ТОП 10:

Мета, завдання та зміст магістерської асистентської практики 

Магістерська асистентська практика є складовою частиною практичної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Згідно навчального плану Інституту мистецтв названа практика проводиться в останньому навчальному семестрі.

Термін практики - 8 тижнів.

Базами проведення педагогічної практики студентів-магістрів є відповідні кафедри Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова.

Мета практики – підготовка студентів-магістрантів до здійснення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах мистецької освіти.

Основні завдання практики:

- набуття досвіду викладання фахових предметів у вищих мистецько-педагогічних навчальних закладах;

- формування вмінь ведення наукових досліджень (діагностика педагогічних явищ та апробація результатів дослідної роботи);

- збагачення та поглиблення теоретико-методологічних і методичних знань у процесі навчально-виховної роботи із студентами;

- удосконалення комплексу практичних умінь та їх застосування у конкретних педагогічних ситуаціях у відповідності до форм і видів роботи зі студентською аудиторією;

- оволодіння досвідом використання на практиці інноваційних педагогічних технологій та сучасних методик навчання;

- формування у магістрів морально-етичних якостей викладача вищої школи;

- розвиток потреби у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку;

- формування індивідуального творчого стилю викладання предмету за кваліфікацією.


 

 

Спеціальні завдання кафедри на період практики:

Зміст асистентської практики включає навчально-методичну, науково-дослідну та концертно-виховну діяльність студента-магістранта у ВНЗ.

Навчально-методичний блок.Його виконання передбачає:

· ознайомлення з роботою загальноуніверситетських кафедр та кафедр Інституту мистецтв (вивчення навчальних програм окремих дисциплін);

· аналіз стану методичного та матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, аудиторій;

· участь у засіданнях кафедри, роботі методичних та науково-практичних семінарів, у проведенні фестивалів і конкурсів;

· аналіз 8 відвіданих занять відповідно кваліфікації (лекційних, семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних);

· розробку планів-конспектів та проведення занять зі студентами у відповідності до кваліфікації:

- - з викладання методики класичного та народного танцю – проведення 2-х фрагментів лекційних або практичних, семінарських, лабораторних занять (по 1 академ. год) та 2-х повних занять - 1 лекційного (2 академ. год.) та 1 практичного (2 академ. год.);

- самоаналіз 1 проведеного заняття (на вибір).

Науково-дослідницький блок.Він включає:

· ознайомлення з планами наукової роботи кафедри (відповідно до кваліфікації);

· участь у підготовці та проведенні студентських наукових конференцій, практичних семінарів, круглих столів;

· апробацію результатів власного наукового дослідження.

Концертно-виховний блок. Його виконання передбачає:

· ознайомлення з планами виховної роботи Інституту мистецтв на навчальний рік;

· допомогу наставникам академічних груп у проведенні виховної роботи, організації музично-виховних та мистецьких заходів зі студентами;

· проведення власних концертних виступів та просвітницьких заходів (згідно вимог профільної кафедри).

 

Звітна документація

1.Письмовий звіт практиканта про здійснену роботу (умови проходження практики; зміст практичної роботи студента та її стислий аналіз; знання, уміння, навички,

вдосконалені під час практики; труднощі, що виникли у процесі практичної діяльності;

пропозиції щодо вдосконалення процесу практичної підготовки студентів).

2. Характеристика, надана керівником-методистом за результатами практики (див. інструктивні матеріали).

3. Педагогічний щоденник, до змісту якого включено календарний графік роботи на період практики, аналіз відвіданих занять, самоаналіз одного проведеного заняття (на вибір).

4. Конспекти лекцій та плани-конспекти практичних занять, підготовлених та проведених зі студентами (див. інструктивні матеріали).

5.Протокол контрольного заняття (див. інструктивні матеріали).

6. Сценарій виховного заходу, проведеного зі студентами або програма сольного концерту.

 


 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.004 с.)