ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 7. Методом відсікань Гоморі розв’язати наведену задачуДля придбання обладнання для сортування зерна фермер виділяє грош. од. Обладнання має бути розташовано на площі, що не перевищує кв. м. (Значення bi визначається відповідно до варіанта.) Фермер може замовити машини чотирьох типів. Вартість машини, площа, яку займає одна машина, та продуктивність наведено у таблиці.

Тип обладнання I II III IV
Вартість, грош. од.
Необхідна площа, кв. м.
Продуктивність, т.

Потрібно скласти оптимальний план придбання обладнання, яке б забезпечило максимальну загальну продуктивність.

 

Варіант  
 
 
                       
Варіант  
 
 
                                                     

Тема 7. Елементи теорії ігор

Завдання 8. Геометричним методом розв’язати наведену задачу

Швейне підприємство, що випускає дитячі сукні й костюми, реалізує свою продукцію через фірмовий магазин. Збут продукції залежить від стану погоди. За даними минулих спостережень підприємство протягом квітня – травня за умов теплої погоди може реалізувати k1костюмів і p1суконь, а при прохо-лодній погоді – k2костюмів і p2суконь. Відомо, що витрати на одиницю продукції протягом вказаних місяців складали для костюмів z1 грн, для суконь – z2грн, а ціна реалізації – відповідно r1і r2 грн. Визначити оптимальну стратегію підприємства, яка дає змогу отримати максимальний гарантований прибуток.

 

1. k1= 615; p1= 1990; k2= 1015; p2= 640; z1= 28; z2= 9; r1= 49; r2= 17.

2. k1= 583; p1= 1958; k2= 989; p2= 608; z1= 25; z2= 6; r1= 46; r2= 14.

3. k1= 400; p1= 1775; k2= 800; p2= 425; z1= 37; z2= 18; r1= 58; r2= 26.

4. k1= 350; p1= 1605; k2= 750; p2= 375; z1= 42; z2= 21; r1= 60; r2= 32.

5. k1= 505; p1= 1880; k2= 905; p2= 530; z1= 24; z2= 10; r1= 44; r2= 18.

6. k1= 603; p1= 1978; k2= 1009; p2= 628; z1= 35; z2= 16; r1= 56; r2= 24.

7. k1= 585; p1= 1960; k2= 985; p2= 610; z1= 26; z2= 7; r1= 47; r2= 15.

8. k1= 452; p1= 1725; k2= 850; p2= 565; z1= 31; z2= 8; r1= 52; r2= 16.

9. k1= 683; p1= 1858; k2= 889; p2= 528; z1= 25; z2= 6; r1= 46; r2= 14.

10. k1= 620; p1= 1955; k2= 950; p2= 575; z1= 38; z2= 19; r1= 59; r2= 27.

11. k1= 327; p1= 1629; k2= 775; p2= 405; z1= 44; z2= 23; r1= 62; r2= 34.

12.k1= 515; p1= 1850; k2= 912; p2= 544; z1= 26; z2= 11; r1= 47; r2= 19.

13. k1= 623; p1= 1998; k2= 1029; p2= 648; z1= 35; z2= 16; r1= 55; r2= 23.

14. k1= 715; p1= 1850; k2= 1105; p2= 740; z1= 27; z2= 9; r1= 46; r2= 17.

15. k1= 583; p1= 1928; k2= 990; p2= 618; z1= 32; z2= 6; r1= 54; r2= 15.

16. k1= 675; p1= 1964; k2= 985; p2= 706; z1= 25; z2= 8; r1= 43; r2= 18.

17. k1= 355; p1= 1610; k2= 760; p2= 395; z1= 41; z2= 20; r1= 62; r2= 31.

18. k1= 410; p1= 1787; k2= 812; p2= 437; z1= 37; z2= 19; r1= 58; r2= 27.

19. k1= 517; p1= 1892; k2= 924; p2= 552; z1= 23; z2= 17; r1= 42; r2= 29.

20. k1= 705; p1= 1950; k2= 972; p2= 741; z1= 26; z2= 10; r1= 49; r2= 19.

21. k1= 322; p1= 1624; k2= 770; p2= 400; z1= 46; z2= 23; r1= 64; r2= 33.

22.k1= 513; p1= 1848; k2= 909; p2= 541; z1= 30; z2= 21; r1= 52; r2= 29.

23. k1= 620; p1= 1990; k2= 1020; p2= 640; z1= 35; z2= 17; r1= 55; r2= 25.

24. k1= 714; p1= 1849; k2= 1104; p2= 738; z1= 27; z2= 19; r1= 46; r2= 37.

25. k1= 585; p1= 1930; k2= 995; p2= 622; z1= 32; z2= 6; r1= 54; r2= 16.

26. k1= 671; p1= 1963; k2= 1005; p2= 716; z1= 24; z2= 8; r1= 43; r2= 20.

27. k1= 357; p1= 1612; k2= 762; p2= 397; z1= 41; z2= 20; r1= 62; r2= 32.

28. k1= 410; p1= 1785; k2= 812; p2= 435; z1= 37; z2= 19; r1= 59; r2= 28.

29. k1= 516; p1= 1891; k2= 923; p2= 551; z1= 23; z2= 17; r1= 45; r2= 30.

30. k1= 712; p1= 1950; k2= 970; p2= 768; z1= 26; z2= 12; r1= 48; r2= 25.

 

Завдання 9. Розв’язати наведену задачу за допомогою зведення її до задачі лінійного програмування

Магазин може завезти в різних пропорціях товари трьох типів (A1, A2, A3); їх реалізація і прибуток магазину залежать від виду товару і стану попиту. Передбачається, що попит може мати чотири стани (B1, B2, B3, B4) і не прогнозується. Дано матрицю прибутків (див. таблицю). Визначити оптимальні пропорції в закупівлі товарів за умови максимізації середнього гарантованого прибутку.

1. B1 B2 B3 B4   2. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2
A3 A3

 

3. B1 B2 B3 B4   4. B1 B2 B3 B4
A1 –1 A1 –2
A2 –1 A2 –1 –2
A3 –1 A3

 

5. B1 B2 B3 B4   6. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2
A3 A3

 

7. B1 B2 B3 B4   8. B1 B2 B3 B4
A1 –1 A1 –1
A2 –2 A2 –1
A3 A3

 

9. B1 B2 B3 B4   10. B1 B2 B3 B4
A1 –2 A1
A2 A2
A3 A3

 

11. B1 B2 B3 B4   12. B1 B2 B3 B4
A1 –1 A1
A2 –5 A2
A3 A3

 

13. B1 B2 B3 B4   14. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2
A3 A3

 

15. B1 B2 B3 B4   16. B1 B2 B3 B4
A1 –1 A1
A2 –1 A2
A3 A3

 

17. B1 B2 B3 B4   18. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2 –1
A3 A3

 

 

19. B1 B2 B3 B4   20. B1 B2 B3 B4
A1 A1 –1
A2 A2
A3 A3

 

 

21. B1 B2 B3 B4   22. B1 B2 B3 B4
A1 A1 –2
A2 A2 –1
A3 A3 –1

 

 

23. B1 B2 B3 B4   24. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2
A3 A3

 

 

25. B1 B2 B3 B4   26. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2
A3 A3

 

 

27. B1 B2 B3 B4   28. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2 –2
A3 A3

 

 

29. B1 B2 B3 B4   30. B1 B2 B3 B4
A1 A1
A2 A2
A3 A3

 

Змістовий модуль 4

Задачі нелінійного програмування.

Задачі динамічного програмування

 

Тема 8. Нелінійне програмування

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.01 с.)