ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальний графік роботи під час проходження практики  Види діяльності Тижні (усього 8)
№ з./п    
I Навчально-методична                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
II. Науково-дослідна                
                   
                   
                   
                   
                   
III. Концертно-виховна                
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Керівник-методист практики:

 

______________ ____________________________

(Підпис) (Прізвище та ініціали)

______________ _____________________________


 

Критерії оцінювання роботи магістранта

На магістерській асистентській практиці

Оцінка за магістерську практику визначається відповідно критеріїв, зазначених нижче:

· грунтовність теоретико-методичної підготовки (використання інноваційних підходів, рівень методичної підготовленості до проведення занять (володіння методами й прийомами навчально-виховної роботи зі студентами), здатність до всебічного аналізу педагогічних явищ тощо);

· комплексність використання різноманітних форм навчально-виховної роботи та сучасних методів викладання предмету за кваліфікацією;

· сформованість системи проективних, організаційних, комунікативних, оцінних педагогічних умінь;

· рівень проведення концертної, лекторської, просвітницької діяльності;

· здатність до коригування власних дій, саморозвитку, примноження творчого потенціалу.

 

 

Критерії розрахунку рейтингових балів за магістерську

асистентську практику у ВНЗ (100-бальна шкала)

.№ п/п Вид діяльності (або форма роботи) Кількість балів (коефіцієнт) Кільк. робіт Макс. кільк. балів
1. Розробка конспекту (плану-конспекту) повного заняття зі студентами відповідно кваліфікації та його проведення   0 – 10 (індив.) 0 - 20(групові)
2. Розробка конспекту мистецько-ви- ховного заходу та його проведення (або сольний концертний виступ)   0 - 10
3. Відвідування заняття, проведеного викладачем (магістрантом) та його аналіз   0 – 3 (індив.) 0 – 6 (групові)
4. Ведення педагогічного щоденника   0 - 10
5. Здійснення науково-дослідної Роботи   0 - 16
  Підсумкові рейтингові бали    

Робочі записи магістранта

(записи, спостереження, нотатки здійснюються в хронологічному порядку

у відповідності до індивідуального плану роботи)

 

Орієнтовний зміст записів

-вказати дату відвідування занять (не менше 4 групових), тему;

-вказати дату проведення занять (кількість у відповідності до програмних вимог), тему;

-вказати дату й короткий зміст заходів (засідання, концерти, семінари, конференції, бесіди), на яких дули присутні або брали участь в їх організації та проведенні.

1. Дата. Настановча конференція (короткий виклад змісту, виступів) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.Дата. Відвідування №1 заняття з предмету “…………………….” зі студентами…………..на тему___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Дата. Відвідування №2 заняття з предмету “…………………….” зі студентами…………..на тему______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата. Відвідування №3 заняття з предмету “…………………….” на тему ”…………………”________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5.Дата. Проведення практичного заняття №1 зі студентами курсу на тему____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.Дата……….__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.Дата.Підсумкова конференція (короткий зміст виступів)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


7. Аналіз відвіданих чотирьох групових занять з фаху(додається на окремих аркушах формату А-4; план аналізу див. в інструктивних матеріалах).


Вибіркові результати навчально-методичної та мистецько-виховної

Роботи практиканта

(оцінюються керівником-методистом)

Вид діяльності практиканта Кільк. балів
1. Проведення____________________заняття № 1 на тему    
2. Проведення ____________________заняття № 2 на тему    
3. Проведення ____________________заняття № 3 на тему    
4. Проведення ____________________заняття № 4 на тему    
5. Проведення мистецько-виховного заходу на тему (або сольного концерту)  

 

Керівник-методист:

______________ ____________________________

(Підпис) (Прізвище та ініціали)

 

 

Висновок керівника практики від Інституту мистецтв

про результати роботи магістранта__________________

 
 
 
 
 

 

Оцінка:

за національною шкалою _____________________

кількість балів за 100 бальною шкалою ________ за шкалою ECTS ______

 

Керівник практики Інституту мистецтв:

 

__________ _______________________________

(підпис) (Прізвище, ініціали)

 


 

Інструктивні матеріали

План письмового звіту магістранта

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.008 с.)