ТОП 10:

ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Морфологія оборотного й необоротного ушкодження клітин і тканин. Позаклітинне нагромадження білків, жирів, вуглеводів.ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Предмет і завдання патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Морфологія оборотного й необоротного ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне нагромадження білків, жирів, вуглеводів.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1

При розтині чоловіка 49 років, який перебував у стаціонарі з картиною гепатотропної інтоксикації й раптово помер, печінка збільшена, в'яла, жовто - коричневого кольору; на поверхні розрізу печінки й лезі ножа помітні краплі жиру. Мікроскопічно: гепатоцити периферії класичних печінкових часточок містять масу дрібних крапель, які наповнюють цитоплазму й відсувають ядро на периферію.

Який процес найімовірніше має місце в печінці?

A. Жирова дистрофія печінки

B. Сфінгомієлін ліпідоз (хвороба Німана -Піка)

C. Генералізований гангліозидоз (хвороба Нормана - Ландінга)

D. Гангліозид ліпідоз (хвороба Тея - Сакса)

E. Цереброзид ліпідоз (хвороба Гоше)

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2

У дитини у клініці діагностована дифтерія зіва. Вона померла від гострої серцевої недостатності. На розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику, м'яз серця має тьмяний, млявий, строкатий вигляд, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів зі збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі, на заморожених зрізах вакуолі фарбуються суданом ІІІ в жовто-гарячий колір.

Який вид дистрофії виявлений у кардіоміоцитах?

A. Вуглеводна

B. Гіаліново -краплинна

C. Гідропічна

D. Жирова

E. Балонна

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 3

При розтині трупа жінки, що вмерла з явищами серцевої недостатності, серце збільшене в об’ємі, в'яле; міокард - глинясто -жовтий, тьмяний; з боку ендокарду видно жовто-білу зчерченість (тигрове серце). Мікроскопічно: у групах кардіоміоцитів відсутня поперечна зчерченість, цитоплазма кардіоміоцитів містить дрібні краплі, що фарбуються суданом IV у чорний колір.

Ваш діагноз?

A. Ревматичний міокардит

B. Кардіосклероз

C. Жирова дистрофія міокарда

D. Ожиріння серця

E. Міомаляція

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 4

У чоловіка 62 років, що помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на розтині знайдене збільшене в об’ємі серце. Серце в'ялої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинясто-жовтий. З боку ендокарду видно жовто-білу зчерченість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах.

Який патологічний процес найбільш імовірний?

A. Ожиріння серця

B. Міомаляція

C. Кардіосклероз

D. Жирова дистрофія міокарда

E. Дилятаційна кардіоміопатія

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 5

У жінки з важкою інтоксикацією, обумовленої сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди.

Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?

A. Седиментація

B. Декомпозиція

C. Трансформація

D. Інфільтрація

E. Спотворений синтез

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 6

У чоловіка, що помер від хронічної алкогольної інтоксикації, на розтині виявлена різко збільшена недокрівна печінка, тістуватої консистенції, жовтого кольору. При фарбуванні парафінових препаратів гематоксиліном і еозином у цитоплазмі гепатоцитів виявлені різних розмірів оптично порожні вакуолі.

Яка це дистрофія?

А. вуглеводно паренхіматозна,

В. гіаліново-краплинна,

С. мезенхімальна жирова,

D. паренхіматозна жирова,

Е. гідропічна.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 7

У чоловіка з тяжкою інтоксикацією, обумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлене "тигрове серце" При гістохімічному дослідженні в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди.

Який найбільш імовірний механізм розвитку цієї дистрофії?

А. декомпозиція,

В. інфільтрація,

С. трансформація,

D. спотворений синтез,

Е. порушення секреції й застій секрету

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 8

У чоловіка в слизовій оболонці порожнини рота виявлена біляста ділянка (лейкоплакія). При електронно-мікроскопічнім вивченні в цитоплазмі клітин виявлене різке збільшення кількості ниткоподібної форми ультраструктур (тонофібрил) товщиною до 10 нм, утворених кератином. На окремих ділянках багато хто з них перетворюються в кератогіалін.

Для якого виду паренхіматозної дистрофії це характерно?

А. жирової,

В. вуглеводної,

С. гіаліново-краплинної,

D. рогової,

Е. Гідропічної

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 9

У жінки після переливання іншогрупної крові раптово з'явився озноб, на губах – герпетичне висипання. Мікроскопічно в більшості клітин епідерміса виявляються великі вакуолі з відтискуванням ядра на периферію й зморщуванням його. Який найбільш важкий різновид паренхіматозної дистрофії виявлено в епідермісі губ?

А. жирова,

В. вуглеводна,

С. балонна,

D. гідропічна (вакуольна),

Е. гіаліново-краплинна

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

Жінка, що страждала протягом останніх 10 років анемією, померла. У бруньках канальців нефроцитів при мікроскопічному дослідженні виявлене нагромадження крупних зерен білка яскраво-рожевого кольору. Електронномікроскопічно виявлена деструкція мітохондрій, ендоплазматичної мережі, щіткової облямівки.

Мікроскопічна картина бруньок - це прояв?

А. паренхіматозної жирової дистрофії,

В. паренхіматозної вуглеводної дистрофії,

С. балонної дистрофії,

D. гідропічної (вакуольної) дистрофії,

Е. гіаліново-крапельної дистрофії.

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства бронхоектопічною хворобою, помер від ниркової недостатності. На розтині крім множинних бронхоектопічних каверн, заповнених гнійним ексудатом виявлені збільшені в розмірах нирки щільної консистенції, корковий шар стовщений, білого кольору, щільний, піраміди чіткі, нирки анемічні. Назвати процес, який розвинувся в нирках?

A. Вроджений полікістоз нирок

B. Вторинний нефросклероз

C. Гломерулонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Вторинний амілоїдоз

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

У померлого 58 років на розтині мітральный клапан деформований, стовщений, замикається не до кінця. Мікроскопічно: вогнища колагенових волокон еозинофільні, дають позитивність реакцію на фібрин. Швидше за все, це:

A. Гіаліноз

B. Амілоїдоз

C. Фібринозне запалення

D. Мукоїдне набрякання

E. Фібриноїдне набрякання

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

Хворий 66 років за 10 років до смерті переніс перитоніт. На розтині капсула печінки й селезінки місцями різко стовщена, ущільнена, напівпрозора. Швидше за все, це:

A. Гіаліноз

B. Мукоїдне набрякання

C. Амілоїдоз

D. Фібриноїдне набрякання

E. Некроз

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

Жінка 32 років протягом декількох місяців хворіла інфекційно-алергійним васкулітом. Померла від крововиливу в мозок. Стінка судин мікроциркуляторного русла значно стовщена, гомогенна, еозинофильна, різко Шик-Позитивна, просвіт судин звужений. Метахромазія при фарбуванні толуїдиновим синім відсутня. Реакція на фібрин позитивна. Така мікроскопічна картина свідчить про загострення процесу й наявності:

A. Мукоїдного набрякання

B. Фібриноїдного набрякання

C. Склерозу (фіброзу)

D. Гіалінозу

E. Амілоїдоза

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

Чоловік довгий час страждав цукровим діабетом. Помер від крововиливу в мозок. Макроскопічно дрібні судини головного мозку нагадують стовщені склоподібні трубочки хрящевидної консистенції. Мікроскопічно стінка артеріол виглядає гомогенною, еозинофильною, різко Шик-Позитивна. Ці судину метилвіолетом і йод-грюн пофарбовані відповідно у фіолетовий и зелений колір. Така мікроскопічна картина свідчить про наявність:

A. Амілоїда

B. Простого гіаліна

C. Ліпогіаліна

D. Складного гіаліна

E. Гіаліново-Краплинної дистрофії

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

При розтині трупа жінки 70 років, із клінічним діагнозом "рак шлунка", відзначена кахексія (різке виснаження). Підшкірно-жирова клітковина стоншена; міжм'язова волокниста сполучна тканина й строма органів заміщені слизоподібною масою, що містить велику кількість глікопротеїдів.

Ці морфологічні зміни відповідають:

A. Мукоїдному набряканню

B. Ліпідозу

C. Ліпогіалінозу

D. Вуглеводної дистрофії

Е. Фібриноїдному набряканню

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

Парубок, що страждає ожирінням має надлишок маси тіла в 30%. Який ступінь ожиріння має місце в цьому випадку?

A. 1 ступеня

B. 2 ступеня

C. 3 ступеня

D. 4 ступеня

E. Норма

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

У хворого, що страждає на ревматоїдний артрит, при мікроскопічному дослідженні біопсійного матеріалу капсули колінного суглоба виявлена ділянка, в якій пучки колагенових волокон виглядають гомогенними, еозинофільним, різко Шик-Позитивними. Метахромазія при фарбуванні толуїдиновим синім в них відсутня. Забарвлення на фібрин позитивне. Дана мікроскопічна картина свідчить про наявність:

A. Мукоїдного набрякання

B. Фібриноїдного набрякання

C. Склерозу (фіброзу)

D. Гіаліноза

Е. Амілоїдоза

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

У чоловікові 45 років зі стенозом мітрального клапана (ревматичної етіології) в кардіохірургічному відділенні зроблена біопсія тканини вушка лівого передсердя. Мікроскопічно виявлені ділянки, на яких колагенові волокна зберігають пучкова будова, однак виглядають набряклими, стовщеними розволокненими, злегка базофільними (при забарвленні гематоксиліном і еозином),що свідчить про загострення процесу й наявності мукоїдного набрякання.

Яке необхідно додаткове гістохімічне фарбування препарату для підтвердження діагнозу?

A. Фарбування Суданом ІІІ

B. Фарбування Конго-рот

C. Фарбування толуїдиновим синім

D. Шик-Реакція

Е. Фарбування на глікоген

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

У хворого 34 років, що страждає, хворобою Иценко-Кушинга, спостерігається ожиріння обличчя (місяцеподібне обличчя) і тулуба. Як називається такий тип ожиріння?

A. Універсальне ожиріння

B. Симетричне ожиріння

C. Ожиріння по верхньому типу

D. Ожиріння по середньому типу

Е. Ожиріння по нижньому типу

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

При черевному тифі некротизовані пейерові бляшки тонкої кишки, оформляються в жовто - коричневий колір.

Який пігмент просочує некротизовану тканина?

А. Меланін

B. Білірубін

C. Ліпофусцин

D. Гемоглобін

E. Індол

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

У хворого з пороком мітрального клапана з'явився кашель, мокротиння іржавого кольору.

Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A. Гемосидерин

B. Гемоглобін

C. Сірчисте залізо

D. Гемомеланін

E. Меланін

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

У хворого виразковою хворобою шлунка із кровотечею при ендоскопії в шлунку знайдена рідина кольору кавової гущі.

Який пігмент обумовив такий колір умісту шлунка?

A. Гемосидерин

B. Ферритин

C. Порфірин

D. Солянокислий гематин

E. Білірубін

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

У хворої, що страждала вторинним сифілісом, з'явилися вогнища депігментації шкіри у верхніх відділах спини.

Назвіть патологічний процес у шкірі?

A. Дисплазія

B. Паракератоз

C. Метаплазія

D. Лейкоплакія

E. Лейкодерма

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

У хворого з гострою виразкою шлунка, яка ускладнилася шлунковою кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір, як "кавова гуща".

Наявність якого пігменту в блювотних масах визначає таке їх забарвлення?

A. Солянокислого гематина

B. Білірубіну

C. Сульфіду заліза

D. Гемомеланіна

E. Гемоглобіну

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

У лікарню звернувся чоловік, 70 років, зі скаргами на біль у дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані, хворобливі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові й сечі.

Про порушення обміну яких речовин мова йде?

A. Калію.

B. Нуклеопротеїдів

C. Хромопротеїдів

D. Кальцію

E. Ліпопротеїдів

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

На розтині чоловіка, який помер від хроніосепсису, виявлено атрофію скелетних м'язів, буру атрофію міокарда, печінки.

Порушення обміну якого пігменту виявлено в померлого?

A. Меланіна

B. Ліпофусцина

C. Гемосидерина

D. Ліпохрома

E. Гемомеланіна

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

Чоловік тривалий час хворів гемобластозами. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору.

Який пігмент виявлений при застосуванні зазначеної реакції?

A. Білірубін

B. Гематоїдин

C. Гематопорфірин

D. Гемосидерин

E. Гематоїдин

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

У мокротинні хворого з мітральним пороком серця виявлені клітки, що містять бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна.

Який це пігмент?

A. Гемосидерин

B. Меланін

C. Білірубін

D. Порфірин

E. Гематоїдин

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 10

Жінка 56 років страждає жовчнокам'яною хворобою протягом 10 років. Доставлена в хірургічне відділення з нападом сильного болю в правому підребер'ї. Шкіра, слизові оболонки і склери різко істеричні. Турбує сильний свербіж. Під час операції у жовчному міхурі виявлено безліч конкрементів темно-коричневого кольору. У даному спостереженні симптомокомплекс, пов'язаний з жовтим забарвленням шкіри, слизових і склер, відповідає?

A. Жировій дистрофії печінки,

B. Надпечінковій жовтяниці,

C. Печінковій жовтяниці,

D. Підпечінковій жовтяниці,

E. Спадкового гепатозу

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. Патанатомія органної недостатності. Основи танатології. Смерть, визначення, ознаки смерті.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1

Хвора 70 років прооперована із приводу "гострого живота". Під час операції виявлено близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої брижової артерії закупорений тромбом.
Який процес розвинувся в кишці?

A. Гангрена

B. Білий інфаркт

C. Коагуляційний некроз

D. Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E. Пролежень

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2

У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, чарункове відшарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася у хворого?

A. Пролежень

B. Гангрена суха

C. Інфаркт

D. Гангрена волога

E. Секвестр

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 3

На розтині трупа чоловіка у віці 57 років, Який помер від висипного тифу, виявлено, що м'язи передньої черевної стінки і стегон щільні, білувато-жовтого кольору, нагадують стеаринову свічку. Проявом якого патологічного процесу є описані зміни в м'язах:

 

A. Воскоподібного некрозу

B. Фібриноїдного некрозу

C. Казеозного некрозу

D. Колікваційного некрозу

E. Апоптозу

 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 4

При розтині померлого від набряку легенів у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб.

Уточните діагноз:

A. Міокардит

B. Кардіосклероз

C. Інфаркт міокарда

D. Амілоїдоз

E. Кардіоміопатія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 5

У нерухомого хворого з недостатністю кровообігу, після перенесеного інсульту, шкіра й м'які тканини над крижами почервоніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в тканинах відкрилися виразки. Який процес розвинувся у хворого?

 

A. Інфаркт

B. Абсцес

C. Суха гангрена

D. Флегмона

E. Пролежні

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 6

При мікроскопічному дослідженні тканин печінки було виявлено, що деякі клітки розпалися на невеликі фрагменти з окремими органеллами і залишками ядра, оточені мембраною. Запальна реакція відсутня.

Виберіть патологічний процес, для якого характерні описані зміни?

A. Каріорексис

B. Некроз

C. Апоптоз

D. Плазмоліз

E. Плазморексіс

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 7

У хворого, який довгий час страждав розмежованою кульгавістю, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двоколірна лінія (червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а біло-жовтий колір - до змінених тканин).

Який вид некрозу в даного хворого?

A. Пролежень

B. Мацерація

C. Інфаркт

D. Секвестр

E. Гангрена

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 8

У хворої 77 років защемленна пахова грижа. При лапаротомії: стінка кишки ціанотичного кольору, роздута, набрякла, покрита нитками фібрину, перистальтика не виявляється.
Патологічний процес розвинувся у стінці кишки внаслідок обмеження грижі?

A. Суха гангрена

B. Колікваційний некроз

C. Пролежень

D. Волога гангрена

E. Коагуляційний некроз

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 9

Чоловік 38 років раптово помер. На розтині в задній стінці лівого шлуночка серця знайдено інфаркт міокарда.
Найбільш ймовірні зміни в будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

A. Звапніння

B. Білкова дистрофія

C. Жирова дистрофія

D. Вуглеводна дистрофія

E. Каріолізис

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 10

На розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У тім'яно - скроневій області лівої півкулі головного мозку - вогнище кашицеподібної консистенції сірого кольору.
Швидше за все, це:

A. Фібриноїдний некроз

B. Інфаркт

C. Гангрена

D. Секвестр

E. Казеозний некроз

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 1

На розтині померлого, який хворів пороком серця, виявлена збільшена в розмірах печінка строкатого вигляду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення кровообігу

A. Загальне артеріальне повнокрів'я

B. Крововилив

C. Кровотеча

D. Загальне венозне повнокрів'я

E. Недокрів'я

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2

При емоційно напруженій роботі раптово помер молодий чоловік. На розтині виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно: зниження вмісту глікогену. Електронно мікроскопічно: деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил. Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?

A. Хронічна ішемія

B. Гостра венозна гіперемія

C. Ангіоневротична артеріальна гіперемія

D. Гостра ішемія

E. Вакантна артеріальна гіперемія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 3

У хворої людини 25 років після утворення тромбу в магістральному артеріальному стовбурі з'явилися ознаки гіперемії артерій синергістрів. Яка це гіперемія?

A. Ангіоневротична

B. Колатеральна

C. Гіперемія після анемії

D. Вакантна

E. Запальна

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 4

При розтині трупа людини 30 років з недостатністю аортального клапана при ревматизмі, в легенях виявлена ділянка клиноподібної форми, щільної консистенції, темно-червоного кольору, з чіткими кордонами. Основа клина расташовується субплеврально, вершина спрямована до кореня легенів.
Який патологічний процес розвинувся в легенях?

A. Абсцес

B. Гематома

C. Гемоторакс

D. Геморагічний інфаркт

E. Ішемічний інфаркт

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 5

У померлого чоловіка 30 років, який тривалий час страждав декомпенсованим пороком серця, печінка збільшена, щільна, краї заокруглені, поверхня розрізу строката з темно-червоними вкрапленнями.

Як називається така печінка?

A. Більша строката печінка

B. Шокова печінка

C. Мускатна печінка

D. Токсична печінка

E. Токсична печінка

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 6

При розтині померлого хворого в легенях виявлені: множинні крововиливи, гемосидероз і розростання сполучної тканини. Легені збільшені , бурі й щільні. Який процес приводить до таких змін?

A. Гангрена легенів

B. Інфаркт легенів

C. Силікоз легенів

D. Хронічний венозний застій

E. Атрофія

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 7

Короткостроковий ангіоспазм призвів до розвитку тромбозу. У зоні кровопостачання виникли дистрофічні і некробіотичні зміни. Як називається це недокрів'я?

A. Ангіоспастичне

B. Компенсаторне

C. Хронічне недокрів'я

D. Паренхіматозне

E. Результат перерозподілу крові

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 8

При розтині жінки, 30 років, що раптово померла виявлена кров в порожнині перикарда.
Як називається цей процес?

A. Гематома

B. Геморагічна інфільтрація

C. Синець

D. Гемоперикард

E. Гемоторакс

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 9

При розтині трупа людини, померлої через деякий час після операції на органах грудної клітини, в плевральних порожнинах містилося близько 1л рідини (під час операції була пошкоджена грудна лімфатична протока). При біохімічному дослідженні рідини виявлено наявність альбуміну, глобулінів, ліпідів, електролітів, мезотеліоцитів, елементи крові були відсутні.
Як називається скупчення рідини в плевральній порожнині?

 

A. Гемоторакс

B. Гідроторакс

C. Піоторакс

D. Емпієма плеври

E. Хілоторакс

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 10

На розтині трупа людини 56 років,що помер від гострої серцевої недостатності, в стінці лівого шлуночка виявлена ділянка некрозу неправильної форми білястого кольору з перифокальною зоною гіперемії і крововиливом.
Назвіть вид патологічного процесу в серці померлого?

 

A. Ішемічний інфаркт

B Геморагічний інфаркт

C. Ішемічний інфаркт із геморагічним вінчиком

D. Міомаляція

E. Колікваційний некроз

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Порушення гемостазу. Тромбоз. ДВС-синдром. Емболія.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

На розтині виявлено: множинні геморагічні інфаркти легенів, в деяких судинах легенів знаходяться тромби, щільні маси бурого кольору, що не прикріплені до стінки судин, варикоз. Про який патологічний процес йде мова?

А. Тромбоемболія судин легеневої артерії

В. Тканина емболія судин легеневої артерії

С. Геморагічна бронхопневмонія

D. Застійний тромбоз судин легеневої артерії

Е. Жирова емболія судин легеневої артерії

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

Під час ДТП водій отримав поранення в шию розбитим склом. Кровотеча була невелика, але через кілька хвилин потерпілий помер при явищі гострої задишки. При розтині серця померлого у заповненій водою порожнині перикарда виділяються бульбашки. Вкажіть найбільш ймовірний патологічний процес?

А. Повітряна емболія

В. Жирова емболія

С. Емболія чужорідними тілами

D. Тромбоемболія

Е. Газова емболія

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

Чоловік з кесонною хворобою помер з ознаками гострих порушень мозкового кровообігу в басейні a.meningea media лівої півкулі головного мозку. При розтині виявлено вогнище сірого розм'якшення мозку розмірами 6х7х3,4дів. Встановіть характер процесу, який викликав смерть людини.

А. Атеросклероз судин

В. Газова емболія

С. Тромбоз

D. Жирова емболія

Е. Тромбоемболія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

У льотчика, який помер внаслідок розгерметизації кабіни літака. При гістологічному дослідженні внутрішніх органів у судинах виявлено велику кількість бульбашок, в печінці - жирова дистрофія. У головному і спинному мозку - множинні дрібні ішемічні осередки сірого розм'якшення. Вкажіть найбільш ймовірну причину таких змін.

А. Газова емболія

В. Жирова емболія

С. Тканина емболія

D. Тромбоемболія

Е. Повітряна емболія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

При гістологічному дослідженні в артерії виявлено наявність тромбу, який складався з тромбоцитів, фібрину і лейкоцитів. Який це тромб?

А.Гіаліновий

В. Змішаний

С. Білий

D. Червоний

Е. Шаруватий

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

У померлого чоловіка 30 років в серці на клапанному і парієтальному ендокарді, між трабекулами виявлені тромби. Як називаються ці тромби?

А. Пристіночні

В. Що Закупорюють

С. Кулясті

D. Прогресуючі

Е. Змішані

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

У хворого 21 року в післяопераційному періоді на третій день після ампутації стегна пов'язка кукси просочилася кров'ю, розвинувся шок. Як пояснити таке ускладнення?

А. Аутоліз тромбу

В. Васкуляризація тромбу

С. Звапніння тромбу

D. Осифікація тромбу

Е. Емболія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

Хвора жінка 30 років, що страждала тромбофлебітом вен ніг, раптово померла при явищах легеневої недостатності. На розтині легень знайдено 3 геморагічні інфаркти. Яке їхнє найбільш ймовірне походження?

А. Ангіоспазм

В. Серцева недостатність

С. Застій крові

D. Венозний застій

Е. Тромбоемболія

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

При розтині померлого чоловіка 40 років, що потрапив в автомобільну катастрофу і помер на 5 день, патологоанатом виявив при спеціальному фарбуванні в мікроциркуляторному руслі легень велику кількість жиру. Що спричинило смерть?

А. Травматичний шок

В. Ангіоспазм

С. Серцева недостатність

D. Жирова емболія

Е. Загальний венозний застій

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

Виберіть одну правильну відповідь. У жінки 32 років, що хворіє підгострим септичним ендокардитом, раптово зник зір у правому оці. При обстеженні лікар-окуліст виявив різке розширення просвіту центральної артерії і наявність у ньому згустку крові. Виявлені зміни є проявом?

А. Флеботромбоза

В. Тромбоемболії

С. Двс-Синдрому

D. Сладж-Феномена

E. Стазу крові

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. Морфологія ексудативного запалення.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

У хворого висока температура, задишка, біль у правій частині грудної клітки. Плевральна пункція дала 700 мл в'язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який патологічний процес розвинувся в плевральній порожнині?

А. Серозний плеврит

B. Бронхопневмонія

C. Емпієма плеври

D. Геморагічний плеврит

Е. Карциноматоз плеври

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

Слизова оболонка товстої кишки у померлого від дизентерії на розтині повнокровна, покрита плівкою сірого кольору, яка відривається із зусиллям. Який вид запалення розвинувся в кишечнику у хворого?

А. Дифтеритичне запалення

В. Геморагічне запалення

С. Катаральне запалення

D. Серозне запалення

Е. Крупозне запалення

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

При розтині померлого хворого від хронічної ниркової недостатності в слизовій оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті, щільно прикріплені плівки, які відокремлюються з утворенням виразок. Який це вид запалення?

А. Катаральне

В. Серозне

С. Дифтеритичне

D. Крупозне

Е. Гнійне

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

Чоловік у віці 55 років,який довгий час хворів хронічним гломерулонефритом. Помер при явищах хронічної ниркової недостатності. На поверхні епікарда і перикарда з'явилися сіро-білі ворсинчасті нашарування. Який патологічний процес мав місце в перикарді?

А. Артеріальне повнокрів'я

В. Фіброзне запалення

С.Проліферативне запалення

D. Організація

Е. Геморагічне запалення

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

При розтині померлого 34 років від ревматизму - поверхня епікарда ворсинчата, покрита плівками сірого кольору, які легко відділяються. Після їх відділення з'являється набрякла повнокровна поверхня епікарда. Найбільш вірогідний діагноз?

А. Проліферативный перикардит

В. Катаральний перикардит

С. Гнійний перикардит

D. Геморагічний перикардит

Е. Фібринозний перикардит

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

При розтині померлого чоловіка 47 років, від легенево-серцевої недостатності в лівій легені виявлена порожнина розміром 4х4 см, заповнена гноєм, стінка фестончаста, нерівна, представлена легеневою тканиною. Найбільш ймовірно це?

А. Хронічний абсцес

В. Ехінококоз

С. Фіброзуючий альвеоліт

D. Гострий абсцес

Е. Кавернозний туберкульоз

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

При розтині у померлого в черевній порожнині виявлено близько 2,0 л гнійної рідини. Очеревина каламутна, з сірим відтінком, на серозній оболонці кишечника нашарування сірого кольору, які легко знімаються. Найбільш ймовірно це?

А. Абсцес

В. Фіброзно-гнійний перитоніт

С. Серозний перитоніт

D. Геморагічний перитоніт

Е. Туберкульозний перитоніт

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

У молодої жінки в зв'язку з гострими болями в клубової області, видалили маткову трубу з локальними розширенням її в середній третині, заповнену кров'ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальний ворсин, великі поля еритроцитів з домішкою лейкоцитів. Ваш діагноз?

А. Гнійний сальпінгіт

В. Трубна вагітність

С. Крововилив у маткову трубу

D. Гострий гнійний сальпінгіт

Е. Геморагічний сальпінгіт

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

У хворого 28 років мигдалики значно збільшені, повнокровні, болючі, на їх поверхні - щільні брудно-сірі плівки, які поширюються на тверде піднебіння, щільно пов'язані з підлеглими тканинами, при спробі видалити їх - розвивається кровотеча. Який патологічний процес пояснює дані зміни?

А. Катаральне ексудативне запалення

В. Крупозне ексудативне запалення

С. Дифтеритичне ексудативне запалення

D. Гнійно ексудативне запалення

Е. Геморагічно ексудативне запалення

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

Хворий на хронічний пієлонефрит помер від хронічної ниркової недостатності. За життя аускультативно відзначений феномен «шум тертя перикарда». При розтині встановлено, що перикард тьмяний, шорсткий, як би покритий волосяним покривом. Який перикардит за характером запалення має місце?

А. Дифтеритичний

В. Гнильний

С. Серозний

D. Крупозний

Е. Гнійний

ТЕСТИ ДО ТЕМИ: Проліферативне запалення. Специфічне запалення. Гранулематоз.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1

Хворий тривалий час страждає хронічним сіалоаденітом. При гістологічному дослідженні біоптату слинної залози в стромі виявляються інфільтрати, що складаються з гістіоцитів, великих епітеліоїдних клітин, гігантських клітин типу клітин сторонніх тіл. Назвіть вид запалення?

А. Альтеративне

В. Проміжне

С. Гнійне

D. Фібринозне

E. Гранулематозне

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №2

При мікроскопічному дослідженні аутопсійного матеріалу виявлені гранульоми, що складаються із макрофагів, лімфоцитів і плазматичних клітин. Дуже характерними були клітини-макрофаги з великими жировими вакуолями й великою кількістю бактерій. Ваш діагноз?

А. Банальне запалення

В. Туберкульоз

С. Сифіліс

D. Проказа

E. Сап

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №3

При дослідженні післяопераційного матеріалу, надісланого з підозрою на пухлину, виявлена велика ділянка некрозу зі збереженими обрисами від преіснуючих тканин, оточена клітинним інфільтратом з лімфоцитів, плазмоцитів і епітеліоїдних клітин. Серед цих клітин багато кровоносних судин з проліферуючим ендотелієм. Ваш діагноз?

А. Банальне запалення

В. Туберкульоз

С. Сифіліс

D. Проказа

E. Ангіома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №4

При розтині померлого чоловіка 40 років, що проробив у вугільній шахті 20 років, у слизовій оболонці гортані, трахеї виявляється атрофія й склероз. Легені збільшені, щільні, мають велику кількість вузлів округлої, овальної або неправильної форми. Ваш діагноз?

А. Туберкульоз

В. Силікоз

С. Антракоз

D. Склероз

E. Емфізема

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №5

При гістологічному дослідженні тканин померлого чоловіка 40 років у легенях виявлені гранульоми, що складаються із епітеліоїдних клітин і лімфоцитів з домішками макрофагів і плазматичних клітин. Між ними розташовуються гігантські клітини з підковоподібними ядрами. Ваш діагноз?

А. Банальне запалення

В. Туберкульоз

С. Сифіліс

D. Проказа

E. Склерома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №6

Хворий 46 років скаржився на ускладнений вдих носом. У біоптаті потовщеної слизової носа знайдені клітини Мікуліча, скупчення епітеліоїдних клітин, плазмоцитів, лімфоцитів, гіалінових куль. Ваш діагноз?

A. Склерома

B. Алергійний риніт

C. Менінгококовий назофарингіт

D. Риновірусна інфекція

E. Аденовірусний риніт

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №7

У хворого, що помер від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні виявили: що стулки мітрального клапана деформовані, стовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарда - дифузно розкидані вузли, які утворюються з вогнищ фібриноїдного некрозу,поруч з яких накопичуються макрофагоцити , які нагадують гігантські багатоядерні клітини . Подібні вогнища оточені лімфоцитами й поодинокими плазматичними клітинами. Яка з перерахованих гранульом має місце в даного хворого?

A. Туберкульозна

B. Сифілітична

C. Лепронозна

D. Ревматична

E. Актиноміотична

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №8

При мікроскопічному дослідженні біопсії нирки виявлені вогнища, в центрі яких знаходяться зернисті еозинофільні маси, оточені інфільтратом з лімфоцитів, епітеліоїдних клітин і поодиноких клітин Пірогова-Лангханса. Виберіть патологічний процес, який найбільш повно відповідає вказаним змінам?

A. Коагуляційний некроз

B. Альтеративне запалення

C. Проліферація й диференціювання макрофагів

D. Гранульоматозне запалення

E. Казеозний некроз

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №9

На аутопсії померлого виявлено: виражена продуктивна реакція з утворенням гранульом, васкуліти, дистрофія, атрофія і склероз паренхіматозних органів. Гранульоми складаються з епітеліоїдних і гігантських клітин типу Пірогова-Лангханса з домішкою плазматичних клітин і еозинофілів. Клітини розташовуються хаотично, некроз в центрі гранульом не виражений. Діагностуйте захворювання.

А. Бруцельоз

В. Туберкульоз

С. Сифіліс

D. Проказа

E. Склерома

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №10

При мікроскопічному дослідженні сосочкоподібних отворів, вилучених під час операції з слизової оболонки товстого кишечника, встановлено, що вони являють собою розростання залозистого епітелію з підлеглою сполучнотканинної основою. Ці утворення називаються?

А. Кондиломи

В. Поліпи

С. Келоїдні фляки

D. Гранульоми

E. Папіломи

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ:Патоморфологія імунної системи, реакції і механізми гіперчутливості.

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.159.8 (0.084 с.)