ТОП 10:

ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Регенерація й репарація. Склероз.ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

Жінка, яка страждає на цукровий діабет, звернулася до хірурга зі скаргами на наявність тривалий час не загоювання виразок на шкірі обох гомілок (трофічні виразки). Хірург вирішив, що даний процес служить проявом?

А. Атрофії

В. Репаративної регенерації

С. Патологічної регенерації

D. Метаплазії

Е. Організації

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

У хворого глибока рвана рана з нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових ділянках соковита грануляційна тканина, яка НЕ підноситься над рівнем рани. Назвіть вид загоєння рани?

A. Загоєння під струпом.

B. Загоєння первинним натягом.

C. Загоєння вторинним натягом

D. Безпосереднє закриття дефекту епітеліальної тканиною.

E. Організація рани.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

У біоптаті бронха хворого, який зловживає курінням, в потовщеній слизовій оболонці виражене хронічне запалене і трансформація одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Який з процесів найбільш вірогідний?

A. Гіпертрофія епітелію

B. Метаплазія

C. Плоскоклітинний рак

D. Гіперплазія епітелію

E. Лейкоплакія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

При огляді порожнини рота на слизовій оболонці щоки визначається щільна пляма білуватого кольору діаметром близько 1 см, яке трохи підноситься над рівнем слизової оболонки. Як називається цей патологічний процес?

A. Еритроплакія

B. Організація

C. Мукоидне набрякання

D. Лейкоплакія

E. Карніфікація

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

Після травматичного пошкодження печінки згодом відбулося повне відновлення будови та функції печінки. Як називається такий вид регенерації?

A. Реституція

B. Патологічна регенерація

C. Трансформація

D. Звичайна фізіологічна регенерація

E. Субституція

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

У чоловіка 35 років, після електротравми в області внутрішньої поверхні правої кисті сформувався келоїдний рубець, а на передпліччі - тривало незагойна виразка. Обидва ці процеси є прикладами?

A. Вікарної гіпертрофії

B. Репаративної регенерації

C. Патологічної регенерації

D. Захисної гіперплазії

E. Метаплазії

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

При мікроскопічному вивченні тканини легенів дитини, загиблого в результаті вірусної пневмонії, встановлено, що слизова бронхів на значному протязі представлена багатошаровим плоским не зроговілим епітелієм . Який процес виявлений в бронхах?

A. Захисна гіперплазія

B. Метаплазія

C. Патологічна регенерація

D. Патологічна гіпертрофія

E. Організація

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

При мікроскопічному вивченні біоптату бронха хворого, тривалий час страждає хронічним бронхітом, виявлено, що на окремих ділянках слизова оболонка бронха представлена багатошаровим плоским епітелієм. Це служить проявом?

A. Варіанта норми

B. Гіпертрофії

C. Регенерації

D. Атрофії

E. Метаплазії

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

При мікроскопічному дослідженні біоптату слизової оболонки шлунка встановлено наявність вогнищ залозистої кишкової метаплазії в пілоричному відділі. Найбільш ймовірною причиною таких змін є:

A. Зловживання алкоголем

B. Нерегулярне харчування

C. Рефлюкс шлункового вмісту

D. Рефлюкс кишкового вмісту

E. Хвороби печінки

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

У дитини після падіння утворилася велика садна на коліні, яка через деякий час повністю епітелізувалась. Яка форма регенерації спостерігалася в цьому випадку?

A. Патологічна

B. Фізіологічна

C. Внутрішньоклітинна

D. Репаративна

E. Регенеративна

ТЕСТИ ДО ТЕМИ:Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості пухлин, похідних мезенхіми.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

При УЗД у молодої жінки виявлена заочеревинно розташована пухлина, має форму вузла до 25 см в діаметрі. При мікроскопічному дослідженні пухлина складається з клітин веретеноподібної форми, формують пучки, що йдуть у різних напрямках. При спеціальних методах дослідження в цитоплазмі виявляються міофібрили. Клітини відрізняються вираженим поліморфізмом, зустрічаються гігантські клітини і безліч атипових фігур мітозу. Ваш діагноз:

A. Ліпосаркома

B. Лейоміома

C. Лейоміосаркома

D. Рабдоміома

E. Рабдоміосаркома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

У чоловіка 38 років в заочеревинному просторі виявлена пухлина великих розмірів. Макроскопічно вона мала форму конгломерату вузлів з інфільтрацією навколишніх тканин. Консистенція щільна, поверхня розрізу біла, соковита, нагадує «риб'яче м'ясо», місцями строката - з вогнищами ослизнення, крововиливів і некрозу. Мікроскопічно різко виражений тканинної поліморфізм. Вона складається з ліпобластів різного ступеня зрілості, зустрічаються гігантські клітини з химерними ядрами Ваш діагноз:

A. Фіброма

B. Злоякісна гібернома

C. Ліпома

D. Гібернома

E. Ліпосаркома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

При комп'ютерній томографії в молодої жінки в заочеревинному просторі виявлена пухлина, яку оперативно вилучили. Макроскопічно вона виглядала вузла розмірами 20x15x13 см, дольчатий будови (через велику кількість сполучнотканинних прошарків), м'яко-еластичної консистенція жовтого кольору, за зовнішнім виглядом Нагадуємо жирову тканину. При мікроскопічному дослідженні пухлина побудована за типом жирової тканини, яри цьому розміри частинок і жирових клітин широко варіюють. Ваш діагноз:

A. Злоякісна гібернома

B. Десмоїд

C. Ліпома

D. Гібернома

E. Ліпосаркома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

У шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відокремлена від навколишніх тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно: хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?

A. Міома

B. Дерматофіброма.

C. Десмоїд

D. Фіброма

Е.Гістіоцитома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено : паренхіма сформована з покрівного епітелію зі збільшенім числом шарів. Строма разом с розростаннями епітелію формує сосочки. Укажіть вид атипізму?

A. Метаболичний.

B. Тканинний

C. Гістохімічний

D. Клітинний

E. Функціональний

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

Для гістологічного дослідження доставлена видалена на операції матка. Під слизовою оболонкою визначені численні округлої форми вузли, які чітко відокремлені від навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована з пучків гладкої мускулатури з явищами тканинного атипізму. Ваш діагноз?

A. Міома

B. Фіброміома

C. Лейоміосаркома

D. Хоріонепітеліома

E. Рак матки

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована з численних щілиноподібних порожнин, стінка яких вистелена сплощеним ендотелієм, заповнених рідкою кров'ю і згортками. Який діагноз?

 

A. Кавернозна гемангіома

B. Венозна гемангіома

C. Капілярна гемангіома

D. Гемангіоперицитома

E. Гломус-Ангіома.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

У хворого 17 років інтраопераційно на нижній поверхні печінки виявлена пухлина розмірами 4,5x5,0x3,5 см. З субсерозною локалізацією, темно-червоного кольору, на розрізі представлена порожнинами зі значним вмістом крові. Поставити попередній діагноз?

A. Гемангіоендотеліома

B. Лімфангіома.

C. Капілярна гемангіома

D. Гемангіоперицитома

E. Кавернозна гемангіома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

У товщі шкіри макроскопічно знайдена щільна пухлина, рухлива. При мікроскопії вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Яка це пухлина?

A. Міома

B. Ліпома

C. Гломус-Ангіома.

D. Щільна фіброма

E. Меланома

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

У дитини 6 місяців на шкірі шиї виявлений плоский вузол червоного кольору, при натисненні склом вузол блідне. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Лімфангіома

B. Гемангіома

C. Меланома

D. Пігментний невус

E. Лейоміома

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ:Номенклатура та морфологічні особливості пухлин нервової тканини. Особливості пухлин центральної нервової системи. Номенклатура та морфологічні особливості пухлин, що розвиваються з меланін утворюючої тканини.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

В області слухового нерва у молодої жінки була виявлена ​​пухлина у вигляді вузла до 3 см в діаметрі, м'яко-еластична, рожево-білого кольору, однорідна. Мікроскопічно пухлина являє собою пучки клітин з овальними або вигнутими ядрами. Волокнисто-клітинні пучки схильні формувати ритмічні структури у вигляді палісадних структур, які утворені паралельними рядам правильно орієнтованих клітин, розташованих у вигляді частоколу, між якими знаходиться безклітинна гомогенна зона. Такі структури отримали назву «тільця Верокая». Ваш діагноз?

A. Невринома (шваннома, неврилемома)

B. Злоякісна неврилемома

C. Гангліоневрома

D. Нейробластома

E. Гангліонейробластома

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

У молодої людини в грудній порожнині виявлена пухлина у вигляді декількох вузлів (мультицентричний ріст) м'яко-еластичної консистенції, на розрізі білого кольору з великими вогнищами крововиливів, ослизнення, некрозу, наявністю кістозних порожнин. Мікроскопічно - різко виражений поліморфізм. Характерні клітини з овальними і витягнутими ядрами, які розташовуються хаотично або утворюють пучки у вигляді палісадів. Зустрічаються багатоядерні симпласти, окремі ксантомні клітини. Ваш діагноз?

A. Невринома (шваннома, неврилемома)

B. Злоякісна невринома

C. Гангліоневрома

D. Нейробластома

E. Гангліонейробластома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

У чоловіка 46 років на шкірі голови виявлено пляму темного кольору, яка не викликала дискомфорту. Останнім часом пляма стала збільшуватися в розмірі, з'явився біль, колір став коричневим , чорно-коричневим. При гістологічного дослідження видаленої тканини виявляються веретеноподібні і поліморфні клітини, в цитоплазмі яких - пігмент буро-чорного кольору. Ваш діагноз:

A. Меланома

B. Гематома

C. Гемангіома

D. Базаліома

E. Карциноїд

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

У чоловіка 22 років в надниркових виявлена ​​пухлина, яка має вигляд вузла, місцями з інфільтративним ростом, м'якої консистенції, жовтуватого кольору, з великими ділянками некрозу і крововиливів. Крім цього виявлені метастази в печінку (Пеппера) і в орбіту ока (Гетчинсона). Мікроскопічно пухлина складається з двох типів клітин. Одні: дрібні, типу симпатогоній, круглі, з вузьким обідком цитоплазми і невеликим овальним ядром («голе ядро»), в якому хроматин розміщений у вигляді зерен. Інші, типу симпатобластів, великі, зі світлим ядром і великою кількістю цитоплазми. Клітини пухлини схильні до формування істинних і несправжніх розеток у вигляді віночка з клітин, в центрі яких виявляється ніжно фібрилярна субстанція. Ваш діагноз?

A. Невринома (шваннома, неврилемома)

B. Злоякісна невринома

C. Гангліоневрома

D. Нейробластома

E. Гангліонейробластома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

У дитини 7 років на шиї виявлено пухлину у вигляді м'яко-еластичного вузла, чітко очищеного від навколишніх тканин з наявністю виражених вторинних змін у вигляді ослизнення, крововиливів і некрозу. У тканинах пухлини зустрічаються дрібні кісти. Мікроскопічна картина поліморфна. Пухлина складається з незрілих нейроцитів різного ступеня диференціювання, починаючи від симпатогоній і симпатобластів і закінчуючи високодиференційованими гангліозними клітинами. Багато активних мітозів. Ваш діагноз?

A. Невринома (гиваннома, невримома)

B. Злоякісна невринома

C. Гангліоневрома

D. Нейробластома

E. Гангліонейробластома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

У молодої жінки на шкірі верхніх кінцівок виявлено три плями коричневого кольору розміром від 0,5 до 1 см в діаметрі. Вони мають вигляд розростання бородавчастої форми, трохи виступають над поверхнею шкіри. При мікроскопічному дослідженні в дермі розміщуються клітини з великою кількістю меланіну у вигляді окремих скупчень, також зустрічаються гігантські багатоядерні клітини. Ваш діагноз?

A. Меланома

B. Внутрішньодермальний невус

C. Змішаний невус

D. Гемангіома

E. Інволютивний невус (фіброзна папула носа)

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

У хворого 21 року видалена пухлина лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відділена від навколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається з зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина мала місце у хворого?

A. Олігодендрогліома

B. Епендимома

C. Хоріоїдпапілома

D. Астроцитома

E. Гангліоневрома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

У хворого під час нейрохірургічної операції видалили новоутворення - екстра вентрикулярний вузол з кістами і фокусами некрозу. При гістологічному дослідженні виявлено скупчення уніполярних і біполярних клітин, розташованих близько судин і порожнин. Ваш діагноз?

А. Гангліоневрома

B. Епендимобластома

C. Хоріоїдна папілома

D. Хоріоїдкарцинома

E. Гліобластома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

Хворий 24 років після операції апендектомії з приводу гострого апендициту (патогістологічний висновок - флегмонозний апендицит) не опритомнів. Протягом 1 місяця перебував на штучній вентиляції легенів, стан його погіршувався і на тлі коми настала смерть. При обстеженні мозку в субкортикальній зоні лівої тім'яної частки виявлена ​​однокамерна порожнину діаметр 4x5x6 см, без рідини. Стінка кісти 1-2мм, сіро-білого кольору, без чітких меж, мікроскопічно: складається з паралельно розташованих пучків гліальних волокон, між якими знаходяться різні за розміром клітини з відростками, які нагадують астроцити. Ваш діагноз?

A. Гліальний рубець

B. Астроцитома

C. Астробластома

D. Олігодендрогліома

E. Гліобластома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

У жінки 39 років видалена пухлина, яка виглядала вузловато рожево-сірого кольору. Локалізувався в лобовій області і мала до 3 см в діаметрі. Мікроскопічно представлена дрібними мономорфними клітинами з круглими ядрами, розташованими в світлій цитоплазмі. Спостерігаються місця відкладення вапна. Ваш діагноз?

A. Астроцитома

B. Астробластома

C. Олігодендрогліома

D. Епендимома

Е. Менінгіома

ТЕСТИ ДО ТЕМИ:Номенклатура та морфологічні особливості пухлин з епітелію.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним кількістю шарів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму?

A. Метаболічний.

B. Тканинний

C. Гістохімічний

D. Клітинний

E. Функціональний

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епітелію, який формує атипові залозисті структури різної форми і розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є патологічні мітози. Базальна мембрана залоз зруйнована. Ваш діагноз?

A. Солідний рак

B. Базальноклітинний рак

C. Аденокарцинома

D. Слизуватий рак

E. Недиференційований рак

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

При гістологічному дослідженні зіскрібка слизової оболонки матки у хворої 54 років з клінічним діагнозом «порушення оваріально- менструального циклу» виявлено: розростання атипових залозистих структур, які складаються з клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають в міометрій. Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічні зміни?

A. Хоріонепітеліома матки.

B. Аденокарцинома матки

C. Гострий ендометрит

D. Залозиста гіперплазія ендометрія

E. Плацентарний поліп

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

У хворого, з'явилася охриплість голосу, під час ларингоскопії виявлена пухлина гортані, сіро-білого кольору, з сосочковою поверхнею. Мікроскопічно: розростання сполучної тканини, яке покрите багатошаровим плоским епітелієм з посиленим зроговінням, без клітинного атипізму. Швидше за все це?

A. Ангіома

B. Ангіофіброма

C. Фіброма

D. Поліп

E. Папілома

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

При мікроскопічному дослідженні бронхо біопсії виявлена пухлина, яка побудована зі скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями із характерними "перлинами". Ваш діагноз?

A. Скирр (фіброзний рак)

B. Плоскоклітинний рак зі зроговінням

C. Солідний рак

D. Плоскоклітинний рак без зроговіння

E. Слизуватий рак

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

У хворого видалене новоутворення шкіри, яке має вигляд вузла з сосочковою поверхнею, що нагадує цвітну капусту, щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з безлічі сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним кількістю шарів. В епітелії збережена полярність клітин, стратифікація, цілісність базальної мембрани. Строма пухлини розташована в центрі сосочків. Ваш діагноз?

A. Фіброма

B. Фіброаденома

C. Цистоаденома

D. Папілома

E. Аденома

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

У хворого на шкірі обличчя поступово розвинулася бляшка з некрозом і виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлено розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Папілома

B. Саркома

C. Рак шкіри

D. Трофічна виразка

E. Фіброма

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленої пухлини легенів виявлено, що паренхіма її складається з епітеліальних комплексів, які вростають в підлеглі тканини і руйнують їх. Клітини плоскі, полігональної форми. Епітеліальні комплекси оточені стромою, яка представлена волокнистою сполучною тканиною з нерівномірно розташованими в ній судинами. Відсутня тенденція до дозрівання і зроговіння пухлинних клітин. Виявляється велика кількість мітозів, у тому числі патологічних. Ваш діагноз?

A. Плоскоклітинний зроговілий рак

B. Плоскоклітинний незроговілий рак

C. Базальноклітинний рак

D. Недиференційований рак

E. Перехідноклітинний рак

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

У жінки 45 років при УЗД виявлене новоутворення яєчника. Виконана операція. Макроскопічно новоутворення виглядає як кісти розмірами до 15 см в діаметрі. При мікроскопічному дослідженні виявлено, що капсула пухлини представлена щільною волокнистою сполучною тканиною. Вистилає внутрішню стінку однорідної кубічний, місцями сплощений епітелій. Ваш діагноз?

A.Фіброма

B. Папілома

C. Аденома

D. Фіброаденома

E. Цистоаденома

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

Під час операції видалена пухлина легенів і біфуркаційні лімфатичні вузли. При мікроскопічному дослідженні встановлено, що пухлина складається з мономорфних лімфоцитоподібних клітин, що не утворюють будь-яких структур. Строми мало. У пухлині багато мітозів, поширені ділянки некрозів. Аналогічна будова має тканина, виявлена в синусах лімфатичного вузла. Ваш діагноз?

A. Плоскоклітинний зроговілий рак

B. . Плоскоклітинний незроговілий рак

C. Базальноклітинний рак

D. Недиференційований рак

E. Перехідноклітинний рак

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.024 с.)