ТОП 10:

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації.Мета:Навчити студентів розрізняти та розуміти такі поняття як: технологічна операція обробки економічної інформації, інформаційні технології, автоматизація обробки інформації.

4. Поняття інформаційних технологій.

5. Класифікація інформаційних технологій.

6. Організація обробки інформації на базі моделей «клієнт-сервер», «файл-сервер».

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,20

 

Семінарське заняття № 2

(2 год.)

Тема 4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації.

Мета:Закріпити теоретичні знання студентів з теми. Визначити із студентами сутність та передумови створення баз даних, подати їх класифікацію, рівні подання та використання, розповісти про сховища данних та OLAP технології, їх застосування..

План

6. Передумови створення та основні переваги баз даних.

7. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних. Теорія нормалізованих відношень.

8. Сховища даних і OLAP-технології.

9. Поняття позамашинної інформаційної бази. Склад робіт з організації позамашинної інформаційної бази.

10. Поняття машинного інформаційного забезпечення.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5,6,7,9,13,15,18,21

 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і

Функціонування інформаційних систем управління фінансами.

Мета:Охарактеризувати принципи створення та функціонування автоматизованих інформаційних систем, організацію роботи по їх створенню, етапи роботи над АІС.

План

1. Стадії та етапи розробки автоматизованої інформаційної системи.

2. Розробка автоматизованого розв'язування задач за умов функціонування автоматизованої інформаційної системи.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,13,15,19

 

Змістовий модуль 2. Інформаційні системи і технології державних фінансів

Семінарське заняття № 3

(2 год.)

Тема 6. Автоматизована система фінансо­вих розрахунків України.

Мета:Закріпити теоретичні знання студентів щодо автоматизованої системи фінансових розрахунків України, набути навиків по побудові та роботі з автоматизованими системами фінансових розрахунків.

План

5. Характеристика бюджетної системи України, бюджетного процесу, Бюджетної класифікації України.

6. Характеристика системи фінансових розрахунків з позиції оброблення інформації.

7. Інформаційне забезпечення АСФР.

8. Загальна характеристика системи фінансових розрахунків, пов’язаних з формуванням і обліком виконання державного та місцевих бюджетів.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,16,18,19,20,21

Тема 7. Автоматизована інформаційна система Держказначейства України.

Мета:Охарактеризувати призначення, струтуру та функції АІС «Держказначейства»,.

4. Загальна характеристика АІС «Держказначейства».

5. Інформаційна структура та програмні засоби автоматизованої обробки інформації Державного казначейства України.

6. Необхідність об’єднання системи фінансових розрахунків підприємств та ДКУ в умовах фінансової глобалізації та автоматизації діловодства.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,20

 

Семінарське заняття № 4

(2 год.)

Тема 8. Автоматизація управління фінансами в бюджетних установах

Мета:Визначити призначення, струтуру та функції АІС бюджетних установ, її інформаційне забезпечення, методику і алгоритми рішення основних задач бюджетних установ, а також її зв’язки з іншими АІС.

План

1. Організація ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

2. Інформаційне забезпечення АІС бюджетних установ.

3. Специфіка створення інформаційної бази АІС бюджетних установ.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,13,15,20

Тема 9. СЕП та СП в діяльності АІС бюджетних установ

Мета:Визначити основні поняття та принципи існування платіжних систем в економіці, їх необхідність, основні аспекти забезпечення діяльності автоматизованих систем забезпечення та обслуговування платіжного обороту.

План

1. Мережа обміну міжбанківськими документами SWIFT.

2. Система електронних міжбанківських розрахунків Національного банку України.

3. Вплив платіжних систем на діяльність бюджетних установ, на обіг фінансових ресурсів в державі.

Рекомендована література: 1,2,3,4,6,7,9,15,17,20,21,22Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.003 с.)