ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 6. Розв’язати транспортну задачуПобудувати економіко-математичну модель транспортної задачі, вихідні дані якої подані у виді таблиці. У 0-му стовпці таблиці зазначені запаси товару ai кожного з постачальників, а у 0-му рядку – потреби в товарі bj для кожного зі споживачів. У клітині i-го рядка j-го стовпця записано вартість перевезення одиниці товару від i-го постачальника j-му споживачу. Необхідно знайти обсяги перевезень для кожної пари “постачальник – споживач” так, щоб сумарні витрати на перевезення були б мінімальними.

Знайти в транспортній задачі оптимальний розподіл постачань і міні-мальні витрати на перевезення.

1.

bj ai

2.

bj ai

3.

bj ai

4.

bj ai

5.

bj ai

6.

bj ai

 

7.

bj ai

8.

bj ai

9.

bj ai

10.

bj ai

11.

bj ai

12.

bj ai

 

13.

bj ai

14.

bj ai

15.

bj ai

16.

bj ai

17.

bj ai

18.

bj ai

 

19.

bj ai

20.

bj ai

21.

bj ai

22.

bj ai

23.

bj ai

24.

bj ai

 

25.

bj ai

26.

bj ai

27.

bj ai

28.

bj ai

29.

bj ai

30.

bj ai

 

 

Змістовий модуль 3

Задачі цілочислового програмування.

Задачі теорії ігор

Тема 6. Цілочислове програмування

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.255.5 (0.006 с.)