ТОП 10:

V. Продаж об’єктів незавершеного будівництва5.1. Обов’язковими умовами приватизації об’єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є:

установлення строку завершення будівництва об’єкта незавершеного будівництва;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації.

5.2. У разі неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням державного органу приватизації та органу місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору.

5.3. Умовами приватизації об’єктів незавершеного будівництва у разі продажу під розбирання можуть бути:

установлення строку розбирання;

забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта приватизації.

5.4. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

5.5. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі визначені в статті 16 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

5.6. Інформація про об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає продажу на аукціоні, за конкурсом, публікується не пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу.

5.7. Продаж об’єктів на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менше ніж двох учасників.

5.8. Порядок проведення аукціону визначено в статті 17 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

5.9. Підготовка та проведення конкурсу з продажу об’єкта незавершеного будівництва здійснюються відповідно до статті 18 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

5.9.1. Умови конкурсу визначаються конкурсною комісією.

5.9.2. До умов конкурсу, крім умов, указаних у пунктах 5.1, 5.3 цього розділу, можуть бути включені зобов’язання покупця щодо:

здійснення програми добудови об’єкта;

збереження первісного призначення об’єкта;

збереження та створення протягом визначеного терміну нових робочих місць;

початкової ціни продажу об’єкта та дотримання строків оплати;

сплати покупцем заборгованості за фінансування будівництва об’єкта;

якщо господарське товариство, на балансі якого перебуває об’єкт незавершеного будівництва, продовжувало будівництво об’єкта за власні кошти, що підтверджується аудиторським висновком, до умов конкурсу додається умова повернення покупцем цієї суми господарському товариству.

5.9.3. Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України.

5.10. У разі коли на аукціон, конкурс з продажу об’єкта незавершеного будівництва надійшла заява від одного покупця, зазначений об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу.

5.11. У разі відсутності заяв на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва протягом 20 календарних днів з дня опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни.

Якщо аукціон за методом зниження ціни не відбувся у зв’язку з неподанням заяв про участь у ньому, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж об’єкта на аукціоні без оголошення ціни.

Регіональні відділення складають переліки об’єктів, які підлягають продажу на аукціоні за методом зниження ціни або на аукціоні без оголошення ціни, та подають їх на затвердження до Фонду державного майна України.

Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни та аукціону без оголошення ціни до придбання об’єкта.

5.12. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни та аукціону без оголошення ціни визначений у статті 18-1 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

5.13. Якщо в процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, продаж таких матеріалів та устаткування цьому покупцеві може відбуватися за ціною не нижче початкової вартості, визначеної для проведення аукціонів (конкурсів), якщо звіт про оцінку та висновок про вартість матеріалів та устаткування дійсними на дату укладання договору купівлі-продажу.

У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заяви, рішення про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування приймається органом, до сфери управління якого належить відповідний об’єкт.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.006 с.)