ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ в др. пол. 60-х – 80-х рр.План аудиторного семінару:

1.Особливості та проблеми відбудови господарства на українських землях в

післявоєнний період.

2.Суперечності «хрущовські відлиги» в Україні та причини її провалу.

3.Особливості та проблеми соціально-економічного розвитку УРСР в 1965 – 1985 рр.

Наростання кризових явищ.

4.Об'єктивна необхідність змін у всіх сферах суспільного життя. Особливості

процесу « перебудови » в Україні.

 

Питання на самостійне опрацювання:

5.Суспільно-політичне та духовне життя в Україні, відновлення сталінського режиму.

Література:

Історія України. Керівник авт. Кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 338 – 339;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 329 – 331;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 437 – 439;

О. Субтельний. Україна. Історія. К, 1991, с. 428 – 430.

В.П.Педич, В.М.Голобін, Я.І.Кісь. Історія України: дати, події, коментарі.

Івано-Франківськ, 2010.

 

 

6.Причини та ососбливості опору сталінській тоталітарній системі на

західноукраїнських землях в повоєнний період.

Література:

Історія України. Керівник авт. Кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 329 – 338;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 331 – 335;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 428 – 436;

О. Субтельний. Україна. Історія. К, 1991, с. 424 – 428.

 

7.Політична ситуація в др.пол.60-х-поч.80-х рр. Поворот до неосталінізму. Розвиток

дисидентського руху.

Література:

Історія України. Керівник авт. Кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 360 – 392;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 345 – 352;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 463 – 472;

О. Субтельний. Україна. Історія. К, 1991, с. 445 – 454.

 

Рекомендовані теми рефератів:

1.Дисидентський рух, “Шістдесятники” в кін. 50-х - поч. 60-х рр.

2.Радянізація західних областей України в повоєнні роки.

3.Чорнобильська трагедія – причини та уроки.

 

Змістовний модуль 5.

СЕМІНАР 9.

Тема: РОЗПАД ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО

СВОБОДИ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ УКРЇНСЬКОЇ

ДЕРЖАВИ (90-ті роки XX ст. – поч. XXI ст. ).

План аудиторного семінару:

1.Активізація суспільно-політичного життя в Україні в др. пол. 80-х р. Виникнення

політичних організацій та партій.

2.Розпад імперської тоталітарної системи. Становлення незалежної української держави

( події 1990-1991 рр.).

3.Особливості економічної політики, проблеми радикальних економічних реформ, причини

кризових явищ в соціально-економічному житті України (90-х рр. XX ст. - поч. XXI ст.)

4. Становлення і розбудова демократичної системи державної влади в Україні.

Конституційний процес, проблеми політичних та економічних реформ в державі.

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 437 - 444;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 368 - 372, 393 - 404;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 492 - 502.

В.П.Педич, В.М.Голобін, Я.І.Кісь. Історія України: дати, події, коментарі.

Івано-Франківськ, 2010.

Інтернет ресурси з актуальних проблем історії України.

 

 

Питання на самостійне опрацювання:

5.Зовнішня політика української держави в кін. XX ст. - поч. XXI ст.

Література:

Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів, 1996, с. 444 - 450;

Історія України (під загальною редакцією В. Смолія) – К., 1997, с. 367 - 372;

Бойко О. Історія України. – К., 1999, с. 526 - 544.

 

 

Рекомендовані теми рефератів:

1. Спроба державного перевороту (серпень 1991 р.) та її наслідки в Україні.

2. Президентські та парламентські вибори в Україні та їх наслідки.

 

 

-

 

Короткі методичні поради по підготовці

До семінарських занять

З історії України

Плани семінарських занять складені на основі робочої навчальної програми, вони

охоплюють повний курс з історії України - 9 тем , які студент готує протягом

семестру .

Кожна тема семінару складається із питань, які розглядаються в процесі аудиторного

семінарського заняття і питань винесених на самостійне опрацювання.

Для підготовки до семінару, студент протягом двох тижнів опрацьовує тему: тобто, шукає,

читає і вивчає матеріал, записує в конспект основні думки, тези, факти і т. п.,

продумує варіанти відповіді по кожному питанню.

Під час семінару студент одержує оцінку / максимум 10 балів / за відповідь, доповнення,

участь в обговоренні, реферат по тих питаннях і проблемах, які винесені на усне обговорення

семінару. Контроль за вивченням і опрацюванням питань, які передбачено на самостійну

роботу, здійснюється викладачем в ході семінару на основі перевірки конспекту, письмової

контрольної роботи, під час індивідуальної роботи, консультації, колоквіуму та на екзамені.

На кожному семінарі ( за підсумками аудиторного обговорення і самостійної роботи)

студент одержує оцінку - максимум -10 балів. \1-5 балів –незадовільно, 6-7 балів - задовільно,

8 балів - добре, 9-10 балів – відмінно \ .

Програма курсу розділена на три модулі, за вивчення яких студент одержує певну кількість

балів: перший модуль – 30 балів, другий – 40 балів, третій – 30 балів.

Атестація проводиться на 11-12 тижні навчання і оцінюється – 70 \ 1 сем.- 60 б.\балів.

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.005 с.)