ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБЛІК ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА ПОСЛУГПитання до практичного заняття:

Завдання 1.

ІV.На підставі вихідних даних необхідно:

а). визначити активні та пасивні статті балансу;

б) скласти вступний баланс (додаток 1);

в) відкрити рахунки бухгалтерського обліку;

г) скласти Журнал реєстрації господарських операцій (додаток 2) та визначити кореспонденцію рахунків;

д) визначити сальдо на кінець місяця;

є) скласти оборотно-сальдову відомість (додаток 3);

є) скласти кінцевий баланс.

Таблиця 2

Активи підприємства та джерела їх утворення

Статті балансу Сума, грн.
Статутний капітал
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
Поточний рахунок в банку
Розрахунки за виплатами працівникам
Розрахунки з покупцями та замовниками
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки за страхуванням
Виробництво
Виробничі запаси (будівельні матеріали)
Довгострокові позики

ДОДАТОК 1

Вступний баланс ______________________ на ____________________20___р.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн
       
       
       
       
         

Кінцевий баланс ______________________ на ___________________20___р.

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн
       
       
       
       
       
       
Разом      

Таблиця 3

Відомість залишків по

рахунку 20 „Виробничі запаси" субрахунок 205 „Будівельні матеріали»

Назва будівельних матеріалів Кількість Ціна, грн. Сума, грн.
Ліс кругляк, м3
Дошка (сосна), м3
Ліс м'якої породи, м3
ТЗВ X X
Разом X X

За звітний період відбулися наступні господарські операції:

 

1. Придбано у постачальників: ліс кругляк 45 м3 на суму 27000 грн., дошка (сосна) 100 м3 на суму 69000 грн.

2. Витрати, пов'язані з доставкою будівельних матеріалів склали 2500 грн.

3. Погашено заборгованість постачальникам за будівельні матеріали 7500 грн.

4. Нараховано заробітну плату працівникам за розвантажування будівельних матеріалів 880 грн.

5. Проведено відрахування на соціальні заходи, суму визначити.

6. Придбано підзвітними особами ліс м'якої породи 20 м3 на суму 8000 грн.

7. Витрати, пов'язані з доставкою склали 1300 грн.

8. Сплачено з поточного рахунку частину довгострокової позики банку 80000 грн.

9. Списано будівельні матеріали на виробництво:

- ліс кругляк 120 м3 на суму 84414 грн.

- дошка (сосна) 30 м3 на суму 23340 грн.

- ліс м'якої породи 40 м3 на суму 16297грн.

10. Визначити ТЗВ та списати на їх виробництво.

ДОДАТОК 2

Журнал реєстрації господарських операцій

______________________на _______________________20___р.

№ п/п Зміст господарських операцій Дебет Кредит Сума, грн
1. Придбано у постачальників: ліс кругляк 45 м3 на суму 27000 грн., дошка (сосна) 100 м3 на суму 69000 грн.      
2. Витрати, пов'язані з доставкою будівельних матеріалів склали 2500 грн.      
3. Погашено заборгованість постачальникам за будівельні матеріали 7500 грн.      
4. Нараховано заробітну плату працівникам за розвантажування будівельних матеріалів 880 грн.      
5. Проведено відрахування на соціальні заходи, суму визначити. (880*3,6%)=321      
6. Придбано підзвітними особами ліс м'якої породи 20 м3 на суму 8000 грн      
7. Витрати, пов'язані з доставкою склали 1300 грн.      
8. Сплачено з поточного рахунку частину довгострокової позики банку 80000 грн.      
9. Списано будівельні матеріали на виробництво: - ліс кругляк 120 м3 на суму 84414 грн. - дошка (сосна) 30 м3 на суму 23340 грн. - ліс м'якої породи 40 м3 на суму 16297грн.      
10. Визначити ТЗВ та списати на їх виробництво.      

ДОДАТОК 3

Оборотно – сальдова відомість на ____________ 20____р.

Номер, назва рахунку Залишок на початок Оборот по дебету Оборот по кредиту Залишок на початок
Дт Кт Кт Дт
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Завдання 2.

І. Відкрити рахунки синтетичного обліку на підставі даних.

грн.

1. Сировина й матеріали
2. Поточні рахунки в національній валюті
3. Каса в національній валюті
4. Розрахунки з підзвітними особами
5. Розрахунки з постачальниками та покупцями
6. Виробництво  

II. Відкрити аналітичні рахунки до рахунку

"Сировина й матеріали"

грн.

1. Матеріал А
2. Матеріал Б
3. Матеріал В
4. Транспортно-заготівельні витрати

 

Ш. Скласти бухгалтерські статті та відобразити на відповідних рахунках господарські операції. (При складанні господарських операцій з метою доступності освоєння матеріалу в завданні не застосовується ПДВ (податок на додану вартість)

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. Зараховані на склад матеріали від постачальників: Матеріал А Матеріал Б Матеріал В        
Всього:    
2. Видані з каси грошові кошти в підзвіт експедитору Григоренко С.Н. на господарські витрати
3. Нараховано транспортній організації за отримання матеріалів
4. Оплачено витрати експедитора Григоренко С.Н. з підзвітних сум за навантаження матеріалів
5-. Перераховано з поточного рахунку постачальникам за матеріали
6. Перераховано з поточного рахунку в національній валюті за доставку матеріалів
7. Відпущено та витрачено на виробництво продукції матеріали: Матеріал А Матеріал Б Матеріал В
  Всього:    
8. Розподіляються та списуються на виробництво транспортно-заготівельні витрати, пропорційно вартості використаних матеріалів (суму відзначити)  

IV. Підрахувати обороти і кінцеве сальдо по рахунках синтетичного та аналітичного обліку

Розв’язання завдання 1

Рахунки синтетичного обліку

201 Сировина й матеріали 31 Рахунки в банках 30 Каса
Д К Д К Д К
               
               
               
               
               
ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
Види матеріалів Залишок матеріалів на початок місяця Вартість отриманих матеріалів за місяць Сума транспортнозаготівель-них витрат на початок місяця Сума транспорт-но-заготі-вельних витрат за місяць % транспортн-заготівельних витрат Вартість витрачених матеріалів Транспортно -заготівельні витрати на використані матеріали
Матеріал А
Матеріал Б
Матеріал В
Всього:
Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат у загальній вартості матеріалів за оптовими цінами.

 

 

372 Розрахунки з підзвітними особами 23 Виробництво
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

Д К Д К Д К
               
               
               
               
               
               
               
  Рахунки аналітичного обліку  
Матеріал А Матеріал Б
Матеріал В

 

Д К Д К Д К
               
               
               
               
               
Транспортно-заготівельні затрати
Д К        
               
               
               
               
               

Завдання 3.

Облік процесу постачання по покупних цінах без виділення рахунку “Транспортно-заготівельні витрати"

I. Відкрити рахунки синтетичного обліку на підставі даних:

грн.

1. Сировина й матеріали
2. Рахунок в банку
3. Розрахунки з постачальниками і підрядниками (кредитове)
4. Розрахунки з підзвітними особами

II.Відкрити аналітичні рахунки до рахунку «Матеріали»:

Матеріал С 50т х 300 грн. за 1т 15000 грн.
Матеріал Д 140т х 200 грн. за 1т 28000 грн.

 

III. Скласти бухгалтерські проведення та записати на відповідних рахунках господарські операції

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. Надійшли від постачальників матеріали відповідно рахунку-фактури: Матеріал С 40 т * 300 грн. Матеріал Д 120 т * 200 грн.        
  Всього:    
  Вартість доставки матеріалів, оплаченої постачальниками за рахунок підприємства    
2. Відповідно авансового звіту експедитора списуються витрати на відрядження, пов'язані з заготівлею матеріалів    
3. Перераховано постачальнику з поточного рахунку за матеріали    
4. Списуються відпущені на виробництво продукції матеріали: Матеріал С 60 т * 300 грн. Матеріал Д 200 т * 200 грн.        
  Всього:    

IV. Скласти розрахунок транспортно-заготівельних витрат та калькуляцію фактичної собівартості матеріалів.

V. Підрахувати обороти і кінцеве сальдо по рахунках синтетичного та аналітичного обліку.

Розв'язання завдання 3

Рахунки синтетичного обліку

63 Розрахунки з постачальниками 31 Поточний рахунок в банку 372 Розрахунки з підзвітними особами
Д К Д К Д К
               
               
               
               
               
20 Виробничі запаси 23 Виробництво
Д К Д К    
               
               
               
               
               

 

 

  Рахунки аналітичного обліку
Матеріал С Матеріал Д
Д К     Д К
               
               
               
               
               
               

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.3.10 (0.011 с.)