ТОП 10:

Вкажіть, у якому рядку всі слова запозичені.а) сніг, казка, день, лебеді, капуста;

б) Патерик, агент, охоронець, дилетант, дія;

в) оазис, паштет, манто, кабальєро, блок;

г) недоладність, спека, нонсенс, акція, аматор;

д) стихія, ангел, фауна, пророк, влада.

16. З’ясуйте, який з наведених фразеологізмів має значення хитрувати, лукавити:

а) крутити носом;

б) крутити хвостом;

в) крутити на всі боки.

 

ІІ.Дайте розгорнуту відповідь.

Загальні риси культури ділового спілкування. Телефонний етикет.

 

ІІІ. Практичне завдання.

1. Поясніть значення слів, ввівши їх у речення:

керівництво — керування, корисливий — корисний.

Виправте допущені у тексті помилки.

Автобіографія

Я, Вербищенко Анатолій Вікторович, народився 22 червня 1972 року в с. Озерце, Володарського району Донецької області.

З 1980 по 1991 навчався у Калінінській ЗОШ, яку закінчив.

Після школи навчався в училищі.

Тепер працюю продавцем у «Наталі».

Моя фамілія: Віктор Іванович та Дарія Богданівна з дитинства працюють на консервному заводі. Цього року на пенсію.

2002 рік,25 травня Підпис

 


Варіант 18

І. Оберіть правильний варіант відповіді.

1. Бесіда — це:

а)розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

б)одна з найістотніших ознак нації;

в)сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в процесі суспільної комунікації.

2.Актуальність проблематики, гострота, яскравість викладу, образність, оцінні слова - це ознаки:

а) розмовного стилю;

б) публіцистичного стилю;

в) художнього стилю;

г) офіційно-ділового стилю.

3. Автором відомої „Риторики”є:

а) Аристотель;

б) Квінтіліана;

в) Платон;

г) Цицерон;

ґ) невідомий автор.

4. З’ясуйте, який мовний засіб не є характерним для офіційно-ділового стилю:

а) адміністративно-канцелярська термінологія;

б) наявність мовних штампів;

в) емоційно-експресивна лексика;

г) обмежена синонімія;

ґ) спеціальна термінологія на зразок порушити питання.

5. Документ, у якому йдеться про те, що громадянин Ситько Максим Федорович працює слюсарем на приватному підприємстві "Будсервіс" м. Києва і його місячний оклад - 2000 грн, є:

а) пояснювальною запискою;

б) доповідною запискою;

в) довідкою;

г) розпискою.

6. Контракт — це:

а)письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин;

б)форма трудового договору, в якому термін його дії, права й обов’язки та відповідальність сторін установлюється угодою сторін;

в)договір, що закріплює взаємні права та обов’язки всіх учасників створення асоціації.

7. Лаконічність мовлення відображає:

а) нормативність мовлення оратора;

б) бідність словникового запасу промовця;

в) здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.

8. Укажіть правильно утворені словосполучення:

а)офіціальна зустріч,не підходити репертуару, проникливий біль;

б)офіційна зустріч, не відповідати репертуару, пронизливий біль;

в)згідно розпорядження, відповідно постанові, опанувати мовою;

г) згідно з розпорядженням, відповідно до постанови, опанувати мову.

9. Телефонна розмова складається з таких етапів:

а)вступ, основна частина, закінчення;

б)момент налагодження контакту, викладення суті справи, закінчення розмови;

в)момент налагодження контакту, прощання.

10. Виберіть стилістично неправильний мовний зворот:

а) порушити кримінальну справу;

б) конкурс на заміщення вільної вакансії;

в) рукописи приймаються у будь-який час;

г) дієздатність перевірена.

11. Виберіть правильний варіант форми на позначення часу:

а) свято розпочнеться на десяту годину;

б) свято розпочнеться до десятої години;

в) свято розпочнеться в десятій годині;

г) свято розпочнеться о десятій годині;

д) свято розпочнеться у десятій годині.

12. Нормативним є наголошення :

а) ві́рші, жа́люзі, житло́вий, завда́ння, заня́ття,

б) ві́рші, жалюзі́, житлови́й, завда́ння, заня́ття,

в) ві́рші, жалюзі́, житлови́й, завдання́, заняття́,

13. З’ясуйте, у якому рядку слова розміщено не за алфавітом:

а) Андрій, Володимир, Дмитро, Роман, Тимофій;

б) Корній, Микола, Степан, Станіслав, Сергій;

в) Галина, Марина, Оксана, Уляна, Феодосія.

г) Анжела, Анна, Валентина, Вікторія, Владлена.

д) Людмила, Марина, Мар’яна, Мирослава, Надія.

14. Визначте рядок, у всіх словах якого відбулося спрощення приголосних:

а) форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно;

б) доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк;

в) шістсот, провісник, вискнути, свиснути, гуснути;

г) безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий;

д) ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

15. З’ясуйте, у якому реченні є запозичене слово:

а) Що минуло, те вже не вернеться (Леся Українка).

б) І радості нестерпна сила в очах у кожного горіла, у серці в кожного цвіла (М.Рильський).

в) Тільки від порога рідної мови ти можеш виходити на широкі магістралі світу (І.Драч).

г) Місяць піднявся вгору, поменшав і став жовтогарячий (І.Нечуй-Левицький).

16. Яке з поданих тлумачень відповідає фразеологізму «як волами їхати»?:

а) дуже повільно пересуватися, їхати;

б) виконувати якусь неспішну роботу;

в) повільно, розмірено говорити.

ІІ.Дайте розгорнуту відповідь.

1. Види усного ділового спілкування. Службова бесіда.

ІІІ. Практичне завдання.

1. Поясніть значення слів, ввівши їх у речення:

Головний — основний; ділянка — дільниця.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.005 с.)