ТОП 10:

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи та технології в сучасному суспільствіЛекція 1 (2 год.)

Тема 1.Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою.

Мета:Охарактеризувати інформаційні системи, дати основні поняття в галузі інформаційних систем, класифікувати інформаційні системи.

План

1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління фінансами на сучасному етапі розвитку народного господарства України.

2. Перспективи й основні концепції розвитку і створення сучасних інформаційних систем і технологій.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15

 

Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису

Мета:Визначити сутність економічної інформації, її структуру, форми подання, опису, методику кодування та класифікацію.

План

1. Економічна інформація як предмет та продукт автоматизованої обробки.

2. Засоби формалізованого опису економічної інформації.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,18,21

 

Тема 3. Інформаційні технології оброблен­ня економічної інформації.

Мета:Навчити студентів розрізняти та розуміти такі поняття як: технологічна операція обробки економічної інформації, інформаційні технології, автоматизація обробки інформації.

План

1. Поняття інформаційних технологій та етапи їх розвитку.

2. Класифікація інформаційних технологій.

3. Поняття автоматизованих систем управління.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,13,15,21

 

Лекція 2 (2 год.)

Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації

Мета:Визначити сутність та передумови створення баз даних, подати їх класифікацію, рівні подання та використання, розповісти про сховища данних та OLAP технології, їх застосування.

План

1. Передумови створення та основні переваги баз даних.

2. Класифікація і склад автоматизованих банків даних.

3. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних. Теорія нормалізованих відношень.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,18,21

 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування

інформаційних систем управління державними фінансами.

Мета:Охарактеризувати принципи створення та функціонування автоматизованих інформаційних систем, організацію роботи по їх створенню, етапи роботи над АІС.

План

1. Принципи створення та функціонування АІС.

2. Стадії і зміст робіт зі створення і впровадження АІС.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,19

Змістовий модуль 2. Інформаційні системи і технології державних фінансів

Лекція 3 (2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків України.

Мета:Визначити сутність методики обробки інформації фінансового сектора економіки держави, склад та структуру автоматизованої системи фінансових розрахунків.

План

Характеристика бюджетної системи України, бюджетного процесу, бюджетної класифікації України.

Характеристика складу і структури автоматизованої системи фінансових розрахунків.

Інформаційне забезпечення АСФР.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,21

 

Тема 7. Автоматизована інформаційна сис­тема Держказначейства України.

Мета:Охарактеризувати призначення, струтуру та функції АІС «Держказначейства»,.

План

1. Призначення, структура та функції Держказначейства.

2. Загальна характеристика АІС «Держказначейства».

3. Структура і склад функціональної частини АІС «Держказначейства».

4. Необхідність об’єднання системи фінансових розрахунків підприємств та ДКУ в умовах фінансової глобалізації та автоматизації діловодства.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,20

Лекція 4 (2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Мета:Визначити призначення, струтуру та функції АІС бюджетних установ, її інформаційне забезпечення, методику і алгоритми рішення основних задач бюджетних установ, а також її зв’язки з іншими АІС.

План

1. Структура і склад АІС бюджетної установи.

2. Внутрішні та зовнішні інформаційні зв’язки задач бюджетних установ.

3. Інформаційне забезпечення АІС бюджетних установ. Специфіка створення інформаційної бази АІС бюджетних установ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,13,15,20

 

Тема 9. СЕП та СП в діяльності АІС бюджетних установ

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування платіжних систем в економіці, їх необхідність, основні аспекти забезпечення діяльності автоматизованих систем забезпечення та обслуговування платіжного обороту.

План

1. Поняття та принципи функціонування платіжних систем.

2. Характеристика, структура і принципи організації Системи електронних платежів (СЕП НБУ).

3. Система термінових платежів (СТП).

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,20,21,22

 

Лекція 5 (2 год.)

Тема 10. Міжнародна економічна інтеграція та її вплив

на розвиток ІС управління державними фінансами.

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування інформаційних систем в діяльності фінансового ринку, існування фінасово-аналітичних систем.

План

1. Обчислювальна техніка на фінансових ринках.

2. Механічні торгові системи.

3. Аналіз механічних торгових систем .

4. Системи на базі нейромереж.

5. Фінансово-аналітична система Meta Stock.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,19,21,22

6. Тематичний план лекцій

Для груп ФК-46, ФК-49 (ФЕФ)

(18 год.)

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.007 с.)