. x   22. x
  320     200
                             

 

23. x   24. x
  700     600
                             

 

25. x   26. x
  800     400
                             

 

27. x   28. x
  200     300
                             

 

 

29. x   30. x
  440     700
                             

 

Завдання 12. Розв’язати задачу про заміну обладнання

 

Відомо: первісна вартість обладнання грн, його ліквідна вартість , вартість експлуатації протягом року обладнання віку t років, термін експлуатації n років, наприкінці якого обладнання продається. Визначити опти-
мальну стратегію експлуатації обладнання, щоб сумарні витрати з урахуванням початкової покупки і заключного продажу були мінімальні.

 

1. 6080; ; ; 5.

2. 3240; ; ; 4.

3. 5120; ; ; 6.

4. 4860; ; ; 5.

5. 5760; ; ; 5.

6. 1920; ; ; 6.

7. 2560; ; ; 4.

8. 6075; ; ; 5.

9. 7290; ; ; 6.

10. 5120; ; ; 4.

11. 4050; ; ; 4.

12. 7040; ; ; 5.

13. 6075; ; ; 5.

14. 7680; ; ; 4.

15. 2880; ; ; 6.

16. 2000; ; ; 4.

17. 3645; ; ; 5.

18. 7290; ; ; 6.

19. 5120; ; ; 5.

20. 6400; ; ; 4.

21. 4374; ; ; 5.

22. 3645; ; ; 6.

23. 2016; ; ; 5.

24. 1280; ; ; 4.

25. 8748; ; ; 6.

26. 6804; ; ; 5.

27. 5346; ; ; 5.

28. 3840; ; ; 4.

29. 3240; ; ; 4.

30. 7040; ; ; 6.

 

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ та ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студент виконує контрольну роботу, номер варіанта якої відповідає порядковому номеру його прізвища в списку журналу групи.

При виконанні контрольної роботи необхідно чітко дотримуватись зазначених нижче правил. Роботи, виконані з порушенням цих правил, не зараховуються і повертаються для переробки.

Ø Контрольну роботу слід виконувати в окремому зошиті чорнилом чорного або синього кольору, залишаючи праворуч поля для зауважень рецензента.

Ø На титульному аркуші мають бути зазначені: назва дисципліни, номер варіанта контрольної роботи, прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю), номер його залікової книжки.

Ø Розв’язання задач рекомендується розташовувати згідно з номерами, зазначеними у завданнях, зберігаючи послідовність номерів задач.

Ø Перед розв’язанням кожної задачі треба повністю виписати її умову.

Ø Розв’язання задач треба викладати докладно й акуратно, пояснюючи всі дії і виконуючи необхідні креслення.

Ø Наприкінці роботи слід навести список використаної літератури, зазначити дату виконання роботи і розписатися.

Ø У разі одержання незарахованої роботи студент має виправити усі відзначені рецензентом помилки і недоліки. Робити це треба в тому ж зошиті, де є рецензія викладача. Вносити виправлення безпосередньо в текст роботи після її рецензування забороняється!

Ø Після перевірки контрольної роботи студента викликають на співбесіду, перед якою йому необхідно розглянути зауваження рецензента і підготувати правильні рішення. Співбесіда може проводитись у формі аудиторної контрольної роботи або усного опитування.

Студент допускається до іспиту тільки за наявності зарахованої після співбесіди контрольної роботи.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.255.5 (0.021 с.)