ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.План аудиторного семінару:

1. Проблеми походження, причини виникнення українського козацтва в історичній

літературі.

2. Запорізька Січ – козацька республіка, продовжувач національних державотворчих

традицій \ сер. ХVI – поч. ХVII ст.\

3. Історичні передумови національно – визвольної війни її причини, характер,

особливості, рушійні сили.

4.Основні події та етапи війни 1648-1657 рр. Становлення української козацької держави

в ході національно – визвольної війни та її особливості.

5. Українсько – московські відносини періоду визвольної війни, їх наслідки для

України.

 

 

Питання на самостійне опрацювання:

6.Роль козацтва в українській та світовій історії в кінці ХVI – п. пол. ХVII ст., його

участь у боротьбі проти іноземних поневолювачів.

Література:

Історія України під редакцією. Ю.Зайцева. Львів, 1996, ст.96-99, 106-113.

О.Субтельний Україна, Історія. К., 1991, с.105-110.

Бойко О.Д. Історія України. –К., 2001

І. Крип’якевич. Історія України, Львів, 1990р. с. 158-159, 162-169.

Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991р. с.191-198.

В.П.Педич, В.М.Голобін, Я.І.Кісь. Історія України: дати, події, коментарі.

Івано-Франківськ, 2010.

 

6.Державницька дипломатія Б. Хмельницького і козацької старшини в 1648-1657рр.

(угоди і стосунки з Польщею, Кримським ханством, Туреччиною, Молдавією,

Валахією, Швецією та ін.).

Література:

Історія України під редакцією Ю.Зайцева. Львів, 1996, ст.117-118, 119-120.

О.Субтельний. Україна, Історія. К., 1991, с.123-124.

І. Крип’якевич. Історія України, Львів, 1990р. с.175-176, 177-179, 180-181.

 

Змістовний модуль 3-4

СЕМІНАР 4.

Тема: КОЗАЦЬКО ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА в др. пол. XVII - XVIII ст.

НИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

РОСІЙСЬКИМ ЦАРИЗМОМ.

 

План аудиторного семінару:

1. Руїна – її причини, ознаки та політичні наслідки для українського народу. Гетьмани доби Руїни (І. Виговський, Ю. Хмельницький, П Тетеря, І. Брюховецький).

  1. Гетьманщина в 60-80 рр. XVII ст. :

а\ Гетьманство П. Дорошенка – провідника ідеї соборної України;

б) Гетьманщина в часи Д. Многогрішного та І. Самойловича (територія, соціальна

структура, урядова система, місцеве управління, судочинство.).

  1. Гетьманство І. Мазепи. Спроба визволення України та причини її невдачі.
  2. Остаточна ліквідація української державності російським царизмом в др. пол. XVIII ст.

 

Питання на самостійне опрацювання:

5. Наступ російського самодержавства на українську автономію після І. Мазепи

(1708-1764рр.).

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю.Зайцев – Львів, 1996, с.140-151;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К.,1997, с.117-125;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с.160-164.

В.П.Педич, В.М.Голобін, Я.І.Кісь. Історія України: дати, події, коментарі.

Івано-Франківськ, 2010.

 

6.Українські землі поза межами Гетьманщини (Слобідська Україна, Запоріжжя,

Правобережжя) у XVIII ст.

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю.Зайцев – Львів, 1996, с.146-149;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К.,1997, с.126-137;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с.164-170.

 

Рекомендовані теми рефератів:

1.Опришківський рух в Галичині.

2.”Конституція прав і свобод Запорозького війська» Пилипа Орлика.

 

Змістовний модуль 5

СЕМІНАР 5.

Тема: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ.

(кін. XVIII – поч. XX ст.)

 

План аудиторного семінару:

1.Особливості та основні етапи суспільно-політичного та національно-визвольного руху на

українських землях в складі Російській імперії;

а) початки українського національного відродження, його фольклорно-етнографічний характер;

б) Кирило-Мефодіївське братство, його програмні ідеї. Громадівський рух.

в) виникнення українських політичних партій, поява ідеї державної самостійності України в кін. XIX – поч. XX ст.

2.Українська суспільно-політична думка і національний рух на західноукраїнських

землях в складі Австро-Угорської імперії:

а) перша хвиля національного відродження на західноукраїнських землях. „Руська трійця”;

б) боротьба за національно-політичну автономію українців Галичини в 1848-1849 рр. -

здобутки і втрати;

в) перенесення центру національного руху на західноукраїнські землі в кін. XIX –

поч. XX ст.

 

Питання на самостійне опрацювання:

3. Соціально-економічний розвиток українських земель в складі Російської імперії в XIX ст.

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 165-171, 192 – 196;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 137 – 145;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 184 – 188, 229 – 238, 218 – 221, 248 – 251.

В.П.Педич, В.М.Голобін, Я.І.Кісь. Історія України: дати, події, коментарі.

Івано-Франківськ, 2010.

 

4. Соціально-економічні зміни в західноукраїнському суспільстві в XIX – поч. XX ст.

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 187 – 189;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 159 – 164;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 206 – 210, 219, 263 – 268.

 

5.Західноукраїнські землі в роки Першої світової війни. Утворення і бойовий шлях

легіону УСС.

 

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 213 – 218;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 177 – 182;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 273 – 277.

 

Рекомендовані теми рефератів:

1.Видатні діячі українського національного відродження в кін. XIX – поч. XX ст.

2.Перша світова війна, її вплив на політичну ситуацію в Україні.

 

 

Змістовний модуль 6

СЕМІНАР 6.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.011 с.)