ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До рахунку «Готова продукція»Вироби А 500 гри. х 50т 25000грн.
Вироби Б 400 грн. х 50т 20000грн.

Незавершене виробництво по результатам інвентаризації на кінець місяця складає:

Виробництво продукції А 2105 грн.
Виробництво продукції Б 2315грн.

 

ІІІ.Скласти бухгалтерські проводки та відобразити на рахунках наступні господарські операції:

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. Відпущені та списані матеріали по обліковим цінам на виробництво продукції:      
виробу А    
вироби Б    
Всього:    
2. Витрачене паливо: а) на виробництво продукції:      
виробу А    
виробу Б    
Всього:    
б) на опалення виробничих підрозділів    
в) на опалення адміністративних приміщень    
Всього:    
3. Зарахована з/платня робітникам зайнятим: а) виробництвом продукції:      
виробу А    
виробу Б    
Всього:    
б) робітникам виробничих підрозділів    
в) адміністративно-господарському персоналу    
Всього:    
4. Зараховані відрахування до ЄСВ у розмірі 36,76 % від заробітної плати: а) робітників зайнятих виробництвом продукції:      
виробу А      
виробу Б      
Всього:      
б) робітників виробничих підрозділів      
в) робітників адміністративно-господарського персоналу      
Всього:      
5. Нарахована сума забезпечення виплат відпусток у розмірі 5% фонду заробітної плати робітників зайнятих виробництвом продукції:        
виробу А        
виробу Б        
Всього:        
6. Утримано з заробітної плати: - податок на доходи фіз. осіб 15% - ЄСВ 3,6%        
Всього:        
7. Видана заробітна платня робітникам      
8. Отримані в касу грошові кошти з поточного рахунку в банку      
9. Перераховано з поточного рахунку: - податок на доходи фіз. осіб - ЄСВ        
Всього:        
10. Нарахована амортизація по основних засобах, що використовуються: а) на виробництво продукції:        
виробу А      
виробу Б      
Всього:      
б) загальновиробничого призначення      
в) по основних засобах адмін. призначення      
Всього:      
11.   Зараховано енергозбутовій організації за електроенергію, використану для освітлення: - виробничих підрозділів - контори підприємства          
Всього:      
12. Оприбуткована готова продукція по плановій собівартості:        
вироби А ( 130 т * 500 грн.)      
вироби Б (180 т х 400 грн.)      
Всього:      
13. Розподіляються та списуються транспортно-заготівельні витрата по матеріалах на виробництві продукції:        
вироби А      
вироби Б      
Всього:      
14. Розподіляються та списуються загально виробничі витрати, пропорційно суми заробітної плати робітників, зайнятих на виробництві продукції (суми визначити):        
виробу А        
виробу Б        
Всього:        
15. Визначається фактична собівартість продукції та списується: (суму визначити):        
сума економіїпо готовій продукції виробу А        
сума перевитратипо готовій продукції вироб Б        
                       

 

Визначити загальновиробничі витрати, які включаються до собівартості; визначити фактичну собівартість; порівняти планову собівартість з фактичною собівартістю; визначити суму економії та суму перевитрат.

Розв’язання завдання 1

Рахунки синтетичного обліку

23 Виробництво 66 Розрахунки по оплаті праці 91 Загальні виробничі витрати
Д К Д К Д К

 

 

203 Паливо   30 Каса   10 Основні засоби
Д К Д К Д К

 

63 Розрахунки з постачальниками   131 Знос основних засобів   31 Поточний рахунок в банку
Д К Д К Д К

 

 

40 Статутний капітал   20 Виробничі запаси   26 Готова продукція
Д К Д К Д К
65 Розрахунки до ЄСФ     471 Забезпечення майбутніх витрат і платежів   92 Адміністративні витрати
Д К Д К Д К
641 Розрахунки за податками і платежами        
Д К        

 

Рахунки аналітичного обліку  
Виробництво продукції А       Виробництво продукції Б
Д К         Д К
Вироби А       Вироби Б
Д К         Д К
                       

 

Відомість розподілу накладних витрат

Об'єкти калькуляції Основна зарплата виробничих робітників Сума накладних витрат % накладних витрат
Виробництво продукції А      
Виробництво продукції Б      
Всього:      

 

Розрахунок фактичної собівартості продукції

Найменування продукції Незавершене виробництво на початок місяця Фактичні втрати за місяць Незавершене виробництво на кінець місяця Фактична собівартість
Усієї продукції 1 т.
           
           
Всього:          

Завдання 5.

І.Відкрити рахунки синтетичного обліку на підставі даних:

грн.

1. Сировина й матеріали
2. Поточний рахунок у банку
3. Каса в національній валюті
4. Розрахунки з оплати праці 29 000
5. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
6. Основні засоби 240 000
7. Знос основних засобів
8. Готова продукції 27 300
9. Розрахунки з підзвітними особами
10. Статутний капітал

ІІ.Відкрити рахунки аналітичного обліку до рахунків:

Виробництво»

Виробництво виробів В

Виробництво виробів Д

Готова продукція»

Вироби В - 100 шт. 153 грн. за 1 шт. 15 300 грн.
Вироби Д - 80 шт. 150 грн. за 1 шт. 12 000 грн.

III. Скласти бухгалтерські статті і записати на відповідних рахунках наступні господарські операції.

№ з/п Зміст господарських операцій Сума, грн. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1. Витрачені матеріали і списані на виробництво продукції      
  Виробів В    
  Виробів Д    
  Всього:    
2. Нарахована заробітна плата робітникам за виробництво продукції:      
  Виробів В    
  Виробів Д    
  Всього:    
  виробничим підрозділам    
  Всього:    
3. Зараховані відрахування до ЄСВ у розмірі 36,76 % від заробітної плати працівників зайнятих на виробництві виробів:      
  Виробів В      
  Виробів Д      
  Всього:      
  виробничим підрозділам      
  Всього:      
4. Нарахований резерв на оплату майбутніх відпусток робітників, зайнятих на виробництві (5%):      
Виробів В      
Виробів Д      
Всього:      
5. Утримані з зарплати робітників: - податок на доходи фіз. осіб (15%) - до ЄС фонду 3,6 %        
6. Перераховано з поточного рахунку в банку:      
  - постачальникам    
  - до бюджету      
  - до ЄС фонду      
  Всього:      
7. Отримана у касу з поточного рахунку: у банку готівка для виплати зарплати:    
8. Видана з каси зарплата    
9. Нарахована амортизація (знос) по основних засобах, що використовуються на виробництві:      
  Виробів В    
  Виробів Д    
  Всього:    
  будівель виробничих підрозділів    
  Всього:    
10. Нарахована конторі «Енергозбут» за електроенергію, використану на виробництві      
  Виробів В    
  Виробів Д    
  Всього:    
  для освітлення виробничих підрозділів    
  Всього:    
11. Списуються витрати по службових відрядженнях персоналу виробничих підрозділів    
12. Оприбутковуються на склад отримані з виробництва по плановій собівартості:      
  Вироби В - 153 т. * 250 грн.    
  Вироби Д - 150 т. * 252 грн.    
  Всього:    
13. Розподіляються та списуються суми відхилень фактичної собівартості матеріалів від їх планової собівартості (економія), використаних на виробництві:      
  Виробів В    
  Виробів Д    
  Всього:    
14.   Розподіляються накладні витрати (загальновиробничі витрати) і списуються на виробництво продукції (суми визначити):      
  Виробів В      
  Виробів Д      
  Всього:      
15. Списуються наприкінці місяця фактичні витрати на випуск готової продукції (суми визначити):      
  Виробів В      
  Виробів Д      
  Всього:      
           

 

Розв’язання завдання 2

Рахунки синтетичного обліку

23 Виробництво   30 Каса   10 Основні засоби
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
  66 Розрахунки по оплаті праці       91 Загальні виробничі витрати     92 Адміністративні витрати
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               

 

 

63 Розрахунки з постачальниками   131 Знос основних засобів   31 Поточний рахунок в банку
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
    40 Статутний капітал       20 Виробничі запаси       26 Готова продукція
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
               
65 Розрахунки до ЄС фонду   471 Забезпечення майбутніх витрат і платежів   372 Розрахунки з підзвітними особами
Д К   Д К   Д К
               
               
               
               
               
               
               
    641 Розрахунки за податками і платежами    
      Д К      
               
               
               
               
               
               
               

Рахунки аналітичного обліку

Виробництво виробів В

№ операції Зміст записів Дебет, грн. Всього сума витрат грн.
зарплата з нарахуваннями основні матеріали Електро ­постачання аморти­зація (знос) накладні витрати резерв відпусток
                 
                 
                 
                 
                 
  Всього:              

Виробництво виробів Д

№ операції Зміст записів Дебет, грн. Всього сума витрат грн.
зарплата з нарахуваннями основні матеріали Електро ­постачання аморти­зація (знос) накладні витрати резерв відпусток
                 
                 
                 
                 
                 
  Всього:              

Таблиця 3

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.01 с.)